Collectebonnen zijn een goede manier om meer te kunnen schenken!

Het actuele collecterooster

Datum1e collecte
(pastoraat)
 2e collecte
(diaconaat)
 Uitgangscollecte
(CvK)
Opmerking 
zo 5 meiPlaatselijk pastoraatKwKiA: Noodhulp (Syrië)Begraafplaats
zo 12 meiPlaatselijk pastoraatgdRudolphstichting (uit huis geplaatst)Jeugdwerk PGO Wezenzondag, HA
zo 19 meiPlaatselijk pastoraatDRaad van KerkenWijkpastoraat
zo 26 meiPlaatselijk pastoraatDDiaconale doelenLandelijke Quota
do 30 meiPlaatselijk pastoraatDDiaconale doelenOnderhoud Kerkelijk CentrumHemelvaartsdag
zo 2 juniPlaatselijk pastoraatDDiaconale doelenKerkelijke Arbeid
zo 9 juniPlaatselijk pastoraatKzKiA: Zending (China)Jeugdwerk PGO Pinksteren
zo 16 juniPlaatselijk pastoraatZZWO, projectOrgelfonds
zo 23 juniPlaatselijk pastoraatKwKiA: Werelddiaconaat (NigeriaOnderhoud Kerkelijk Centrum
zo 30 juniPlaatselijk pastoraatgdhetvakantiebureau.nlLandelijke Quota
zo 7 juliPlaatselijk pastoraatgdKiA: Binnenlands diaconaat (vakantiepret)Kerkelijke Arbeid
zo 14 juliPlaatselijk pastoraatgdDiaconale doelenOuderenpastoraat
zo 21 juliPlaatselijk pastoraatgdDiaconale doelenOnderhoud Kerkelijk Centrum
zo 28 juliPlaatselijk pastoraatgdVoorkom! (verslavingszorg)Jeugdwerk PGO
zo 4 augustusPlaatselijk pastoraatgdZWO, projectWijkpastoraat
zo 11 augustusPlaatselijk pastoraatgdKiA: Werelddiaconaat (Zuid-Afrika)Kerkelijke Arbeid
zo 18 augustusPlaatselijk pastoraatgdDiaconale doelenOnderhoud Kerkelijk Centrum
zo 25 augustusPlaatselijk pastoraatgdEpafras (gevangenen buitenland)Landelijke Quota
zo 1 septemberPlaatselijk pastoraatgdPVD, bezoekwerkKerkelijke Arbeid
zo 8 septemberPlaatselijk pastoraatgdGeen collecteGeen collecte
zo 15 septemberOnkosten startzondaggdKiA: Zending (Syrië)Orgelfonds
zo 22 septemberPlaatselijk pastoraatgdGave (asielzoekers)Jeugdwerk PGO
zo 29 septemberPlaatselijk pastoraatgdKiA: Werelddiaconaat (Moldavië)Onderhoud Kerkelijk Centrum
zo 6 oktoberPlaatselijk pastoraatgdDiaconale doelenPKN: Kerk en Israel (Nes Ammim)
zo 13 oktoberPlaatselijk pastoraatgdKiA: Wereldvoedseldag (Colombia)Kerkelijke Arbeid
zo 20 oktoberPlaatselijk pastoraatgdGevangenenzorg NederlandLandelijke Quota
zo 27 oktoberPlaatselijk pastoraatgdZWO, projectOnderhoud Kerkelijk Centrum
zo 3 novemberPlaatselijk pastoraatgdKiA: Najaarszending (Zambia)Jeugdwerk PGO
zo 10 novemberPlaatselijk pastoraatgdDiaconale doelenKerkelijke Arbeid
zo 17 novemberPlaatselijk pastoraatgdStichting Wanna'help! (weeskinderen)Landelijke Quota
zo 24 novemberPlaatselijk pastoraatgdDiaconale doelenOnderhoud Kerkelijk Centrum
zo 1 decemberPlaatselijk pastoraatgdDiaconale doelenJeugdwerk PGO
zo 8 decemberPlaatselijk pastoraatgdDiaconale doelenKerkelijke Arbeid
zo 15 decemberPlaatselijk pastoraatgdDiaconale doelenOnderhoud Kerkelijk Centrum
zo 22 decemberPlaatselijk pastoraatgdZWO, projectJeugdwerk PGO
zo 24 decemberGeen collectegdNader te bepalenGeen collecte
zo 24 decemberGeen collectegdSMO BredaGeen collecte
zo 25 decemberPlaatselijk pastoraatgdKiA: Kinderen in de knelKerkelijke Arbeid
zo 29 decemberPlaatselijk pastoraatgdDiaconale doelenOnderhoud Kerkelijk Centrum
zo 31 decemberEndejaarscollectegdGeen collecteGeen collecte

(K): Kerk in Actie (= ZWO), (P): PKN (= pastoraat), (gd): Goede Doelen (van de Diaconie), (Z): ZWO project

