Thema liturgische schikking: ‘Sta op’.

Aswoensdag 26 februari markeert dit jaar het begin van de veertigdagentijd. Dit is elk jaar weer een periode van bezinning, vasten en inkeer. Veertig dagen op weg naar Pasen, de zondagen níet meegeteld, want dát zijn feestdagen: de zondag is de dag van de opstanding. Veertig is een bijzonder getal in de bijbelse verhalen. Het gaat om een tijd van voorbereiding, een tijd van wachten. We staan in de veertigdagentijd stil bij de verhalen uit het leven van Jezus. Hij roept ‘Sta op!’ tegen zieke mensen en tegen mensen die lijden onder onrecht. Zelfs doden roept Hij tot leven. Niet het duister, maar de liefde overwint. Wij volgen Jezus en leggen ons niet neer bij de gebrokenheid. Sámen staan we op en komen in beweging. Om in beweging te komen hebben we een perspectief nodig, een stip op de horizon. Die stip maakt duidelijk waaróm we in beweging komen en op weg gaan. Deze stip op de horizon is als uitgangspunt gekozen voor onze schikking. Die stip is een open ruimte in het midden van een weefsel van allerlei takken en takjes binnen een houten frame. De open stip en het weefsel van takken symboliseren de mogelijkheden die er zijn om in beweging te komen, ieder op z’n eigen manier. Elke zondag roepen we een ander beeld op om duidelijk te maken waaróm u en ik aangespoord worden om in beweging te komen. Kijk en lees in de nieuwsbrief elke zondag welke toevoeging ín of óm de open stip wordt geplaatst. Zó leven we toe naar Pasen, waarop ‘het zien’ centraal staat. Jezus lééft, hij is zichtbaar, herkenbaar en tastbaar. Zijn toekomst is nabij.

 Werkgroep liturgische schikkingen


Eigenaar pagina: Werkgroep liturgische schikkingen. Laatste update: 2020-02-25