Uitleg werkwijze “bezoek op verzoek”

“Bezoek op verzoek” houdt in dat u als gemeentelid zelf het initiatief mag nemen om een bezoek aan te vragen van medewerkers van het pastorale team.

Alle verzoeken komen terecht bij de coördinatoren van het bezoekwerk. Dit zijn:

ds André Vlieger tel. 424974 apvlieger@gmail.com
ds Dirk-Jan Bierenbroodspot tel. 06-15895892 ds.bierenbroodspot@gmail.com
Henco de Bruijn (pastoraal werker) tel. 06-12314915  hjbruijn1981@kpnmail.nl

 

Een verzoek doet u in principe door middel van een Bezoekbriefje. U kunt dat in de collectezak stoppen tijdens de kerkdienst. Het wordt dan vanzelf aan de coördinatoren van het bezoekwerk doorgegeven. Briefjes kunt u vinden in de kerk, maar u kunt ze ook hier downloaden en printen. U kunt ook een bericht via deze website versturen.

Bent u niet in de gelegenheid om in de kerk aanwezig te zijn, dan kunt u een email sturen naar het volgende adres: bezoekpgo@gmail.com. U hoeft alleen uw naam, adres en telefoongegevens te noteren zodat één van de coördinatoren contact met u kan opnemen.

Mocht u niet computervaardig zijn, dan kunt u telefonisch een bezoek aanvragen bij één van de coördinatoren.

Tenslotte is het ook mogelijk om een bezoekbriefje te sturen naar:

Postbus 598, 4900 AN  Oosterhout.

U vindt hier een Bezoekbriefje om zelf af te drukken. Als u Ontmoeting leest, dan zult ook daarin een zelfde briefje aantreffen. Mocht u geen Ontmoeting lezen, dan kunt u ook zelf een briefje schrijven met uw adresgegevens. Ook dan zal uw verzoek worden doorgegeven aan één van de coördinatoren. 

  • Heeft u trouwens al een goed contact met een ambtsdrager of pastoraal medewerker, dan kunt u dat uiteraard voortzetten op de door u vertrouwde wijze.


Eigenaar pagina: Kerkenraad: vertegenwoordigers Pastoraatgroep. Laatste update: 2022-01-19