Toelichtingen tweede collectes juli en augustus 2019

De collecte van 7 juli is voor het Binnenlands diaconaat, een collecte van Kerk in Actie. De actie draagt de naam Vakantietas. Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Wanneer in de zomervakantie klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden, blijven zij achter. Kerk in Actie verrast hen met een rugzakje vol leuke spullen!

Op 14, 21 juli en 18 augustus wordt gecollecteerd voor diaconale doelen.

Op 28 juli collecteren we voor een goed doel, voor de Stichting Voorkom!, verslavingszorg. Voorkom! geeft preventieve voorlichting over verslavende middelen, met name op scholen. Op de website www.voorkom.nl vind je uitgebreide informatie over het werk van Voorkom! en informatie over verslavende middelen. Voorkom! wil jongeren helpen bij het maken van gezonde keuzes bij middelengebruik. Daarom geven ze voorlichtingen over alcohol, drugs, roken, internet en gokken. Misschien ook wel op de school van uw (klein)kind?

De collecte van 4 augustus is voor het ZWO project.

Op 11 augustus collecteren we voor Kerk in Actie, ditmaal voor het Werelddiaconaat, voor Zuid-Afrika, met name voor onderwijs in gewelddadige wijken in Zuid-Afrika. Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van hen maakt de middelbare school niet af, de jeugdwerkloosheid is hoog. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken. Zij geven huiswerkbegeleiding en stimuleren jongeren hun opleiding afmaken. Ook bieden ze bijbelonderwijs en helpen bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst uit Nederland krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.

De collecte van 25 augustus is voor een goed doel, voor Epafras. Epafras bezoekt Nederlandse gedetineerden in het buitenland en geeft hen geestelijke zorg. Men steunt Nederlanders die vast zitten in buitenlandse gevangenissen. Gevangenen zitten vaak in overbevolkte cellen. Krijgen geen gezond eten. Kunnen nauwelijks luchten. Begrijpen de taal niet. De juridische procedures zijn ingewikkeld. Ze zien hun familie niet. En juist daar moet de gevangene jarenlang wachten op zijn eigen vrijheid. Epafras luistert naar de verhalen van Nederlandse gedetineerden. Hun verdriet, hun hoop. Hun levens. Ze helpen, soms is de hulp praktisch, soms geestelijk. Door het geven van medicijnen, een telefoontje naar familieleden. Ze staan stil bij belangrijke levensvragen. Hoe je je leven weer op de rit kunt krijgen. Hoe je omgaat met schuld en verantwoordelijkheid, met een gemiste kans en een nieuwe. Zo helpen ze Nederlanders met de voorbereiding op hun terugkeer. Daarom bezoeken hun professionele geestelijk verzorgers sinds 1984 gevangenen – van Peru tot Japan. Ook begeleiden ze steeds meer lokale geestelijk verzorgers in de ondersteuning van Nederlandse mannen en vrouwen die vaak jarenlang worden opgesloten. Epafras doet nog meer. Vier keer per jaar ontvangen gedetineerden het tijdschrift Comeback. Met nieuws, informatie over recht en vol brieven van andere gedetineerden. Epafras onderhoudt contacten met familieleden als gedetineerden dat zelf niet kunnen. Ook beantwoorden ze brieven van gedetineerden –of verwijzen hen door naar de juiste instanties. Ze koppelen vrijwilligers via het Correspondentieproject aan gedetineerden. En ze zorgen samen met Gevangenenzorg Nederland dat kinderen van gevangenen in het buitenland een verjaardagscadeau krijgen. Zo maken ze de zware tijd in detentie iets lichter.