Symbolische schikking: ‘Geef licht’

‘Geef licht’ is het thema voor de adventstijd op weg naar Kerst. In de lezingen staat dit jaar de profeet Micha centraal en dat sluit mooi aan bij het project ‘Laat je licht schijnen’ dat de kindernevendienst volgt. De profeet Micha was in zijn tijd een criticus van de maatschappij op sociale en religieuze thema’s. Hij wees naar een hoopvolle toekomst en gaf zijn mening over hoe het zou kúnnen of zelfs móeten zijn. Hoe actueel!

De kernwoorden voor de vier adventszondagen: redder, visie, rechtvaardigheid, genade en zegen, worden verbeeld door een hoge driehoekige vorm waaromheen vier kransen worden geschoven (zie foto). De driehoek staat symbool voor: ik, jij en God. Micha houdt zich in de verhalen volop bezig met de mensen en de wereld om hem heen en verwijst daarbij naar de genadige en rechtvaardige God.

De kransen verwijzen naar de voortdurende cycli van beginnen en eindigen en opnieuw beginnen. Elk jaar wordt het opnieuw Kerst, elk jaar ontvangen we waarschuwingen en altijd blijft er hoop op een toekomst. Micha is een man van soberheid, die in de schikking wordt verbeeld in de keuze van de kleuren en materialen.

Micha geeft waarschuwingen over aardse zaken, het gaat over het leven op aarde. Daarom worden de kransen horizontaal geplaatst. Met Kerst wordt het licht. Bovenop de driehoek staat een bol met bloemen en heel veel lichtjes. Het licht schijnt in de duisternis!

 

Werkgroep symbolische schikkingen


Eigenaar pagina: Enneke Nieuwenhuizen. Laatste update: 2019-12-03