Uit de landelijke Raad van Kerken:

Uit de kerstboodschap van de Wereldraad van kerken:

“… In een wereld van pijn en dood stelt de gebeurtenis van Kerstmis ons in staat troost te vinden, ons hoofd te heffen in hoop en in een diep geloof een glimp op te vangen van de triomf van het leven en de liefde bij de geboorte van Jezus. Dit is goed nieuws van grote vreugde voor alle mensen…”

ds. Ion Sauca, interim secretaris generaal

Uit de plaatselijke Raad van Kerken:

Week van gebed voor de eenheid- De maand januari zou je de maand van de oecumene kunnen noemen. Verschillende oecumenische ontmoetingen vinden er plaats, zowel landelijk als plaatselijk en we denken dan allereerst aan de Gebedsweek voor de eenheid van zondag 17 tot en met zondag 24 januari. Zie de aankondiging van een oecumenische viering elders in deze Ontmoeting. Het thema dit jaar 2021 luidt #Blijf in mijn liefde (Johannes 15:5-9). In het licht van de coronacrisis en ondanks hoopvolle aankondigingen van vaccins hebben de ontmoetingen nog steeds een ander karakter. Materiaal voor de Gebedsviering is dit keer aangereikt vanuit de oecumenische kloostergemeenschap Grandchamp in Zwitserland. Veel gemeenteleden en parochianen zullen niet bekend zijn met deze gemeenschap. Vandaar enige informatie over deze communiteit.

De zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap Grandchamp in Zwitserland geven op deze manier gelegenheid om met hen mee te leven en mee te werken. Een inspirerende ervaring. De zusters volgen de regel van Taizé. Met Taizé zijn velen, ook in onze Oosterhoutse geloofsgemeenschappen, bekend, maar afreizen naar Neuchâtel hoort men minder vaak.

De zusters wonen in Zwitserland op een prachtige plek aan het meer van Neuchâtel, waar ze de communiteit van Grandchamp vormen. Een heerlijke, inspirerende plek om te zijn, vooral als je nog meer dan in Taizé, de rust en de stilte zoekt. Bovendien omdat het kleinschaliger is, maak je van dichtbij het leven van de zusters mee.

Nu bieden de zusters van Grandchamp ook de mogelijkheid om een poosje als vrijwilliger met hen mee te leven. Een goede en open plek voor een tussenpauze. Je bent zeer welkom! In Grandchamp komen vrijwilligers (man/vrouw) uit de hele wereld, de meesten zijn tussen de 18 en 40 jaar. Vrijwilligers werken normaal 24 uur per week en de communiteit biedt logies (een eenvoudige eenpersoonskamer) en volledig pension. Je werkt bijv. mee in keuken of in de tuin. Overigens komen ook de zusters zelf uit de hele wereld en is ook Nederland goed vertegenwoordigd.

Grandchamp is erg sfeervol, met veel bloemen, en een prachtige kapel in een voormalige schuur. Meer informatie via de site www.grandchamp.org/nl

Thema-avond Raad van Kerken- De eerstvolgende thema-avond zal zijn op maandag 25 januari. Onze (bekende) gast is dan de heer Leo van Leijsen, studie-secretaris van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Hij zal met ons opnieuw een bepaalde icoon bespreken (de voorstelling, de Bijbelse gegevens, de plaats en functie in de Orthodoxe liturgie).

Op deze avond staat de icoon van de Drie-eenheid centraal, een belangrijke icoon in de Orthodoxe Kerk.

Aan de hand van enkele teksten en afbeeldingen laten we zien hoe deze icoon zich heeft ontwikkeld. Als belangrijkste afbeelding nemen we de beroemde Drievuldigheidsicoon van de Russische schilder Andrej Rublov uit de 15e eeuw. Deze icoon is later door de Russisch-orthodoxe kerk ten voorbeeld gesteld aan icoonschilders die de Drie-eenheid wilden schilderen. Kijkend naar de icoon ontdekken we misschien waar hij ook ons inspiratie kan bieden.

De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in ons kerkelijk centrum De Beuk. Toegang € 5,-. Wij hopen dat de situatie rond corona verbeterd zal zijn en we velen van u zullen ontmoeten op deze boeiende avond.

Maandag 22 februari 2021. Thema: Eucharistie en Avondmaal. Gast drs. Geert van Dartel, voorzitter van de landelijke Raad van Kerken m.m.v. de plaatselijke pastores.

Woord onderweg – De maandelijkse oecumenische gespreks- en ontmoetingsgroep komt weer bij elkaar op dinsdag 26 januari van 15.00-16.30 uur. Een laagdrempelig gesprek over thema’s die ons dagelijks bezighouden. (De thema’s zijn ontleend aan de uitgave van het maandblad “Open deur”. Plaats: Stiltecentrum In de oude toren aan de Arendstraat. Loopt u gerust eens een keer binnen.

(Alle bijeenkomsten volgens de dan geldende coronaregels)

Siets Nieuwenhuizen