Privacystatement gemeente

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet.

Gelden deze regels ook voor kerken?

Ook kerkgenootschappen vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Protestantse Kerk in Nederland wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers. Daarom is het belangrijk dat eenieder die binnen de kerk met persoonsgegevens te maken heeft zorgt dat hij/zij zich aan de geldende regelgeving houdt.

Het Privacystatement van de Protestantse Gemeente Oosterhout vindt u in het volgende document Privacystatement Protestantse Gemeente Oosterhout v1.3, geactualiseerd in februari 2022.

Wilt u meer lezen over het hoe en waarom van deze regeling, lees dan hier verder op de website van de PKN.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van de PGO. Dat is de secretaris van het College van Kerkrentmeesters, Els Dentro-van Strien. privacy@pgoosterhout.nl

Laatst bijgewerkt : 2023-07