Stichting Protestantse Begraafplaats Oosterhout.

Bezoekadres: Nieuwe Bouwlingstraat 37, Oosterhout N.B.

Postadres: Postbus 598, 4900 AN  Oosterhout

In de volgende pagina’s is informatie opgenomen over:
Eigenaar pagina: begraafplaats@pgoosterhout.nl. Laatste update: 28-1-2016