Iona, kennismaking met Keltisch-christelijk geloven

Uitleg volgt… 🙂

Iona is een klein eiland aan de westkust van Schotland. Het is een van de oudste broedplaatsen van het christendom in Europa. Men vertelt dat de monnik Columba op Pinksteren van het jaar 563 op het eiland aankwam met 12 volgelingen. Het klooster dat zij daar bouwden groeide al snel uit tot een belangrijk centrum.

Een van mensen die vanuit Iona de wereld introk om het Evangelie te verkondigen, was Willibrord. In de 20e eeuw stichtte ds. George MacLeod (1895-1991) vanuit Glasgow een nieuwe christelijke gemeenschap op Iona. Nu is Iona een oecumenische gemeenschap van mannen en vrouwen die nieuwe wegen zoeken om te leven naar het Evangelie.

Iona kent een heel eigen spiritualiteit met een open oog voor de wonderen van de kwetsbare natuur, maar ook voor de noden van de hedendaagse mens. Grote aandacht is er voor het milieu en voor sociale gerechtigheid.

Elk jaar organiseert de PGO een Ionaviering op de eerste zondag van de Veertigdagentijd. Medewerking aan deze viering wordt onder andere verleend door Zangroep Multiple Voice o.l.v. René Dentro

Verder wordt er in de reguliere diensten vaak gebruik gemaakt van elementen uit de Iona-liturgie

Voor informatie kunt u terecht bij ds. André Vlieger (apvlieger@gmail.com)


Eigenaar pagina: apvlieger@gmail.com, Laatste update:2017-07-27