Al enkele jaren hebben we in onze gemeente “Gemeente Groei Groepen” (GGG’s ). Een GGG is een groep gemeenteleden die één keer per maand bij elkaar komt om samen in de bijbel te lezen en daarover met elkaar van gedachten te wisselen, voor elkaar te bidden en zo elkaar beter te leren kennen.

De GGG heeft een open, uitnodigend en laagdrempelig karakter, met respect voor ieders eigenheid. Het doel is het groeien in geloof, gemeenschap , dienst en getuigenis. De gedachte achter de GGG’s is dat een netwerk van kleine overzichtelijke groepen een positieve bijdrage kan leveren aan de opbouw van de gemeente.

Eén GGG is een groep met alleen vrouwen. Deze groep komt iedere eerste donderdag van de maand om 9.30 uur in de ochtend bij elkaar om samen koffie te drinken, in de bijbel te lezen, te zingen en te bidden.

Iedere derde donderdag van de maand komt een aantal vrouwen van deze groep om 11.00 uur bij elkaar om uitgebreider te bidden voor vervolgde christenvrouwen (Women to Women van Open Doors), zieke gemeenteleden, de verschillende kerken en de problemen in de wereld.

Heeft u interesse? Wilt u meedoen? Zou u zelf een GGG willen starten? Laat het ons weten.

e-mail adres: ggg@pgoosterhout.nl

Wanneer? Kijk in de Agenda!

Vrouwengroep 1 Groep 4
tweede donderdag
van de maand
derde woensdag
van de maand
’s ochtends
om 09:30 uur
’s avonds
om 20:00 uur
Mieneke van Os &
Tini Alewijnse
Klaas & Marja Hijkoop
info: 0162-434383 info: 085 876 8705


Waar
?                 Bij de deelnemers thuis

Informatie?        Leen Scheepmaker (ggg@pgoosterhout.nl)


Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 2018-09-16