“Ontmoeting”, deze naam voor ons kerkblad is gekozen vanwege het karakter van dit informatieblad van de Protestantse Gemeente Oosterhout. De confrontatie met de berichten van elkaar beoogt de ontmoeting binnen het kader van de Gemeente van Christus.

Ontmoeting is een maandblad en verschijnt vóór de eerste zondag van elke maand. Leden van de PGO krijgen het blad thuisbezorgd, op de website (onder tabblad Actueel) is een aangepaste versie beschikbaar.

Iedere werkgroep of club publiceert zijn berichten via dit blad. Ook ingezonden berichten zijn welkom tot een lengte van ongeveer 300 woorden. Alle kopij dient vóór de 15e van de maand binnen te zijn bij de redactie.

Jaarlijks wordt middels een acceptgiro een financiële bijdrage ter bestrijding van de kosten gevraagd.
Het abonnementsgeld bedraagt € 15,- per jaar.

Redactie:
Mevr. E. Dentro-van Strien, Hermelijnvlinder 39, 4904 ZD Oosterhout, tel. 432178
Dhr. R. Janssens, Pater Kerssemakersdreef 8, 4904 WE Oosterhout, tel. 437302
Ds. M. Boevé, Waterkerslaan 28, 4907 HB Oosterhout, tel. 785641.
E-mailadres van de redactie: red.ontmoeting@gmail.com

Adminstratie voor abonnementen en adreswijzigingen:
Kerkelijk bureau, e-mail: ledenadmin@pgoosterhout.nl, Tulpenlaan 8, 4904 CD Oosterhout,
telefoon: 0162-422544

Vragen over bezorging:
Zuid:
Dhr. A. Teunissen, Beethoevenlaan 20, 4904 MH Oosterhout, telefoon: 0162-422312
Centrum:
Familie Verschuren, Nonnenveld 28, 4901 ZR Oosterhout, telefoon: 0162-422422
Noord:
Dhr. P.D. Spleet, Everdonk 10, 4907 XW Oosterhout, e-mail: p.spleet@planet.nl
Buiten Oosterhout:
Familie v.d. Leest, Frans Laarmansstraat 9, 4906 HD Oosterhout telefoon: 0162-450137.


Eigenaar pagina: ontmoeting@pgoosterhout.nl. Laatste update: 2018-02-21