Toelichtingen tweede collectes september 2019

De tweede collecte van 1 september 2019 is voor de PVD ter ondersteuning van het zeer belangrijke bezoekwerk dat onze vrijwilligers op zich nemen. De inzet van deze vrijwilligers is kosteloos, maar soms zijn er kosten, zoals een bloemetje of een attentie voor een van onze senioren of voor een jubileum.

 

Op 8 september collecteren wij voor de zending in Syrië, verzorgd door Kerk in Actie. Uitzichtloos en rampzalig is de situatie in Syrië. Steeds meer mensen in nood doen een beroep op kerken voor onderdak, voedsel en veiligheid. De zelf zwaar getroffen Syrische kerken bieden tussen de puinhopen hulp aan iedereen die bij hen aanklopt, het echte diaconale werk dus! De Syrisch Orthodoxe Kerken worden door Kerk in Actie gesteund, zodat zij moed houden om hun belangrijke werk te blijven doen.

In het hele land helpen de kerken mensen in nood bij het vinden van tijdelijk onderdak en verstrekken zij voedselpakketten, babyvoeding en medicijnen. Soms draagt men ook de kosten voor operaties. Hier ziet u voorbeelden van de kosten:

  • voor € 18 krijgt een gezin een maand lang babyvoeding
  • voor € 31 krijgt een zieke medicijnen
  • voor € 75 kan een gevlucht gezin tijdelijk een kamer huren
  • voor € 192 krijgt een Syrisch gezin een half jaar lang voedselpakketten
  • een operatie in Syrië kost gemiddeld € 382

Daarnaast ondersteunt Kerk in Actie het Grieks-Orthodox Patriarchaat van Antiochië (GOPA). GOPA zette naast haar vele noodhulpprogramma’s ook een diaconaal programma op om gezinnen uit de eigen kerk of achterban te ondersteunen. Deze steun bestaat uit een eenmalige financiële bijdrage waarmee gezinnen voedsel, kleding of medicijnen kopen of een tijdelijk onderkomen betalen.

Zolang kerken en GOPA zich inzetten laten we hen niet met lege handen staan. Helpt u mee?

 

Op 22 september collecteren we voor Gave. We ondersteunen kerkelijk werk onder vluchtelingen in heel Nederland. Vanaf 1992 maakt Gave kerken en christenen bewust van de Bijbelse roeping om vluchtelingen gastvrij te ontvangen. Gave helpt christenen om vluchtelingen te zien, lief te hebben en een plek te bieden in de christelijke gemeenschap. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen en Gods liefde te delen. Dat doen ze op verschillende manieren. Meer informatie op www.gave.nl.

 

De collecteopbrengst van 29 september wordt weer doorgestort naar Kerk in Actie. Ditmaal is de opbrengst bestemd voor het werelddiaconaat in Moldavië. In het armste land van Europa, Moldavië, staan chronisch zieke ouderen er alleen voor. Kinderen zijn vaak naar het buitenland vertrokken op zoek naar werk. In afgelegen dorpen, zonder voorzieningen, leven zieke en bedlegerige ouderen in erbarmelijke omstandigheden. Kerk in Actie steunt een organisatie van vrijwilligers en professionele zorgverleners die thuiszorg en stervensbegeleiding bieden aan eenzame ouderen. Wij collecteren deze zondag voor Internationale Ouderendag (1 oktober) mee voor dit project, zodat 400 ouderen liefdevolle thuiszorg krijgen en 210 vrijwilligers en professionals getraind worden om de juiste zorg te kunnen bieden. Meer informatie en filmpjes vindt u op www.kerkinactie.nl/thuiszorgMoldavie.

 

Marian Smeulders