In onze diaconievergadering van 16 januari hebben we naast alle lopende zaken gesproken over de financiën en bespraken we het Armoedeonderzoek 2016 van Kerk in Actie.

Financiën

Overeenkomstig de begroting is het verwachte tekort over 2016 ca. € 10.000,- Dit is overeenkomstig het beleid van de diaconie om elk jaar € 10.000,- meer uit te geven dan er binnenkomt, om zodoende het vermogen te verkleinen. Gezien de grote nood in de wereld vindt de diaconie dit een goede zaak.

Van het vermogen wordt maximaal 20 procent belegd in wereldwijde projecten (Oikocredit). En nog eens 20 procent in twee landelijk projecten, te weten Shelter4Kkids te Kampen en 10-Site in Ederveen. Voor een plaatselijk project is tot op heden nog geen goede invulling gevonden.

Zo worden wereldwijd projecten gesteund ter leniging van armoede en landelijk hulp geboden aan jongeren, gehuisvest in Kampen en in Ederveen.

Op deze projecten wordt afgelost door de PDKN. Afgelopen jaar werd € 7.500,- afgelost. Afgesproken wordt dit bedrag dit jaar opnieuw te investeren in een nieuw project van de PDKN.

In het kader van het werken aan duurzaamheid besluit de vergadering om de huidige Spaarrekeningen (met de gelden voor het lokale project) om te zetten in een rekening van de ASN-bank, omdat deze bank meer aandacht schenkt aan duurzaamheid.

Armoedeonderzoek 2016

Uit het armoedeonderzoek 2016 van Kerk in Actie blijkt dat er in Nederland sprake is van een groei van het aantal hulpvragen en groei van de hulp van uit de kerken. Dit ondanks de krimp in de meeste kerken. De individuele hulp bestaat uit financiële giften, hulp in natura of leningen. Daarnaast doen kerken veel aan collectieve hulp via de voedselbank, inloophuizen, projecten rond armoedebestrijding en projecten die specifiek gericht zijn op kinderen in armoede. Als diaconie hebben we gekeken naar onze plaatselijke situatie, naar acties die we ondersteunen, Stille Hulp die wordt geboden en naar eventueel nieuwe uitdagingen.

Vaak is er sprake van stille armoede; mensen schamen zich ervoor, lopen hiermee niet te koop.

Het rapport van Kerk in Actie roept met name mensen in de gemeente op die bezoekwerk doen, een diaconale antenne te hebben.

 

Zo was het voor ons een inspirerende vergadering.

Een voorrecht als diaconie is het om iets te mogen doen voor mensen die verkeren in moeilijke omstandigheden.  Onze gaven mogen we delen wereldwijd.

 

Ton Los, 10 februari 2017