“Ontmoeting”, deze naam voor ons kerkblad is gekozen vanwege het karakter van dit informatieblad van de Protestantse Gemeente Oosterhout. De confrontatie met de berichten van elkaar beoogt de ontmoeting binnen het kader van de Gemeente van Christus.

Ontmoeting is een maandblad en verschijnt vóór de eerste zondag van elke maand. Leden van de PGO krijgen het blad thuisbezorgd, op de website (onder tabblad Actueel) is een aangepaste versie beschikbaar.

Iedere werkgroep of club publiceert zijn berichten via dit blad. Ook ingezonden berichten zijn welkom tot een lengte van ongeveer 300 woorden. Alle kopij dient vóór de 15e van de maand binnen te zijn bij de redactie.

Jaarlijks wordt een financiële bijdrage ter bestrijding van de kosten gevraagd.
Het abonnementsgeld bedraagt € 17,50 per jaar.

Redactie:

Mw. Karin-Ruth Breems

Dhr. R. Janssens

Ds. Bernadette de Groot

E-mailadres van de redactie: red.ontmoeting@gmail.com

Adminstratie voor abonnementen en adreswijzigingen:
Kerkelijk bureau, e-mail: ledenadmin@pgoosterhout.nl, Tulpenlaan 8, 4904 CD Oosterhout,
telefoon: 06-106 114 56

Vragen over bezorging:
Zuid:
Dhr. N. Froeling, Slotlaan 40, telefoon: 06-22793585

Centrum:
Familie Verschuren, Nonnenveld 28, 4901 ZR Oosterhout, telefoon: 0162-422422

Noord:
Dhr. P.D. Spleet, Everdonk 10, 4907 XW Oosterhout, e-mail: p.spleet@kpnmail.nl

Buiten Oosterhout:
Familie v.d. Leest, Frans Laarmansstraat 9, 4906 HD Oosterhout telefoon: 0162-450137.


Eigenaar pagina: ontmoeting@pgoosterhout.nl. Laatste update: 2023-12-29