Collectebonnen zijn een goede manier om meer te kunnen schenken!

Het actuele collecterooster

Datum Eerste collecte (pastoraat) Tweede collecte (diaconaat) Uitgangscollecte (CvK)Opmerking
17-09-2017Onkosten StartzondagGeen collecteGeen collecteStartzondag
24-09-2017Plaatselijk pastoraatPVDOnderhoud Kerkelijk Centrum
01-10-2017Plaatselijk pastoraatDiaconie OosterhoutPKerk en Israël
08-10-2017Plaatselijk pastoraatgdGevangenenzorg NederlandKerkelijke Arbeid
15-10-2017Plaatselijk pastoraatKWereldvoedseldag (Werelddiac.)Landelijke quota
22-10-2017Plaatselijk pastoraatDiaconie OosterhoutJeugdwerk PGO
29-10-2017Plaatselijk pastoraatDiaconie OosterhoutOrgelfondsHA en gezinsdienst
05-11-2017Plaatselijk pastoraatDiaconie OosterhoutKerkelijke arbeidOogstdienst
12-11-2017Plaatselijk pastoraatKNajaarszendingsweekLandelijke quotaKunst & Geloof
19-11-2017Plaatselijk pastoraatgdst Exodus in de regioJeugdwerk PGOHA en Praisedienst
26-11-2017Plaatselijk pastoraatDiaconie OosterhoutOnderhoud Kerkelijk CentrumLaatste zondag kerkelijk jaar
03-12-2017Plaatselijk pastoraatDiaconie OosterhoutKerkelijke arbeid1e zondag advent
10-12-2017Plaatselijk pastoraatZWO BangladeshPPastoraat2e zondag advent
17-12-2017Plaatselijk pastoraatDiaconie OosterhoutJeugdwerk PGO3e zondag advent / Praisedienst
24-12-2017Plaatselijk pastoraatgdSt GaveOnderhoud Kerkelijk Centrum4e zondag advent
24-12-2017Kerstcollecte PGOSt. Dak- en Thuislozen BredaGeen collecteKerstnacht 22 uur
25-12-2017Plaatselijk pastoraatKKinderen in de knelLandelijke quotaKerstmorgen / gezinsdienst
31-12-2017Plaatselijk pastoraatDiaconie OosterhoutKerkelijke arbeid
31-12-2017EindejaarscollecteDiaconie OosterhoutOudejaarsavond 19:30 uur

(K): Kerk in Actie (= ZWO), (P): PKN (= pastoraat), (gd): Goede Doelen (van de Diaconie), (Z): ZWO project


In september zijn de diaconale (tweede) collectes  voor lokale inzet. Echter is er op 17 september (Startzondag) geen diaconale collecte, maar één PGO-collecte voor de onkosten van de Startzondag!

De  tweede collecte in de erediensten in oktober hebben  voor de diaconie de volgende bestemmingen gekregen.

Op 1 oktober, evenals op 22 en 29 oktober is de  tweede collecte bestemd voor ons eigen lokale werk en voor de verplichtingen die we  daarnaast als diaconie aangaan.

8 oktober 2017

Gevangenenzorg Nederland

Gevangenenzorg Nederland is een christelijke vrijwilligersorganisatie, voor gevangenen en hun familieleden. Meer dan 350 vrijwilligers gaan op bezoek bij gevangenen in de gevangenis en bij hun familieleden thuis. Zij bieden morele en praktische steun, ook na detentie. De vrijwilligers worden ondersteund door een team maatschappelijke werkers. In het afgelopen jaar werden ruim 3.600 bezoeken gebracht aan gevangenen en hun familie. Overigens niet alleen in de gevangenis maar ook in tbs-instellingen en jeugdinstellingen. Ook hielpen zij gevangen aan werk.

Meer weten: www.gevangenenzorg.nl                        NL61INGB 0006 3914 16

15 oktober 2017

 Werelddiaconaat / wereldvoedseldag van Kerk in Actie

In Zuid-Soedan lijden vrouwen zwaar onder het voortdurende geweld, en onder discriminatie en armoede. In vaak uitzichtloze omstandigheden moeten zij hun kinderen zien te voeden en te kleden. Zij doen dit vooral met kleinschalige landbouwactiviteiten. Partnerorganisatie ERP (Environmental Rehabilitation Program) ondersteunt de meest kwetsbare vrouwen met landbouwtraining en zaaigoed, zodat zij hun productie kunnen verhogen. Komend jaar wil ERP ook 100 vrouwen trainen in het houden van bijen en in het verwerken, verpakken en verkopen van honing. De vrouwen krijgen een eigen bijenkorf. De honing levert deze kwetsbare vrouwen een broodnodige aanvulling op het gezinsinkomen op. De ambitie van ERP is om de armoede van deze 100 vrouwen met 80% terug te dringen. Collecteer mee voor dit mooie project!

Gemeenteavond.

In oktober willen we tijdens een gemeenteavond graag met u in gesprek over het diaconale werk. We hopen u dan te kunnen uitleggen en te vertellen, waarvoor we het geld inzetten. Niet alleen voor ons plaatselijk werk, zoals  de stille hulp en andere lokale taken, maar ook over het Diaconaal Quotum,  de principiële keuzes die we als diaconie gemaakt hebben, zoals  op welke banken  we ons geld hebben gezet en voor welke projecten we hebben gekozen.

 


Eigenaar pagina: Webmaster. Laatste update: 2017-09-15