Ontmoeting – bijdrage 2023

17,50

Categorie:

Beschrijving

‘Ontmoeting’ is het maandblad van onze Protestantse Gemeente Oosterhout en verschijnt 11 keer per jaar. In Ontmoeting vindt u informatie over onze kerkdiensten en de diverse activiteiten in onze gemeente. Middels het blad houden we elkaar ook op de hoogte van wat er speelt in de gemeente en wat mensen bezig houdt, zoals jubilea en ziektes. Kortom, een blad om elkaar te ontmoeten.

Ontmoeting wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligers van de PGO, zoals de eigen redactie, de diverse groepen en gemeenteleden die teksten aanleveren en de bezorgers die het blad bij u thuis bezorgen.

De kosten van Ontmoeting bestaan uit het laten drukken en de kosten van het papier. De bijdrage is afgelopen jaren steeds gelijk gebleven maar door de prijsstijgingen zien we ons genoodzaakt om de bijdrage te verhogen naar €17,50. Wij vragen daarvoor uw begrip. Voor diegenen die Ontmoeting via de post ontvangen, vragen we een vrijwillige extra bijdrage van €20,- voor de portokosten.

 

Uw bijdrage van € 17,50 kunt u overmaken op bankrekening NL 26 TRIO 0379 6839 54 of bankrekening NL 57 INGB 0006 8501 04 t.n.v. Protestantse Gemeente Oosterhout onder vermelding van ‘Bijdrage Ontmoeting 2023’. Het is ook mogelijk om via de website pgoosterhout.nl uw bijdrage te betalen bij de collectes.

We hebben besloten geen gebruik meer te maken van acceptgirokaarten. Bij deze Ontmoeting ontvangt u een losse bijlage die u kunt gebruiken voor het overmaken van uw bankbetaling. Mogen we op uw bijdrage rekenen?

College van Kerkrentmeesters