Uit de landelijke Raad van Kerken

Buitengewoon is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2020. Dat hebben de Raad van Kerken en Missie-Nederland bekend gemaakt. De jaarlijkse Gebedsweek vindt plaats van 19 tot en met 26 januari. In deze week zal ook in onze gemeente een oecumenische gebedsviering worden gehouden. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed deelnemers uit om te streven naar meer dan het gewone(Bergrede). Het materiaal voor 2020 is voorbereid door de kerken in Malta.

De komende 11e Assemblee (algemene vergadering) van de Wereldraad van Kerken zal worden gehouden in de Duitse stad Karlsruhe in 2021. Het thema zal zijn: Christus’ liefde leidt de wereld naar verzoening en eenheid.

Uit de plaatselijke Raad van Kerken

Oro-reis  DDR Toen en nu

Maandagmorgen 9 september vertrekken zo’n veertig deelnemers uit Oosterhout en omgeving in de richting van de voormalige DDR. Zij brengen onder meer bezoeken aan diverse historische plaatsen Schloss Arolsen, Potsdam en Maagdenburg. Een uitgebreid bezoek aan de stad Berlijn staat ook op het programma. Zwaluw-reizen uit Giessen verzorgt de reis, die mede een oecumenisch initiatief is vanuit de plaatselijke Raad van Kerken. Cees Pijpers en Johan Bok (chauffeur) begeleiden de reis. Wij wensen alle deelnemers een mooie en veilige reis toe. We hopen op een later tijdstip te kunnen lezen van hun ervaringen.

Vrede verbindt over grenzen

Vredesweek 2019 van 21 september tot 29 september. Kort overzicht van activiteiten. Meer informatie vindt u terug in de folder die in de voorbije weken (zondag 18 augustus) is verspreid in de verschillende diensten.

Zaterdag 21 september start met een Vredeswandeling 09.30 uur vertrek bij de Vinder (St. Antoniuskerk).

Maandag 23 september: Vredeslezing- Bijbelboek Ruth pater Maas en zuster Elia vertellen. Om 20.00 uur in het kerkelijk centrum De Beuk, de toegang is gratis.

26 september Vredesavond in de Paulusabdij met medewerking van Multiple Voice: maaltijd- gesprek n.a.v. de documentaire bij de film Des hommes en des Dieux.

Zondag 29 september: afsluitende oecumenische viering in de Verrijzeniskerk, Vondellaan 43 om 10.30 uur.

Woord onderweg

‘Woord onderweg’ is inmiddels een traditie geworden waar het gaat om ontmoeting vanuit de oecumene.
Al vanaf januari 2015 komen we maandelijks een keer bij elkaar. Tot nu toe was er steeds voldoende belangstelling om deze ontmoetingen voort te zetten. Elke laatste dinsdag van de maand komen we bij elkaar in het Stiltecentrum ‘In de oude Toren’, Arendstraat 35 met uitzondering van de maanden juni, juli en augustus. De eerstvolgende bijeenkomst is op dinsdag 24 september 2019 van 15.00-16.30 uur.

We lezen een korte toegankelijke tekst over geloof en leven. Er is ruimte voor een open gesprek, om elkaar begrijpend nabij te zijn, om aandacht te hebben voor elkaar en een luisterend oor te zijn voor elkaar. Koffie en thee vormen een aangename onderbreking.

We hopen niet alleen leden van de Catharinaparochie en de Protestantse gemeente te ontmoeten als een gezellige kerkelijke club onder elkaar. Vooral ook buitenstaanders zijn welkom: mensen die vragende en zoekende zijn maar niet uit zijn op antwoorden, mensen die nieuwsgierig zijn, erbij willen zijn en horen maar met een zekere twijfel en schroom afstand bewaren. 

Iedereen is van harte welkom! Maak ook anderen attent op deze ontmoetingen.

Leiding: pastor Nellie van der Made-Kortsmit en ds. Siets Nieuwenhuizen.
Data: 24 september, 29 oktober, 26 november 2019; 28 januari, 25 februari (carnaval, deze datum kan eventueel veranderen), 31 maart, 28 april en 26 mei 2020.

Voor meer informatie telefoon 0162 – 454173. Nellie van der Made-Kortsmit

Karl Barth (1886-1968) Komende maand vindt de afsluiting plaats van het Barth-jaar. Op 30 september vindt een studiedag plaats op de Protestantse Theologische universiteit in Amsterdam. Het thema luidt: Over Barth en de religie(s) vanuit de vraag: “Welk rol van betekenis kan Barth spelen in het gesprek tussen de verschillende religies”. Op 25 september is het precies 100 jaar geleden dat Barth zijn bekende en invloedrijke lezing hield in Tambach (Thüringen) Wie iets meer over Barth wil weten: komende maand verschijnt bij de uitgever de Vuurbaak het boek “De receptie van Karl Barth in Nederland” van G. Harinck/ D. van Keulen.

Tenslotte een kernachtige en veel aangehaalde zegswijze van Barth: nog een keer bij het begin beginnen. Goede voornemens kunnen vastroesten, goede gedachten kunnen gaandeweg hun waarde verliezen, geloven kan soms iets vanzelfsprekends krijgen, dan is het zaak om opnieuw de vragen te doordenken, bij het begin (Gods begin) te beginnen. Wijze woorden om je geloof levend te houden.

Siets Nieuwenhuizen