home2 info diensten contact foto

pekico

De Protestantse Evangelisatie Kommissie (PEK) organiseert in de zomermaanden vakantiediensten vanaf medio mei tot begin september, iedere zondagmorgen om 9.00 uur in de open lucht midden in het bos.
De diensten hebben een laagdrempelige, gezellige, ongedwongen en losse sfeer.
Voorgangers, koren en solisten uit de omgeving verlenen hun medewerking en na de dienst is er gelegenheid om koffie, thee of limonade te drinken en nog gezellig wat na te praten.

Korte vakantiekerkdiensten
Iedere zondag* om 9.00 uur.
In het bos achter camping “Katjeskelder”
in Oosterhout (NB)

* Voor exacte data zie “Diensten”

Het ondersteunen van deze diensten kunt u ook doen door het storten van een gift op onze bankrekening NL77 ABNA 0522 1537 63


Eigenaar pagina: PEK Katjeskelder, Laatste update:2019-02-20