Op weg naar een nieuw tijdperk

Op een van de maandagavondbijeenkomsten van de Raad van Kerken, waar we spraken over het synodale proces in de RK Kerk, is een plan bedacht om het boek van Thomás Halík ‘De namiddag van het christendom’ met belangstellenden uit de Protestante Gemeente Oosterhout en de katholieke Catharina Parochie in Oosterhout te bespreken. In de twee voorafgaande nummers van het kerkblad ‘Ontmoeting’ staat daar iets over te lezen.

In ‘De namiddag van het christendom’ schrijft Halík over de Kerk als een wereldwijd broeder/zusterschap, als een nieuwe manier van leven. Een Kerk die oecumenisch is en spiritueel. Een Kerk waarin het meer gaat om geloofservaring dan om regels en dogma’s.

Halík stelt, met Paus Franciscus, dat wij niet leven in een tijdperk van verandering, maar de verandering van een tijdperk meemaken. De crises die ons pad naar een nieuw tijdperk doorkruisen, zijn nodig om tot een volwassener christendom te komen. Een christendom dat uit zijn geestelijke sluimer ontwaakt en dat eindelijk zijn doel voor de wereld vervult. Halík ziet een kerk voor zich die over haar eigen grenzen heen weet te stappen. Is dit mogelijk?

De werkgroep ‘Zij’ wil graag met belangstellenden dit boek bespreken. Wij hebben, met enig voorbehoud, drie data gekozen om dit boek te bespreken, waarbij we uitgaan van drie thema’s.

1. Woensdag 18 september, thema: Godsgeloof en het atheïsme

2. Woensdag 9 oktober, thema: Spiritualiteit die ons drijft

3. Woensdag 6 november, thema: De namiddag van het Christendom (titel van het boek)

De avonden zullen bestaan uit een inleiding van het thema en een gesprek daarover. De bijeenkomsten zullen plaatsvinden van 19.30-21.30 uur in de Verrijzeniskerk en/of De Beuk.

Belangstellenden kunnen zich telefonisch of digitaal aanmelden bij een van de onderstaande personen:

Siets Nieuwenhuizen c.nieuwenhuizen@kpnmail.nl / 0162 454 173

Gerrie van Bree gerrievanbreevanpoppel@gmail.com / 06 1870 8321

Liesbeth Berflo l.berflo@hotmail.com / 06 4869 6864

Wij hopen dat we op deze avonden elkaar kunnen inspireren.

Liesbeth Berflo