De organisatie van de PGO:

Postadres:
Kerkenraad Protestantse Gemeente Oosterhout
Postbus 598
4900 AN  Oosterhout

Scriba: Dhr. J.E.Fransen, tel. 0162-432316
e-mail:  kerkenraadpgo@gmail.com


Communicatie-medewerker: mevr. Lian Raams,
e-mail: communicatie@pgoosterhout.nl


Kerkelijk Bureau: dhr. C.J. Quist,
e-mail: ledenadmin@pgoosterhout.nl


De  Protestantse Gemeente Oosterhout kent de volgende onderdelen:

Overleg binnen de PGO gebeurt op drie niveaus:

Actuele documenten:
De laatste notulen van de Grote Kerkenraad: Notulen GK.
De laatste notulen van de Kleine Kerkenraad: Notulen KK.
De actuele Plaatselijke Regeling van de PGO.
Het Beleidsplan 2015-2018.

Binnen de Protestantse Gemeente Oosterhout zijn daarnaast vele activiteiten.

 


Eigenaar pagina: kerkenraadpgo@gmail.com. Laatste update: 2016-08-29