Uit de landelijke Raad van Kerken

De Wereldraad van Kerken heeft het besluit genomen de komende (11e) Assemblee een jaar later te houden, namelijk in het jaar 2022 (!), opnieuw in de Duitse stad Karlsruhe. Het thema is: De liefde van Christus leidt de wereld naar verzoening en eenheid.”

Black lives matter– De maand juni zal de geschiedenis ingaan als de maand van de vele demonstraties en steunbetuigingen aan antiracistische bewegingen. Dit debat, dat zeker de komende tijd talloze gesprekken zal beheersen, gaat niet voorbij aan de kerken. Een eerste verklaring, die ook de aandacht krijgt van de nationale Raad van Kerken, is opgesteld vanuit de Broedergemeente. De Broedergemeente onderhoudt onder andere contacten met Suriname. De verklaring luidt: Black lives matter- de lange weg naar genezing. Dit naar aanleiding van de dood van de Afro-Amerikaanse George Floyd, die op maandag 25 mei in Minneapolis door een witte politieman werd gedood. Een brede beweging is op gang gekomen, die het stoppen van racisme en discriminatie eist.

Centraal in deze verklaring staat de oproep:

Laten wij bij onszelf beginnen en ons inzetten, dat de christelijke gemeente (Broedergemeente) een kerk wordt waar daadwerkelijk mensen van verscheidene culturen, talen en tradities hun thuis vinden. En laten wij onze stem verheffen, wanneer waar ook ter wereld mensen vanwege hun huidskleur, afkomst of geloof als inferieur worden beschouwd en behandeld.

Zie voor informatie Raad van Kerken in Nederland www.raadvankerken.nl

Uit de plaatselijke Raad van Kerken

Welkom

Tijdens de voorbije maanden van de coronacrisis is de Raad niet bijeen geweest. Wel zijn we nog steeds op zoek naar (bij voorkeur jongere) mensen die de Raad willen versterken. Op dit moment kunnen we met voldoening meedelen dat de heer Henk Van As bereid is om vanaf 1 september 2020 in onze Raad plaats te nemen. Henk van As was eerder gedurende enkele jaren diaken in de Protestantse gemeente Oosterhout. Hij voelt zich betrokken bij de oecumene. Henk, van harte welkom in de Raad van Kerken in Oosterhout.

Woorden van waardering en dank: aan pater Kees Maas (park Zuiderhout) Hij heeft gedurende de paastijd (van Pasen tot zondag Trinitatis) teksten verzorgd bij de verschillende zondagen (gebeden, gedichten en overwegingen) die aan de mailadressen van de plaatselijke Raad van Kerken zijn verzonden door Helma Poulussen. Verschillende positieve reacties hebben ons bereikt over zijn creatieve inzet gedurende lopende Corona-crisis.

Oecumene in de zomer………

De zomertijd is bij uitstek een periode om er ontspannen op uit te trekken. Dat is dit jaar (en wellicht in de toekomst, ook zonder corona) geheel anders. In de vakantietijd maken veel gemeenteleden en parochianen kennis met andere gemeenschappen in de volle breedte van de oecumene. Dat kan een verrijking van je geloof betekenen. En juist de veelheid aan “live-stream-vieringen” maakt het nu mogelijk kennis te maken met andere vieringen. Hier liggen kansen voor de oecumene. En we zien uit naar de tijd (wanneer?) dat we weer kleurrijk kunnen samenkomen in de kerk. Want, als één ding is gebleken: je kunt niet zonder kerk! Vorig jaar bij de Oecumenelezing sprak Christien Crouwel (alg. secr. van de Raad van Kerken) haar gedicht Kerk uit. Een ludiek-serieuze uitnodiging om deze zomertijd (digitaal of reëel) ter kerke te gaan.

Kerk

Je hoeft niet protestant te zijn en ook niet katholiek,

je kunt er huppelend naar binnen of met reumatiek,

want of je fris en fruitig bent, bejaard of zelfs antiek,

je bent er elke week opnieuw het hooggeëerd publiek.

Je kunt er naar verstilling zoeken of naar dynamiek,

je mag er met je dromen komen of met je kritiek,

al oog je nog zo sjofeltjes, al oog je nog zo sjiek.

Je bent er meer dan welkom, ook alleen voor de muziek.

Thema-avond Raad van Kerken De eerstvolgende thema-avond is een vredeslezing (in de komende Vredesweek van  19-27 september a.s. Thema: “Vrede verbindt verschil”). De lezing wordt verzorgd door de (voor velen bekende) oud-Oosterhouter Edward Skubisz, werkzaam voor een vredesproject in de Poolse stad Wroclaw. Wroclaw is de geboorteplaats van D. Bonhoeffer. Hij zal spreken over “Bonhoeffer en de vrede”.

We hopen dat deze avond in september (onder strikte voorwaarden) kan plaatsvinden. We houden u op de hoogte.

Siets Nieuwenhuizen