Toelichting bij de tweede collectes van maart

Op 3 maart collecteren wij voor de bloemen in de kerk. De Protestantse Vrijwilligers Dienst (PVD)te zorgt (onder meer) wekelijks voor twee bossen. Deze bloemen krijgen een bestemming en gaan naar mensen die opgefleurd kunnen worden.

De collecte van 10 maart is voor de zending in Cuba via Kerk in Actie. Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Het communistische systeem kraakt echter in z’n voegen. De bevolking zoekt naar houvast en zingeving: kerken groeien. Om als kerk beter voorbereid te zijn op haar groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie helpt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba een nieuw begin te maken. Zij ondersteunen theologische opleidingen en helpen kerken diaconale activiteiten op te zetten, zoals thuiszorg voor eenzame en verarmde ouderen. Ondersteun Cubaanse kerken met uw gift, zodat zij in woord en daad kunnen getuigen.

De collecte van 17 maart 2019 is een Kerk in Actie collecte bestemd voor gevangenen. Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen woonruimte, geen werk en geen sociaal netwerk. Stichting Exodus Nederland, partnerorganisatie van Kerk in Actie, biedt hen de kans te werken aan een succesvolle terugkeer in de samenleving. In elf Exodushuizen in Nederland kunnen mensen na hun detentie verblijven om zo de draad van het gewone leven in de samenleving weer op te kunnen pakken. Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de criminaliteit graag achter zich laten. Het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. Exodus Nederland biedt sinds 1982 een woon- en werkprogramma dat ex-gedetineerden helpt. Exodus onderscheidt zich door een structurele aanpak. Alle aspecten van het leven van (ex)gedetineerden komen aan bod. In Exodustermen zijn dat de vier ‘sleutels’: wonen, werken, relaties en zingeving. Verder boekt Exodus goede resultaten door de persoonlijke en kleinschalige aanpak.

Op 24 maart 2019 collecteren wij voor India en met name om kinderarbeid te stoppen. In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector booming business. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie. Daarom werken we samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. We lichten jaarlijks 5.000 ouders en kinderen voor over het belang van onderwijs, bezoeken scholen om onderwijsadvies te geven en begeleiden meer dan 700 werkende kinderen (terug) naar school. Geef, zodat ook in 2019 honderden werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school! Meer informatie vindt u via www.kerkinactie.nl/40dagentijd.

De laatste collecte van deze maand, op 31 maart, is voor diaconale doelen bestemd. Jaarlijks verzorgt de diaconie stille hulp, Paas- en Kerstattenties voor meerdere doelgroepen en ondersteunen zij de vrijwilligers via de PVD (extra). Ook worden hieruit de webradio betaald, de landelijke quota en alles wat de diaconale taken verder betreft. Uw bijdrage is welkom.