In het pastoraat gaat het om mensen. Het gaat om hun leven van alledag, hun plezier, hun pijn, hun verwachting, hun woede en teleurstellingen, hun relaties, hun eenzaamheid, hun liefhebben, hun functioneren in de samenleving, vanuit een diepe overtuiging dat dit alles zich afspeelt onder de adem van de Geest en betekenis heeft voor het Rijk van God.
In onze gemeente zijn predikanten, ouderlingen, pastoraal medewerkers en contactpersonen werkzaam in het pastoraat. Zij zijn er om pastorale zorg te verlenen, maar ook om de gemeente te stimuleren naar elkaar om te zien.

Jeugdouderling
De jeugd heeft de toekomst!

Wijkindeling
Onze Protestantse Gemeente is ingedeeld in twee wijken waarin twee Pastoraatgroepen het pastorale werk verzorgen.

BEZOEK OP VERZOEK
Als u tijdens een verblijf in het Oosterhoutse ziekenhuis belangstelling van de kerk verwacht, dan kunt u daartoe een Bezoekbriefje afgeven. En ook voor andere redenen dan ziekenhuis bezoek mag u het briefje natuurlijk inzenden.


Eigenaar pagina: Kerkenraad: Pastoraatgroep. Laatste update:2018-02-19