Solidariteitskas – 2023

11,00

Categorie:

Beschrijving

Solidariteitskas: van gemeenten, voor gemeenten – bijdrage 2023

Wij bezorgen deze maand bij u een brief waarin uw bijdrage aan de solidariteitskas gevraagd wordt.
Vanuit de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk worden projecten ondersteund om bijv. nieuwe mensen te bereiken of de samenwerking tussen gemeenten te bevorderen. Ook wordt advies gegeven bij gemeentevernieuwingen. Gemeenten in financiële problemen worden tijdelijk vanuit de Solidariteitskas ondersteund.
Uw bijdrage
Als PGO dragen we een vaste, verplichte bijdrage per belijdend lid af aan de Protestantse Kerk. Daarom vragen wij aan ieder belijdend- of dooplid van 18 jaar en ouder een bijdrage van 11 euro voor de Solidariteitskas. Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekening ING bankrekening NL57INGB0006850104 of Triodos bankrekening NL26TRIO0379 6839 54 t.n.v. Protestantse Gemeente Oosterhout onder vermelding van “Solidariteitskas 2022”.

Op de website www.protestantsekerk.nl/solidariteitskas/ staat meer informatie over de solidariteitskas. U kunt ook een kerkenraadslid of een lid van het college vragen om informatie.

Namens het College van Kerkrentmeesters alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!