De organisatie van de PGO:
De  Protestantse Gemeente Oosterhout kent de volgende onderdelen:

 

Overleg binnen de PGO gebeurt op drie niveaus:

 

Binnen de Protestantse Gemeente Oosterhout zijn daarnaast vele activiteiten.


Beleidsplan

De PGO heeft een beleidsplan opgesteld, die in 2020 is verniewd. In de kerkenraadsvergadering van september 2020 is het vernieuwde beleidspan vastgsteld. 


Plaatselijke regeling

Volgens de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland dient een (wijk)gemeente te beschikken over een plaatselijke regeling.

De Plaatselijke Regeling van de Protestantse Gemeente in Oosterhout is besproken en vastgesteld door de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Oosterhout op 12 november 2018. De plaatselijke regeling is vanaf deze datum geldig.


Postadres:
Kerkenraad Protestantse Gemeente Oosterhout
Postbus 598
4900 AN  Oosterhout

Scriba: Mevr. Geerdien Huizinga
e-mail:  kerkenraadpgo@gmail.com


Communicatie-medewerker: mevr. Lian Raams,
e-mail: communicatie@pgoosterhout.nl


Kerkelijk Bureau: dhr. C.J. Quist,
e-mail: ledenadmin@pgoosterhout.nl


Overige contact gegevens vindt u via het menu Contact.


Eigenaar pagina: kerkenraadpgo@gmail.com. Laatste update: 2020-11-27