Veertigdagentijd en hulp aan de goederenbank.
Zondag 10 maart is de eerste zondag van de veertig dagen tijd.
Zes zondagen voor Pasen, waarin we stil staan bij de weg die Jezus ging naar Jeruzalem, een weg van
strijd en lijden, de weg van het kruis,maar gelukkig ook de weg van de opstanding, van de
overwinning op de dood.
De veertig dagen tijd roept ons op tot inkeer en bezinning, hoe staan wij zelf in het leven.
Een tijd waarin we opgeroepen worden om ons te bezinnen op onze relatie met God, maar ook op
onze relatie met onze medemens. Voor sommigen een tijd van vasten, voor anderen een tijd van
minder consumptie, waarbij we ook daadwerkelijk iets doen voor de minder bedeelden.
De diaconie stelt gemeenteleden weer in de gelegenheid om houdbare producten mee te nemen
voor de goederenbank. Deze zes zondagen staan in de hal van de kerk dozen waarin u uw producten
kunt doen. Zo kunnen we daadwerkelijk iets doen voor de allerarmsten in onze omgeving.
Mogen we als diaconie rekenen op uw medewerking?