Liturgische schikking: ‘Een nieuw begin’

 

Woensdag 6 maart markeert dit jaar het begin van de veertigdagentijd. Een periode van bezinning, vasten en inkeer. Veertig dagen op weg naar Pasen. Zondagen tellen niet mee: dát

zijn feestdagen, de dag van de opstanding. Veertig is een bijzonder getal in de Bijbelse verhalen. Het gaat om een tijd van voorbereiding. Tijd van wachten. Denk bijvoorbeeld aan de tocht door de woestijn naar het Beloofde Land (Exodus) en aan de verzoeking van Jezus in de woestijn (Lukas 4). Op weg naar Pasen is het thema dit jaar: Een nieuw begin’. Het getal 8 speelt daarbij een belangrijke rol. Het verwijst naar de nieuwe schepping (7 +1). Op de achtste dag begint een nieuwe week: de zondag wordt beleefd als de achtste dag. Enkele andere voorbeelden: er gaan acht personen in de ark, David wordt als achtste zoon gezalfd, de besnijdenis vindt plaats op de achtste dag. De doopvont in verschillende kerken (onder meer de Stevenskerk in Nijmegen) is daarom achthoekig. De doop is een nieuw begin, teken van een nieuwe schepping. Het getal 8 komt telkens terug in de schikking via acht flessen, gevuld met water en bekleed met riet. Water verwijst naar onder andere de doop, het buigzame riet nodigt uit tot meebewegen op de weg naar Pasen.

De opstelling van de flessen wijzigt telkens, passend bij het verhaal dat die zondag centraal staat. De lezingen in de Veertigdagentijd markeren de weg van hoop naar een nieuw

begin: Pasen, de opstanding van Christus.

 

Wij bidden om een nieuw begin,

een nieuw begin van leven.

God, stuur ons toch uw wereld in

om liefde door te geven.

(tekst: Erik Idema)

 

Werkgroep liturgische schikking


Eigenaar pagina: Enneke Nieuwenhuizen. Laatste update: 2019-03-10