De tweede collecte is in juli en augustus voor:

Op 1 juli en op 19 augustus is de diaconiecollecte bestemd voor het plaatselijke werk van de ZWO commissie. Deze commissie bestaande uit  Adrilene, Irma, Willy, Martine, Joke, Cobi, Tanja, Rini en Juul zet zich enthousiast in voor het project in Kameroen.. Met deze collecte  steunen we het gekozen project De komende maand gaat de ZWO-commissie zich buigen over een nieuw project.,

Op 8, 15, 29 juli en op 5 augustus is de collecte bestemd voor het eigen lokale werk.  Herberg de Beuk, Stille armoede, Samen eten, autodienst, steun aan stichting leergeld, voedselbank, kledingbeurs, stichting vakantiebureau, de kosten van de avondmaalsvieringen en wat er verder nog meer langs komt, zoals soms onvoorziene extra uitgaven voor acute problemen in de wereld.

Op 22 juli is de collecte bestemd voor de stichting Voorkom. Deze stichting probeert via lessen op scholen de jeugd te wijzen op de gevaren van verslaving aan drank, drugs en tabak. Jongeren komen in gesprek met mensen die zelf verslaafd zijn geweest. Ook krijgen ze inzicht in de oorzaken en gevolgen van risicogedrag. Met 7000 lesuren per jaar komt Voorkom op veel scholen  

Op 12 augustus voor de School voor dove en verstandelijk gehandicapte kinderen in Kameroen. In Kameroen worden gehandicapte kinderen vaak uit schaamte thuis gehouden. Ze krijgen daardoor geen onderwijs. De school Fedeme biedt dove kinderen en kinderen met een verstandelijke handicap onderwijs en gedragstherapie. Op de school in de stad Douala, in Zuid-Kameroen, leren kinderen naar vermogen eenvoudige praktische vaardigheden aan, zoals knutsel- en handarbeid en sociale vaardigheden. Oudere kinderen krijgen vakonderwijs en leren bijvoorbeeld naaien, houtbewerking of teenslippers maken. De bovenverdieping is ingericht als nachtopvang voor leerlingen die van ver komen. Fedeme adviseert ook ouders en verzorgers hoe ze het beste met hun kinderen kunnen omgaan. Collecteer mee, zodat ook dit jaar vijftig verstandelijk gehandicapte en twintig dove kinderen passend onderwijs krijgen.

Op 26 augustus is de tweede collecte voor Stichting Epafras Die stichting bestaat ruim 30 jaar en heeft als missie ambtshalve en professionele geestelijke verzorging te bieden aan alle Nederlandse gevangenen in het buitenland die daar om vragen. Het gaat bij de bezoeken om geloof en levensvragen, waarbij diepgaande aspecten van het ondergaan van detentie in het buitenland aan de orde zijn, zoals verwerking van het delict, omgaan met verlies, het missen van relaties, het leven in detentie en herstel van eigenwaarde. In de jaren dat Epafras op dit gebied werkzaam is geweest is er in een grote behoefte bij gedetineerden voorzien en wordt deze geestelijke verzorging hoog gewaardeerd.Bert Schuur