De Grote Kerkenraad van onze Protestantse Gemeente Oosterhout (PGO) heeft 15 februari 2016
besloten mee te doen met actie Groene Kerken (www.groenekerken.nl). Dat is een organisatie van
uiteenlopende geloofsgemeenschappen (protestant, rooms-katholiek en islamitisch) die zich willen
inzetten voor een betere, groene wereld. Ze verplichten zich jaarlijks ten minste één aspect
bijzondere aandacht geven. Jaarlijks moet worden gerapporteerd hoe ook de PGO vorm geeft aan
haar rentmeesterschap van onze aarde.

Initiatiefnemer in Oosterhout was Arie Klerk, destijds diaken, die zich mede heeft laten inspireren
door paus Franciscus (zie hier).

De PGO is officieel erkend als Groene Kerk. Daarvan getuigt het schild dat in de voortuin van de
Vredeskerk staat. Alle geledingen van de PGO hebben de taak om in hun werk de zorg om de
Schepping praktisch vorm te geven. Daartoe is een werkgroep ingesteld met vertegenwoordigers van
de verschillende geledingen. Sinds medio 2018 zijn de leden:

  • Rian van Houwelingen
  • Rini Bos-Muns (ZWO en notulist)
  • Henco de Bruijn (pastoraat)
  • Ger Dullens
  • Geerdien Huizinga (diaken)
  • Ron Steffers (diaken)
  • Peter de Waard (ouderling-kerkrentmeester)

 

De werkgroep stelt zich tot taak de doelstellingen van de Groene Kerk levend te houden. Zij doet dat
o.a. door publicaties in het kerkblad Ontmoeting, door het deelnemen aan plaatselijke manifestaties
zoals de markt ter gelegenheid van de Dag van de Duurzaamheid in Oosterhout, de Herfstmarkt in de
Vredeskerk en door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de Kerkenraad en andere
vertegenwoordigende lichamen binnen de PGO over zaken die met duurzaamheid te maken hebben.
De werkgroep rapporteert jaarlijks aan de Kerkenraad en houdt contact met het landelijk
actiecentrum dat Groene Kerkendagen organiseert.


Het kwartetspel

De werkgroep heeft een duurzaam ‘groen’ kwartetspel ontwikkeld waarvoor ook landelijk brede belangstelling is gekomen. Dat kwartspel is voor € 5 (exclusief verzendkosten) te bestellen door dit bedrag over te maken op de bankrekening NL64 ABNA 047 801 70 57 van Diaconie PGO met duidelijke vermelding van KWARTET.  Het zal o.a. op Startzondag en tijdens de Herfstmarkt in De Beuk verkrijgbaar zijn. Het spel leent zich er uitstekend voor ook kinderen en jongeren bewust te maken van wat wij zelf kunnen doen om de wereld leefbaar te houden.

Het kwartetspel van de Groene Kerk Oosterhout omvat 12 kwartetten:
Afval: Folders weigeren; Zwerfafval opruimen; Eigen tas gebruiken; Afval scheiden
Onderwijs: Begin op school; Volg een natuurcursus; Doe een Micha cursus; Wereld Natuur Fonds
Energie: Windmolens; Zonnepanelen; Isoleren; LED-verlichting
Milieu: Koop onverpakt; Maak minder afval; Verminder CO 2 uitstoot; Koop geen plastic
Natuur: Plant bomen; Gebruik geen gif; Spaar de dieren; Geniet ervan
Voeding: Fairtrade producten; Gooi geen voedsel weg; Eet minder vlees; Eigen-streekproducten
Water: Douche korter; Was minder; Gebruik zonneboiler; Gebruik regenwater
Klimaat; Stijging zeespiegel; Smeltend poolijs; Zware regenval; Extreme droogte
Vervoer: Neem bus of trein; Gebruik de fiets; Rijd elektrisch; Ga carpoolen
Kleding: Ecologisch verantwoord; Geen kinderarbeid; Tweedehands; Reparatie
Hergebruik; Zuinig met papier; Repair Café; Kringloop; Verpakkingsmateriaal
Geld: Bankier groen; Stimuleer ruilhandel; Beleg duurzaam; Investeer verantwoord

Uitgave Protestantse Gemeente Oosterhout

Voor verdere uitleg, zie de speciale pagina over het kwartet.


Eigenaar pagina Ger Dullens Laatste update: 2018-08-30