Volgens de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland dient een (wijk)gemeente te beschikken over een plaatselijke regeling.

De Plaatselijke Regeling van de Protestantse Gemeente in Oosterhout is besproken en vastgesteld door de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Oosterhout op 11 september 2023. De plaatselijke regeling is vanaf deze datum geldig.