Liturgische bloemschikking voor Advent en Kerst.

De schikking voor advent dit jaar sluit aan bij het thema ‘Geef licht’. Accent dit jaar: De geboorte van Jezus is van grote betekenis voor de aarde, onze wereld. Al zijn de tijden somber en donker, we mogen vertrouwen op het licht dat zal komen en de duisternis overwinnen.

In de schikking gaan we de weg van donker naar licht. Op de eerste adventszondag is de schikking daarom nog donker; daarna worden de kleuren lichter.

De aarde wordt verbeeld door een kubus, symbool voor de vier windstreken en de vier elementen waaruit de aarde is opgebouwd: water, vuur, aarde en lucht. Die vier elementen komen terug in de lezingen van de profeten. Telkens wordt een element verbonden met een profeet.

Zacharia: water dat leven geeft.

Maleachi heeft ’t over vuur dat loutert, zuivert.

Sefanja spreekt over verbondenheid van mensen in relatie tot de aarde en

Micha spreekt over de belofte die komen gaat: lucht, adem om te leven.

Het komende licht wordt gesymboliseerd door kaarsen in de kleuren paars en rose. Paars wordt geassocieerd met emotie en meditatie, maar ook met verdriet en bezinning. Op de derde advent wordt de rose kaars aangestoken. Op deze zondag klinkt het licht van de geboorte door in de lezingen. Wij hopen dat de liturgische schikking voor advent ons dichter bij de betekenis van het kerstevangelie zal brengen.

Werkgroep liturgische schikkingen.


Eigenaar pagina: Enneke Nieuwenhuizen. Laatste update: 2018-12-03