De tweede collecte op 13 januari 2019 is bestemd voor ons eigen ZWO-project in Kameroen. Op 27 januari 2019 collecteren wij voor de Stichting Edukans. Deze stichting houdt zich bezig met onderwijs in Ontwikkelingslanden. Zij zorgen voor goed onderwijs, een veilige leeromgeving, goed opgeleide en gemotiveerde docenten en relevante opleidingen voor jongeren. Bovendien streven zij naar betrokkenheid van ouders. Immers, een kind dat leert, is een kind met kansen. Op school leer je veel meer dan lezen, schrijven en rekenen. Je leert opkomen voor jezelf en je talenten ontwikkelen. Wat je op school leert is voor de rest van je leven. Wereldwijd gaan 264 miljoen kinderen en jongeren niet naar school of ze stoppen voortijdig. Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs voor kinderen en jongeren. Meer informatie vindt u op www.edukans.nl.