Op elke 1 e zondag van de maand is er Tienerkerk. Leuk als je komt! We bespreken verschillende
onderwerpen en zijn ook interactief
Vanaf 11 jaar tot 16 jaar ben je welkom
Ook organiseren we 1x per jaar een eigen dienst.
Leuk als je komt.
 
Groetjes Tanja

Tienerkerk (voorheen JOPEACE)

Doel: Middels de tienerkerk willen we de tieners een eigen viering bieden die meer eigentijds is en waar ze hun ideeën en vragen ook kwijt kunnen omtrent het geloof en de kerk.

We willen door middel van onze activiteiten de relatie van jongeren onderling en hun relatie\binding met de PGO versterken.

Activiteiten.

  • Bijeenkomsten zondagmorgen;

Tweewekelijks komen we bij elkaar met de tieners op het podium van de Beuk voor de tienerkerk.
Tijdens de bijeenkomsten op de zondagmorgen maken we hoofdzakelijk gebruik van de vieringen zoals beschreven in Kind op zondag voor de jongeren. We starten de viering op het podium met thee/limonade en een lied wat binnen het thema past. Waarna we de kaars aansteken en gezamenlijk de tienerkerk starten met een gebed. Aan het eind van de tienerkerk (na de collecte in de kerk) sluiten we aan bij de reguliere kerkdienst om zo met de hele gemeente de viering af te sluiten (zegen)
Daarnaast sluiten we aan bij bijzondere diensten van de PGO (doop, avondmaal, laatste zondag kerkelijk jaar e.d.) en helpen mee om jeugddiensten te organiseren.

  • een kerstgourmet voor de jongeren i.s.m. church & chill
  • Sirkelslag Young.
  • Jeugddienst: 1 maal per jaar wordt een jeugddienst georganiseerd in samenwerking met de jeugd
  • EO-jongerendag
  • afsluitende activiteit einde seizoen.

 

 

Dit seizoen staat het Louis Orphan project centraal. De jongeren zetten zich met allerlei activiteiten in om geld in te zamelen. Daarmee steunen we Dick en Bernike van Mersbergen die zich samen met de lokale bevolking van Kisumu in Kenia inzetten om een schoolgebouw in te richten voor kinderen die wees zijn of erg achtergesteld. Ook wordt er voor de kinderen een gezonde maaltijd klaargemaakt. De ZWO-groep is erg blij met de support van JOPeace.

Ook hebben we ieder seizoen aktiviteiten die alleen op de gezelligheid en het samenzijn gericht zijn.
Zo hebben we elk seizoen een start-, en slotaktiviteit.
De startaktiviteit in september 2014 was een survival in een natuurgebied. Fantastisch was het, een leuke samenwerking!
Rondom kerst is er altijd een kerstgourmet, waarbij we eerst met z’n allen de beukenoot versieren in de kerstsfeer.
Ook hebben we de kinderen van de kindernevendienst geholpen met het maken van hun palmpaastakken.


13 juni 2017

De laatste nieuwtjes van Jopeace,

Nog even en het is weer ontspannen in de vakantie!

Ook tijd voor bezinning en inspiratie opdoen!

Hoe gaan we verder met de jeugd? Te weinig jeugd en te weinig leiding.

Hoe het ook verder gaat…we sluiten het seizoen feestelijk met elkaar af.

Zaterdag 8 juli gaan we naar een camping in Chaam waar we zeskampachtige spelletjes gaan doen en natuurlijk barbecueën. We vertrekken 14..00 uur met auto’s vanaf de Vredeskerk.

Dus heb je het nog niet gedaan? Dan nu aanmelden bij ons!

Maar eerst zondag 2 juli een jeugddienst…we hebben de dienst voorbereid met de jongeren van Church en Chill. Het beloofd een levendige dienst te worden waarin we jullie graag zien!

