Toelichting tweede collecte van de diaconie in de maand november:

Op zondag4 november is de tweede collecte bestemd voor het zendingswerk in Brazilië.

Brazilië telt een groot aantal inheemse volken. Als minderheid hebben zij het moeilijk en lijden onder vooroordelen over hun specifieke leefwijze. COMIN, partner van Kerk in Actie, wil de dialoog tussen inheemse en niet –inheemse bevolkingsgroepen op gang brengen, zodat wederzijds respect wordt bevorderd. Deze kerkelijke organisatie ondersteunt inheemse volken op het gebied van gezondheid, onderwijs en landrechten. Door onderwijs en publicaties leert de inheemse en niet-inheemse bevolking van elkaars cultuur en levensvisie. COMIN vindt het van groot belang dat kerken, toekomstige predikanten, leraren en catecheten bekend zijn met de waarden en opvattingen, de historie, cultuur en eigen religie van inheemse bevolkingsgroepen. Kerk in Actie steunt dit werk.

Op zondag 11 november is de tweede collecte bestemd voor het binnenlands diaconaat.

Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Maar het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. Exodus, partner van Kerk in Actie, wil hen daarbij helpen om een nieuw bestaan op te bouwen. Ze kunnen terecht in een van de elf Exodushuizen, waar ze via een woon-en werkprogramma geholpen worden hun leven na de gevangenschap weer op te bouwen.

Op zondag 18 november is de tweede collecte bestemd voor het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg te Oosterbeek.

Op zondag 25 november is de tweede collecte bestemd ter leniging van de nood ten gevolge van de tsunami in Sulawesi. Zoals bekend is de nood daar ontzettend groot. We kunnen proberen de overgebleven mensen te helpen om een nieuw bestaan op te bouwen.

Zondag 4 november oogstdienst; inzameling producten voor de voedselbank.

Deze zondag staan we stil bij de oogst, bij het werk van onze handen, vanouds genoemd dankdag voor gewas en arbeid. Er is veel reden om dankbaar te zijn; voldoende eten en drinken iedere dag opnieuw. Maar dat is niet voor iedereen. Danken is ook delen. We willen in het bijzonder denken aan hen die het sociaal, financieel moeilijk hebben, aan hen die moeilijk rond kunnen komen. We denken dan aan onze naasten dichtbij. Door het werk van de voedselbank te steunen kunnen we mensen uit onze eigen omgeving daadwerkelijk helpen. De eerste drie zondagen in november wordt er een inzamelingsactie gehouden voor de voedselbank. In de hal van de kerk staan dozen waarin u producten kunt leggen daarvoor. De Voedselbank kan de volgende artikelen  goed gebruiken: conservenblikken( groenten, soep, fruit, vlees of vis), schoonmaak-en afwasmiddel,waspoeder. Ook zijn pakken rijst, macaroni, spaghetti, koffie, thee, houdbare melk en pannenkoeken welkom.

Gezien de spontane reactie van vorig jaar van veel gemeenteleden willen we als diaconie dit van harte bij u aanbevelen.