Toelichting collecte 28 april
Zoals u heeft gemerkt is de laatste tweede collecte van de maand april vervangen door een
collecte voor een goed doel; voor het stiltecentrum van het Amphia ziekenhuis. Het Amphia,
het ziekenhuis in Breda en Oosterhout, bouwt op dit moment een nieuw ziekenhuis. In
november van dit jaar is het klaar. In de centrale hal komt een mooi stiltecentrum. Het zal een
ruimte worden om tot jezelf te komen in de drukke wereld van het ziekenhuis. Je kunt je er
even terug trekken, stil zijn, stil staan bij wat je meemaakt, lezen, bidden, een lichtje
aansteken. Het stiltecentrum draagt op deze manier bij aan het welbevinden van alle mensen
die om welke reden dan ook in het ziekenhuis zijn: patiënten, naasten, medewerkers.
In het stiltecentrum komen ramen en deuren van de kunstenares Gery Bouw. Zij heeft zich
laten inspireren door de natuur in de parken in Breda en elementen daarvan in haar kunst
verwerkt. Het thema van het nieuwe ziekenhuis is ‘Stad in beweging’ en het stiltecentrum is
als een park in die stad: een plek van rust en bezinning.
De ruimte voor het stiltecentrum wordt door het ziekenhuis ter beschikking gesteld, maar de
financiering van de inrichting komt geheel ten laste van Geestelijke Verzorging. Via ds.
Karen van Huisstede, onze voorganger op 7 april werden wij benaderd voor een bijdrage om
de kunst en de inrichting te financieren. De diaconie heeft daarop besloten om hiervoor op 28
april 2019 te collecteren. Deze collecte zal tot € 500 worden aangevuld met middelen van de
diaconie. Overigens kunt u zelf nog meer bijdragen:
Er zijn ansichtkaarten gemaakt van details in de ramen. Die kunt u kopen voor € 5: vier
dubbele kaarten, twee verschillende prints, te gebruiken voor allerlei gelegenheden te koop in
het ziekenhuis, Molengracht en Langendijk. Wij danken u hartelijk voor uw gift waarmee u
heeft geholpen het nieuwe Stiltecentrum tot een mooie plek van rust te maken!

Toelichting bij de tweede collectes van mei
De collecte op 5 mei is voor Noodhulp in Syrië. Op 5 mei vieren wij in Nederland in grote
dankbaarheid onze vrijheid. Het is bijzonder waardevol om dat uitbundig te kunnen doen,
want vrijheid is niet vanzelfsprekend. Zo lijden in Syrië miljoenen mensen onder de
burgeroorlog die al meer dan zeven jaar duurt. Uitzichtloos en rampzalig is de situatie in
Syrië. Steeds meer mensen in nood doen een beroep op kerken voor onderdak, voedsel en
veiligheid. De zelf zwaar getroffen Syrische kerken bieden tussen de puinhopen hulp aan
iedereen die bij hen aanklopt. Via Kerk in Actie ondersteunen we het diaconale werk van de
Syrisch Orthodoxe Kerk. In het hele land helpen zij mensen in nood bij het vinden van
tijdelijk onderdak en verstrekken zij voedselpakketten, babyvoeding en medicijnen. Soms
draagt de kerk ook de kosten voor operaties. Daarnaast ondersteunt Kerk in Actie het Grieks-
Orthodox Patriarchaat van Antiochië (GOPA). GOPA zette naast haar vele
noodhulpprogramma’s ook een diaconaal programma op om gezinnen uit de eigen kerk of
achterban te ondersteunen. Deze steun bestaat uit een eenmalige financiële bijdrage waarmee
gezinnen voedsel, kleding of medicijnen kopen of een tijdelijk onderkomen betalen. Via Kerk
in Actie steunen we de kerken in Syrië, zodat zij moed houden om hun belangrijke werk te
blijven doen. Zolang zij zich inzetten, laten we hen niet met lege handen staan. Helpt u mee?

Op 12 mei collecteren we voor de Rudolpfstichting, een door de gereformeerde kerken in
1927 opgerichte Nederlandse organisatie voor de hulpverlening aan jongeren. Meer specifiek:
Uithuisgeplaatste kinderen en jongeren hebben vaak (te) veel meegemaakt. Veel van hen
hebben gedragsproblemen of zijn getraumatiseerd. De omstandigheden zijn zo dat zij niet
meer thuis wonen.
De Rudolphstichting zet zich in omdat zij wil (u toch ook?) dat elk uithuisgeplaatst kind de
kans krijgt om op te groeien tot een zelfredzame en evenwichtige volwassene. Dit gebeurt
door het ontwikkelen van vernieuwende projecten in de jeugdzorg, het ondersteunen van
gezinshuizen in heel Nederland en door zich in te zetten voor Jeugddorp De Glind door
(duurzame) voorzieningen te subsidiëren.
De Rudolphstichting investeert tijd, geld en kennis, maar verleent zelf geen uitvoerende zorg.
Bij het opzetten van nieuwe projecten werkt de Rudolphstichting altijd samen met anderen.
Door samen te werken zorgt men ervoor dat een project echt waardevol is en dicht bij de
behoefte staat van de kinderen en jongeren.
Voor het uitvoeren van de projecten en programma's heeft de Rudolphstichting (financiële)
steun nodig. Vrijwilligers, diaconieën, fondsen, bedrijven en samenwerkingspartners geven de
Rudolphstichting de kans om vernieuwende projecten te starten voor uithuisgeplaatste
kinderen. Geeft u ook?