Diaconalia april 2021

Zoals bekend vinden een aantal activiteiten onder verantwoordelijkheid van de diaconie geen doorgang door het coronavirus. Te denken valt aan De Herberg op vrijdagavond en samen eten is gezelliger dan alleen. Als diaconie zullen we de ontwikkelingen volgen en hopen dat deze activiteiten weer spoedig hervat kunnen worden.

Op Witte Donderdag en Stille Zaterdag wordta jaarlijks het Avondmaal gevierd. De diaconievergadering van 15 maart maakt een voorstel voor de kerkenraad dat ook dit jaar op deze dagen het Avondmaal gevierd kan worden. Door corona zal het echter op een andere manier gaan dan we altijd gewend waren. De opgave is om dit op een verantwoorde manier te doen.

Dhr Koos Visser, Burgemeester van Oerslaan 16, is bereid om diaken te worden. Zonder bezwaren van de gemeente zal zijn bevestiging plaats vinden op zondag 18 april. We heten Koos hartelijk welkom en wensen hem een goede tijd toe.

Namens de diaconie,

Ton Los

voorzitter diaconie