De Kerkenraad van onze Protestantse Gemeente Oosterhout (PGO) heeft 15 februari 2016 besloten mee te doen met actie Groene Kerken www.groenekerken.nl). Dat is een organisatie van uiteenlopende geloofsgemeenschappen (protestant, rooms-katholiek en islamitisch) die zich willen inzetten voor een betere, groene wereld. Ze verplichten zich jaarlijks ten minste één aspect bijzondere aandacht geven. Jaarlijks moet worden gerapporteerd hoe ook de PGO vorm geeft aan haar rentmeesterschap van onze aarde.

Initiatiefnemer in Oosterhout was Arie Klerk, destijds diaken, die zich mede heeft laten inspireren door paus Franciscus (zie hier).

De PGO is officieel erkend als Groene Kerk. Daarvan getuigt het schild dat in de voortuin van de Vredeskerk staat. Alle geledingen van de PGO hebben de taak om in hun werk de zorg om de Schepping praktisch vorm te geven. Daartoe is een werkgroep ingesteld met vertegenwoordigers van de verschillende geledingen. Sinds ongeveer 2021 zijn de leden:

  • Rini Bos-Muns (ZWO en notulist)
  • Ad Korteweg
  • Ron Steffers (diaken)
  • Peter de Waard (ouderling-kerkrentmeester)

 

De werkgroep stelt zich tot taak de doelstellingen van de Groene Kerk levend te houden. Zij doet dat o.a. door publicaties in het kerkblad Ontmoeting en door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de Kerkenraad en andere vertegenwoordigende lichamen binnen de PGO over zaken die met duurzaamheid te maken hebben.

De werkgroep rapporteert jaarlijks aan de Kerkenraad en houdt contact met het landelijk actiecentrum dat Groene Kerkendagen organiseert.

Het kwartetspel

De werkgroep heeft een duurzaam ‘groen’ kwartetspel ontwikkeld waarvoor ook landelijk brede belangstelling is gekomen. Dat kwartspel is helaas uitverkocht.

Tot nu toe

De werkgroep heeft zich tot nu toe bezig gehouden met het meewerken aan of het zorgen voor de aanschaf van ledlampen, isolatie van de ramen, zonnepanelen, fairtrade-artikelen als koffie, thee, enz. De werkgroep werkt mede aan Micha- en oogstdiensten. Ook hebben we bezoeken aan een natuurtuin geregeld. En we organiseren fietstochten.


Eigenaar pagina Werkgroep Groene Kerk Laatste update: 2023-09-06