Tot kijk,

Jobke, Lisanne, Adrilene, Ron en Susan


14 mei 2017

De jongeren van jopeace,

De afgelopen periode is heel wisselend verlopen.

We hebben in april een heel leuke en gezellig spelavond gehad met veel lol.

We waren met een flinke groep en konden met 4 teams spelen.

Voor ons, als leiding, ook fijn want daar doen we het voor. Een fijne groep vormen, die het leuk vinden met elkaar bezig te zijn in de kerk.

De zondagochtenden verlopen minder… de laatste maand zien we 2 of 3 jongeren per keer.

Natuurlijk zeggen we: die zijn er tenminste. Maar we zitten toch met vragen: waarom komen andere jongeren niet? Moeten we iets veranderen in de tijd, in de bezigheden?

We begrijpen dat sommige jongeren stoppen, maar het is fijn als ze dat aangeven naar ons toe.

Vanaf 14+ zijn de jongeren welkom om de week bij Church en Chill. Wil je nog wel naar JoPeace op zondagochtend.. prima. Niet meer….. dan is dat ook prima, maar laat het ons weten!

Als er iemand zin heeft om mee te draaien als leiding van Jopeace dan horen we dat ook graag!

Tot kijk,

Jobke, Lisanne, Susan, Ron en Adrilene


12 maart 2017.

Jongeren van Jopeace,

Iedereen heeft vast gemerkt dat in de Vredeskerk de Beukennoot de vaste jongerenplek is nu. Zowel voor Jopeace als de jongeren van Church en Chill. Heel graag willen we de ruimte opleuken…aantrekkelijker maken voor de jongeren. Daar zijn we over in gesprek.

Ook proberen we naast de Jopeace bijeenkomst op zondagmorgen, tijdens de kerkdienst, andere activiteiten te organiseren. Zoals de pannenkoekenverkoop na de dienst op 26 maart. In samenwerking met de ZWO-mensen. Opbrengst voor het diaconaal centrum voor mensen in de knel, de Pauluskerk in Rotterdam.

Vrijdagavond 7 april houden we een lollige spelavond in teams. Een mengeling van spelen uit: ik hou van Holland en de jongens tegen de meisjes en andere spelprogramma’s. Zorg dat je erbij bent! Alle jongeren zijn welkom. We starten rond 19.00 uur en ronden om half 10 ongeveer af.

Zit je in het voortgezet onderwijs en ben je nog nooit naar Jopeace geweest? Gewoon over de drempel stappen en komen, we hebben het heel gezellig met elkaar. De volgende Jopeace is zondag 2 april om 10.00 uur!

Tot kijk,

Jobke, Lisanne, Adrilene, Susan en Ron


DSC09223Vrijdag 6 februari 2016 hebben we weer Sirkelslag gespeeld samen met heel veel jongeren in Nederland.
Deze keer was het thema: de kledingindustrie. We moeten kritisch zijn op de kleding die we kopen. Zorgen voor de mensen die keihard werken tegen lage lonen in de industrie.
In India bijvoorbeeld werken heel veel kinderen tegen een superlaag loontje in de kledingindustrie. Zij moeten net als wij naar school kunnen gaan.
Kerk in Aktie steunt een project daar en wij hebben met onze laatste opdracht voor dit project 65 euro ingezameld! 

DSC09225Met 12 jongeren speelden we de opdrachten, die steeds binnen een bepaalde tijd uitgevoerd moesten worden. We hebben veel lol gehad met elkaar. Hierbij wat foto’s van de avond.

De behaalde scores zijn te vinden op www.sirkelslag.nl

P1020083

Contact:
jopeace@pgoosterhout.nl

Sirkelslag:


We zijn het nieuwe jaar begonnen in de Vredeskerk. Van De Ark hebben we met het etentje rond Kerst afscheid genomen. Er wordt nagedacht en gewerkt om een meer gezellige ruimte te maken voor de jeugd. Daar hebben we ook de jongeren voor nodig!

