De Kerkenraad bestaat uit alle voorgangers, alle ouderlingen en ouderling-kerkrentmeesters en alle diakenen. De grote kerkenraad is verantwoordelijk voor het te voeren beleid en vergadert minimaal 5 x per jaar in de maanden januari, maart, mei, september en november.

In de mei-vergadering komen de jaarrekeningen van de kerkrentmeesters en van de diaconie aan de orde, terwijl de begrotingen in de novembervergadering behandeld worden.


Eigenaar pagina: kerkenraadpgo@gmail.com. Laatste update: 2018-10-08