De kerk aan de Rulstraat werd gebouwd in 1810-1811. De bouVredeskerk Preekst2w werd mogelijk gemaakt door financiële steun van koning Lodewijk Napoleon als vergoeding voor de teruggave van de Sint Jan aan de rooms-katholieken. De kerk is een Waterstaatskerk, gebouwd in de neoclassicistische stijl, in de vorm van een Grieks kruis.  

De kerk werd in gebruik genomen op 10 maart 1811. De gebeeldhouwde renaissance preekstoel en de drie koperen kaarsenkronen zijn afkomstig van de Sint Jan.
 De oudste kaarsenkroon dateert uit 1609.

Vredeskerk KroonluchterIn 1961 werd een begin gemaakt aan de restauratie van de kerk. Door de goedkope bouw in 1810 en achterstallig onderhoud door de geringe draagkracht van de Gemeente was de kerk tot verval gekomen. Op 25 mei 1963 werd de gerestaureerde kerk weer in gebruik genomen.

De kerk heet sinds het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw, ‘Vredeskerk’. Aan het begin van de 21e eeuw werd de kerk opnieuw grondig onder handen genomen waardoor het gebouw nu zijn oude luister weer terug heeft.

Orgel
Vredeskerk orgel
Van een RK schuurkerk werd een Frans orgel overgenomen en in de Vredeskerk geplaatst. In 1870 is het door de protestanten gekocht voor 1050 gulden. In die tijd is ook de zogeheten zestien voet bastoon aan het instrument toegevoegd.
Het instrument is gebouwd in1753 door Jean Moreau.Van zijn hand zijn er in Nederland nog slechts vier kerkorgels. Het orgel staat op de verdiepingsvloer boven de ingang van de kerk. Het binnenwerk telt ruim zevenhonderd pijpen. Dit orgel heeft twaalf registers. Van cornet tot flageolet. Zeven registers zijn nog origineel.

Bijzonder aan dit orgel is het mechanische binnenwerk. Het karkas van het orgel in de Vredeskerk is ontworpen door de Antwerpse beeldhouwer Willem Dübblens. Opvallend zijn de vele ornamenten in rococo-stijl. De ombouw werd in 1758 geplaatst.
Het instrument is een monument.


In 2011 is het orgel uitgebreid met 54 orgelpijpen. 30 werden gedoneerd door stichting DELA Fonds, de overige 14 door de gemeenteleden. De orgelpijpen voor de pedalen bij de voeten. Die hadden nog geen eigen registers, ze waren verbonden met de toetsen, het manuele gedeelte.  De uitbreiding zorgt voor een veel voller geluid. Ook biedt hij meer mogelijkheden voor concerten.

 


Eigenaar pagina: College van kerkrentmeesters: secretaris. Laatste update: 15/11/2014