Diaconalia oktober 2019

Deze maand nemen we als Diaconie afscheid van Dirk Pieter van der Meer. Vijf jaar heeft hij onze financiën op een uitstekende manier beheerd. We zijn hem zeer erkentelijk voor zijn inzet en deskundigheid. We wensen Dirk Pieter, samen met zijn gezin een goede tijd toe.

Na een lange zoektocht zijn we erin geslaagd een goede opvolger te vinden voor hem in de persoon van Jacob van Nes. Jacob wordt geen diaken, maar diaconaal medewerker. Tegenwoordig zien we een ontwikkeling in de kerk waarin mensen geen ambtsdrager worden, maar een deeltaak op zich nemen, zoals pastoraal werker, diaconaal werker, medewerker van het CvK.

Zo kunnen we samen toch het werk van de kerk voortzetten. Bij Jacob speelt verder mee dat hij als organist vrijwel elke zondag bezet is.

We wensen Jacob, samen met de overige leden van de diaconie, een goede samenwerking toe.

Namens de diaconie,

Ton Los