Wij zijn een GROENE KERK!

Uit de notulen van de Grote Kerkenraad van 15 februari 2016:

“Arie Klerk hield een presentatie over wat de Groene Kerk is (zie ook www.groenekerken.nl). Het is een organisatie van diverse geloofsgemeenschappen (protestant, rooms-katholiek, islam) die zich willen inzetten voor een betere, groene wereld. Een kerk meldt zich aan en dat houdt in dat men jaarlijks minimaal één aspect afspreekt waar men zich specifiek voor wil inzetten dat jaar. Daarmee willen we laten zien dat wij als Kerk meer willen betekenen dan alleen een dienst op zondag (of vrijdag zoals Islam). Het is beslist geen keurmerk.

Het voorstel wordt als zeer positief ervaren: rentmeesterschap! Afgesproken werd ons aan te melden en dan verder in klein comité eventuele projecten uit te werken (Kerkrentmeesters en Diaconie).”

De presentatie bestond uit drie delen, die hier kunnen worden bekeken:

  1. Wat je over de encycliek Laudato Si moet weten in 2 minuten
  2. Groene Kerken Film 2015
  3. PPT-Groene Kerk actie-maart-2014

 

Arie heeft op 22 juni 2016 een bericht geschreven naar aanleiding van wat de Paus erover zegt.

Op 30 augustus 2016 waren de initiatiefnemers voor het eerst bijeen. Als eerste stap werd een tekst opgesteld (De PGO stapt in de Groene Golf) die door Kerk in Actie op de pagina www.groenekerken.nl/kerken/oosterhout is geplaatst en waarin wordt aangegeven wat al gedaan is en wat de komende jaren nog gedaan zou kunnen worden. Vastgesteld werd dat alle geledingen van de PGO een taak hebben om in hun werk het onderhoud van de Schepping mee te nemen. Er is een werkgroep samengesteld met vertegenwoordigers uit het College van Diakenen en uit het College van Kerkrentmeesters (nog niemand uit het Pastoraat).

  • Rian van Houwelingen
  • Ger Dullens
  • Peter de Waard (kerkrentmeester)
  • Ron Steffers (diaken)
  • Dirk Pieter van der Meer (diaken)
  • Arie Klerk (diaken)

 

De werkgroep heeft als taak om de gedachte bij de PGO levend te houden. Ze  zal gevraagd en ongevraagd advies geven aan de Kerkenraad en andere vertegenwoordigende lichamen binnen de PGO over zaken die met duurzaamheid te maken hebben en jaarlijks aan de Kerkenraad rapporteren. Arie Klerk onderhoudt als liaison de contacten met de Projectmanager Duurzaam Leven van Kerk in Actie, Sjoerd Schooneveld.

Kijk op groenekerken.nl voor meer info, of vraag het aan Arie Klerk: 06-14 18 16 75 of arie.klerk@gmail.com

 


Eigenaar pagina: Arie Klerk Laatste update: 2017-09-25

 
Nieuwsbrief Groene kerken (externe link)