Uit de landelijke Raad van Kerken:

‘Wij slaan alarm’- juist vanuit vertrouwen- In de voorbije maand maart vond wereldwijd een klimaatactie plaats. Op zondag 14 maart luidden in verschillende plaatsen de klokken. De Raad sloot zich bij deze actie aan ook door middel van een gebedsviering. Namens de Raadondertekende de secretaris Christien Crouwel deze oproep:

“De opwarming van de aarde, met alle gevolgen van dien, verontrust ons”, zo begint de oproep. “Vanuit diverse religies en levensbeschouwingen slaan wij alarm, juist omdat we geloven dat de aarde aan de mensen is toevertrouwd. De toestand waarin de aarde verkeert, dwingt ons tot het nemen van verantwoordelijkheid. We slaan alarm, juist omdat we vertrouwen hebben in de toekomst.”

Het is van belang dat de plaatselijke parochies en gemeenten deze oproep levend houden en inhoud geven. De Protestantse gemeente Oosterhout kent een werkgroep de Groene Kerk.

Woorden van hoop en troost. Woorden van bemoediging uit de verschillende lidkerken van de Raad van Kerken. Elke woensdag te zien en de beluisteren via www.raadvankerken.nl

Uit de plaatselijke Raad van Kerken

Welkom in Oosterhout- Sinds november 2020 is naast o.m. pastoor Han Akkermans een kapelaan (een parochiepriester die aan de pastoor is toegevoegd) werkzaam in de H. Catharina-parochie. Kapelaan Rodrigo Rojas. Hij is afkomstig uit Argentinië. Bij een eerste telefonische kennismaking bleek hij de Nederlandse taal al ruim voldoende machtig te zijn. Wij heten hem van harte welkom in de kring pastores die binnen de Raad van Kerken werkzaam zijn. We hopen dat hij zich thuis zal gaan voelen in de Nederlandse situatie die nogal verschilt van die in Argentinië en wensen hem alle goeds toe en zegen op zijn werk.

Wereldgebedsdag 2021 (een terugblik)

Op vrijdag 5 maart j.l. vond in de Vredeskerk een alternatieve viering Wereldgebedsdag plaats. Centraal in de viering stonden bijdragen van vrouwen van de eilandengroep Vanuatu (Oceanië). Bij de voorbereiding bleek een gewone vieringniet tot de mogelijkheden te behoren. Dat was bijzonder jammer. Verschillende deelnemers bij de voorbereiding moesten hun bijdrage op het laatste moment laten schieten. Niettemin willen we hen bedanken voor hun toezegging t.w. pastor Nellie v.d. Made- Kortsmit, de zangers Henk en Linda van As en Jan-Sjoerd v.d. Vaart, de organist. Op de valreep kwam een (digitale) viering vanuit het landelijk Comité beschikbaar. Met medewerking van het beamteam van de Prot. gemeente (w.o. Henk Tulp) konden we deze viering uitzenden. Hartelijk dank!

Hester Roozeboom vanuit ons Comité verzorgde de liturgische schikking. De opbrengst van de digitale collecte van € 65,- wordt overgemaakt op het rek. nr. van Wereldgebedsdag. Hartelijk dank!

Laten we hopen dat de viering Wereldgebedsdag 2222 op de bekende manier doorgang kan vinden. De eerste vrijdag in maart, komend jaar op vrijdag 4 maart 2022. We komen dan bij elkaar in de Verrijzeniskerk. Liturgisch materiaal wordt aangereikt vanuit Engeland, N. Ierland en Wales, dit keer dichtbij. Thema: “I know the plans I have for you.” (Jeremia 29, 1-14)

Martine Oomen (lid van het plaatselijk Comité) schreef een volgende impressie van de viering van dit jaar:

Vrijdag 5 maart 2021 was het wereldgebedsdag. Deze dag wordt door 173 landen aan meegedaan door middel van gebed en bemoediging.

Voor dit jaar was het thema Rotsvast Math 7: 24-27 en stond Vanuatu centraal. Dit is een Y-vormige tropische archipel in de stille Zuidzee met meer dan 80 eilanden. Vanuatu is een land met cultuur, geloof en natuur. In dit alles zien zij hun verbondenheid met God en prijzen zij hem voor hun kansen welke ze krijgen.

Normaal organiseren wij sinds vorig jaar een eigen wereldgebedsdag voor het gekozen doel. Echter dit jaar door de corona was het helaas niet mogelijk om dit met het gehele team live in de Vredeskerk te doen. Achter de schermen is door verschillende mensen hun input gegeven en heeft Siets Nieuwenhuizen in de Vredeskerk de dienst geopend. De dienst zelf was geheel opgenomen door een landelijke organisatie, welke contacten heeft met Vanuatu.

Ik vond dit mooi in elkaar gezet en gaf een goed inzicht waar Vanuatu voor staat. Ook gaf het mij een stukje persoonlijke verbondenheid deze avond met Vanuatu. Hopelijk kunnen we volgend jaar met het gehele comité zelf weer een leuke dienst samenstellen en kunt u fysiek aanwezig zijn.

Als u volgende keer mee wilt helpen kunt u dit melden bij Siets Nieuwenhuizen.

 Comité Wereldgebedsdag Oosterhout

Thema-avond Raad van Kerken

In het afgelopen seizoen konden de meeste ontmoetingen van de Raad van Kerken niet doorgaan. We hebben elkaar te weinig ontmoet. De verschillende geplande avonden hopen we in het nieuwe seizoen opnieuw aan te kunnen bieden. Een bemoedigende reactie ontvingen we vanuit de H. Catharina-parochie van pastoor Han Akkermans: “Wat frustrerend voor de werkgroep om steeds maar weer te moeten afzeggen! Hopelijk kunnen de sprekers in betere dank!

Woord onderweg – De maandelijkse oecumenische gespreks- en ontmoetingsgroep komt weer bij elkaar op dinsdag 20 april van 15.00- 16.30 uur. Een laagdrempelig gesprek over thema’s die ons dagelijks bezighouden. (De thema’s zijn ontleend aan de uitgave van het maandblad Open deur). Thema: Zegen. Plaats: Stiltecentrum In de oude toren aan de Arendstraat. Loopt u gerust eens een keer binnen.

(Alle bijeenkomsten volgens de dan geldende c       oronaregels)

Siets Nieuwenhuizen