Interessante links

 • Bijbel en cultuur: wil de invloed van de Bijbel in heden en verleden aantonen.
 • Compassion Nederland: Compassion wil gehoor geven aan Gods opdracht, om op te komen voor kansarme kinderen in ontwikkelingslanden, hen vrij te maken van geestelijke, fysieke, economische en sociale armoede en hen de mogelijkheid geven om als verantwoordelijke christenen volwassen te worden.
 • De bijbel op internet: de bijbel op internet, tekstplaatsen zoeken en zoeken op woord.
 • De Broedergemeente: telt circa 12.000 leden verdeeld over 7 gemeenten en enkele filiaalgemeenten.
 • De Gemeente Oosterhout: de website van de burgerlijke gemeente Oosterhout
 • De HomePage van Taize: de homepage over de leefgemeenschap van de Broeders in Taize. Een ontmoetingsplaats voor christenen uit heel Europa.
 • Doopsgezinde gemeenten: zijn voornamelijk te vinden in de provincies Friesland en Noord-Holland. Elders zijn er veel zogenaamde streekgemeenten. De ADS telt ongeveer 10.000 leden.
 • Het Nederlands Bijbelgenootschap: het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) stelt zich ten doel de Bijbel te verspreiden en door te geven in Nederland en – in het kader van de Wereldbond van Bijbelgenootschappen – wereldwijd.
 • HOOM – Hulp en Ondersteuning Op Maat geeft hulp aan mantelzorgers. En nog veel meer…
 • Idee en Kerk: de website “idee-en-kerk” is een ontmoetingsplaats voor gelovigen, kerkleden en parochianen die gebruik willen maken van elkaars ideeën en ervaringen in het kerkenwerk.
 • Jeugdwerk PKN: zoek je een spelprogramma voor kinderen? Een goede werkvorm voor je tienergroep? Een thema voor de jeugdclub? 
  Of wil je informatie over het ontwikkelen van jeugdbeleid? Deze site verwijst naar organisaties die zich met jongeren binnen de kerk bezighouden.
 • Kerk in Aktie: kerk in actie werkt in Nederland nauw samen met andere kerkelijke en maatschappelijke organisaties. De manier waarop dat gebeurt, verschilt. Soms is Kerkinactie lid van een bestuur of een onderdeel van de organisatie. Vaak ook geeft Kerkinactie financiële ondersteuning, maar altijd is de organisatie gesprekspartner in het werk.
 • Kerkprovider: Kerkprovider (de oorspronkelijke host van deze website) is overgegaan naar Exsilia Internet
 • Het Leger des Heils: heeft in Nederland ruim tachtig kerkelijke gemeenten, de zogenoemde korpsen en 12.000 leden. De kerkdiensten, die voor iedereen toegankelijk zijn, kenmerken zich door een enthousiaste samenzang.
 • Roomsch Katholieke Kerk van de Oud-Bisschoppelijke Clerezie: (of te wel de Oud-Katholieke Kerk) telt circa 10.000 gelovigen. Er zijn twee bisdommen: Het aartsbisdom Utrecht (Nederland behalve Noord-Holland), bestaande uit 18 parochies, en het bisdom Haarlem (Noord-Holland) met 12 parochies.
 • Protestanse Kerk in Nederland: de site van de Protestante Kerk in Nederland.
 • De Remonstrantse Broederschap: een vrijzinnige protestantse geloofsgemeenschap, ontstaan in 1619. In Nederland zijn 47 remonstrantse gemeenten, waarvan ongeveer de helft samenwerkt met doopsgezinden of vrijzinnig hervormden. Men telt ongeveer 7000  leden, 1700 vrienden en een ruime kring van belangstellenden.
 • Statenvertaling: de Statenvertaling, of Statenbijbel, was de eerste Nederlandse  bijbel die rechtstreeks uit het Grieks en Hebreeuws werd vertaald. Op deze site staat de volledige tekst online, inclusief kanttekeningen en apocriefen.
 • Prentenbijbel: een internetbijbel voor kinderen van 4 tot 7 jaar.
 • The World Council of Churches: (Wereldraad van Kerken) is een gemeenschap van kerken uit meer dan 142 landen.
 • AntiSpam

 


Eigenaar pagina: Webmaster  Laatste update: 2016-05-05