5 februari 2017 stappen er weer een aantal jongeren over van de KND naar Jopeace. Leuk, we kijken er weer naar uit en bereiden met elkaar hun komst in de groep voor.

Natuurlijk proberen we met een grote groep aanwezig te zijn in de overstapdienst in de Ark.  Ben jij 11 jaar of ouder en ga je naar het voortgezet onderwijs? Kom gerust eens naar Jopeace.

In de Ontmoeting en op de website staat wanneer we bij elkaar komen.

We zien jullie graag,

Ron, Susan, Jobke en Adrilene


Jongeren van Jopeace,

We hebben het leuk met elkaar tijdens bijeenkomsten. De opkomst is heel wisselend. De ene keer een paar jongeren, een volgende keer is de ruimte “gevuld” met jeugd.

We zijn blij met Lisanne Koning die als leiding al een paar maanden met ons meedraait.

We gebruiken tijdens jopeace regelmatig ”de groei-bijbel” maar ook ”denkstof “, wat te downloaden is van de EO site. Filmpjes die prikkelend werken en discussie uitlokken. Onderwerpen als: Ben jij een super-christen? Of God heeft veel gezichten. Of God is geen watje, hij oordeelt ook…

Zondag 13 november zijn ook wij met het thema van Kunst en Geloof aan de gang gegaan.

We luisterden naar een verhaal van een vrouw die alleen de natuur introk om antwoorden in zichzelf te vinden. Indrukwekkend.

Stil worden met rustige muziek in een wereld van herrie/gehaast/ongelijkheid.

De behoefte om je eens terug te trekken, dit deed Jezus (en andere profeten) ook regelmatig.

Wat gebeurt er in je als het stil is? De jeugd is in stilte gaan schilderen, alleen wat piano-muziek op de achtergrond. Fijn om zo met elkaar bezig te zijn. Ons te bezinnen op ons (vaak hectische) leven.

We komen tot de kerstvakantie nog samen in de Ark om de week. Iedereen die in het voortgezet onderwijs zit, is welkom!! 11 december gaan we adventsstukken maken  ( Dit keer vragen we een bijdrage voor het ZWO- project) dus kom gezellig meedoen!

Natuurlijk eten we weer gezellig samen met kerst, luisteren naar een verhaal en doen een spel.

Zaterdagavond 17 december vanaf 18.00 uur ben je welkom in de Ark om kerst met ons te vieren.

We sluiten dan ook het samenkomen in de Ark af. Want vanaf januari 2017 houden we Jopeace in de Vredeskerk.

Tot kijk,

Alle leiding: Ron en Susan, Jobke, Lisanne en Adrilene


Ook met de Jopeace-groep zijn we weer van start gegaan.

We kijken terug op een gezellige startactiviteit. Voor een groepje jongeren is het een terugkerend ritueel om na de barbecue in de kerk te blijven. Spelletjes doen, film kijken en natuurlijk lol maken.
18 september zijn we voor het eerst weer tijdens de zondagsdienst bij elkaar gekomen.

We hebben plannen gemaakt hoe we ons in kunnen zetten voor de noodactie voor de christenen in het Midden-Oosten. We hebben de folder Zout bekeken en een filmpje. Erg onder de indruk was iedereen. Wij hebben het hier goed…maar wat kunnen we doen om te helpen?

Wat is de vrede van de ander jou waard? Wat is vrede? Wat betekent de kerk daarbij voor jou?
Boeiende vragen om met elkaar te bespreken.

De periode tot kerst zitten we om de week in de Ark!

Ben jij of ken je iemand die in het voortgezet onderwijs zit, kom eens een keer!
Iedereen is welkom. Ook de jongeren die nu naar Jeugdhonk gaan, kunnen blijven komen.

We zien jullie graag,
Ron en Susan, Jobke en Adrilene


Eigenaar pagina: jopeace@pgoosterhout.nl. Laatste wijziging: 2017-02-01