Toelichting bij de tweede collectes van april 2019
De tweede collecte op 7 april 2019 is voor opvang en scholing van weeskinderen in Rwanda.
Wij doneren via Kerk in Actie voor Mwana Ukundwa: een organisatie die zich inzet voor de
vele weeskinderen in Rwanda. Mwana Ukundwa zoekt opvangfamilies voor deze kinderen en
regelt onderdak en scholing voor kindgezinnen. Mwana Ukundwa heeft inmiddels drie
vestigingen (in Kigali, Butare en Kibuye) waar totaal er zo’n 2.400 kinderen en hun
opvanggezinnen begeleid worden. Het is de enige Rwandese organisatie, die voorlichting over
hiv/aids geeft aan jonge kinderen.
Rwanda telt bijna 230.000 weeskinderen. Tijdens de oprichting in 1995 waren kinderen
vooral wees door de genocide. Tegenwoordig zijn de meesten wees door aids. Mwana
Ukundwa besteedt daarom veel aandacht aan aidsvoorlichting. De medewerkers geven
voorlichting over hiv/aids aan de leraren en leerlingen van de vijf betrokken scholen,
districtsbestuurders en predikanten. De organisatie heeft boekjes uitgebracht over huiselijk- en
seksueel geweld. Ook organiseert men seminars over allerlei thema's.

De tweede collecte op 14 april 2019 is voor Goederenbank De Baronie te Oosterhout. De
Goederenbank richt zich op het voorzien in de eerste levensbehoefte, daarin ondersteunt men
mensen ook in goederen en huishoudelijk zaken. Ook worden mensen in het kader van
begeleiding en coaching doorverwezen naar reguliere hulpverleners. Stichting Goederenbank
De Baronie is een 100% non-profit organisatie, opgericht in oktober 2004. Het doel is dat
levensmiddelen die kwalitatief nog goed zijn, maar om één of andere reden niet verkocht
kunnen worden, worden ingezameld bij producenten en distributeurs. Er wordt uitgedeeld aan
particuliere huishoudens die onvoldoende geld overhouden om in hun levensonderhoud te
voorzien. Naast voedsel worden volgens hetzelfde concept ook kleding en huishoudelijke

goederen ingezameld en beschikbaar gesteld. Zo wordt een bijdrage geleverd aan de
bestrijding van armoede en de verspilling als onderdeel van de 'wegwerpmaatschappij'
tegengegaan. De deelnemers vinden bij de Goederenbank een luisterend oor en kunnen hulp
ontvangen bij het oplossen van hun problemen. Deze hulp is maatwerk en kan bijvoorbeeld
bestaan uit ondersteuning c.q. doorverwijzing bij schulden- en budgetbeheer.

Op zondag 21 april 2019 collecteren wij voor Theologisch onderwijs – van zondagsschool tot
doctoraalstudie – in Pakistan. In Pakistan zijn christenen een kleine minderheid, maar de kerk
is er en wil aanwezig zijn. Veel christenen hebben te maken met discriminatie en krijgen
regelmatig kritische vragen over het geloof. Voor hen is het belangrijk om goed te weten wat
hun geloof inhoudt. Pakistaanse christenen voelen zich echter onzeker in hun geloof omdat ze
weinig theologisch onderwijs hebben gehad. Het Open Theologisch Seminarie wil
Pakistaanse christenen versterken in hun geloof. In veel moslimlanden zijn missionaire
activiteiten door de overheid verboden. Pakistan kent echter minder beperkingen:
evangelisatie is tot op zekere hoogte toegestaan, bekering en doop zijn er niet illegaal. De
partnerorganisatie van Kerk in Actie, het Open Theologisch Seminarie (OTS) wil Pakistaanse
christenen met trainingen en opleidingen versterken in hun geloof. OTS ontwikkelt trainingen
voor gemeenteleden. Een belangrijke doelgroep zijn jongeren. De trainingen geven hen kennis
over het geloof en leren hen na te denken over wat het geloof inhoudt in hun dagelijks leven.
Het materiaal wordt gebruikt door veel kerkgenootschappen in Pakistan, door protestantse,
katholieke, pinksterkerken en het Leger des Heils. OTS traint vrijwilligers van kerkelijke
gemeenten die de trainingen vervolgens in hun eigen gemeente kunnen geven. Jaarlijks
volgen meer dan 6.000 studenten een cursus van OTS. OTS speelt zo een belangrijke rol bij
het opleiden en toerusten van christelijke leiders in dit land waar christenen een kleine
minderheid zijn. OTS maakt ook gebruik van digitale media. Veel schriftelijke cursussen zijn
beschikbaar via het internet. Zo kunnen ook moslims en hindoes die belangstelling hebben
voor het christendom het materiaal gebruiken.

 

Eigenaar pagina: Webmaster. Laatste update: 2019-04-01