Thomas More. “Veel zielen, één gedachte” en tóch martelaar!

De eerstvolgende Thema- avond van de Raad van Kerken is op maandag 26 februari a.s.

Onze gast:  Henk van Doorn, priester- spirituaal verbonden aan het Ariënsinstituut te Utrecht.

Vorig jaar was hij onze boeiende gast over Erasmus. Thema van de avond: Thomas More.

We komen bij elkaar in de Beuk, naast de Vredeskerk om 20.00 uur. Bijdrage 5 Euro.

Het Luther-jaar is voorbij. Het Utopia-jaar is voorbij. Het Erasmusjaar is voorbij. Heel bijzonder dat na 500 jaar Thomas More, Desiderius Erasmus en Maarten Luther zoveel aandacht kregen. De grote Luther natuurlijk het meest, maar 500 geleden waren zij al voor elkaar geen onbekenden. Het waren Europeanen van wie we tot op de dag vandaag veel kunnen leren. Uit hun grote kennissenkring heb ik twee personen toegevoegd. Paus Adriaen VI vanwege zijn kontakten met Erasmus en Hendrik VIII, van wie Thomas More kanselier was en die hem heeft laten doden.  Al deze mannen kenden elkaar persoonlijk of via het geschreven woord. Ze onderstreepten de woorden uit het Credo van Nicea: “Wij geloven in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk”. Ze waren min of meer beïnvloed door de Moderne Devotie en humanistisch geschoold. Dat zou moeten leiden tot innige verbondenheid. Toch brak er voor Europa een andere tijd aan. Een tijd waarin de Franse Revolutie en het Communisme noodzakelijk bleken. De heilige martelaar Thomas More laat zien  – ook in zijn Utopia – dat het Rijk van God nog moet komen. Wie weet kan de nadere kennismaking met Thomas More en op maandag 26 februari ons daarbij helpen. Ik heb er in ieder geval al dit van geleerd: Als professor in Leuven pleitte Adriaan Boeyens in zijn Quodlibeticae voor het primaat van het eigen inzicht: “Je hoeft niet te gehoorzamen aan de opdracht van een kerkelijk leider als die indruist tegen je persoonlijk geweten”. Dat heeft de kerk altijd geleerd, schreef paus Johannes Paulus II in zijn boek: Over de drempel van de hoop (p.171). Is het altijd zo verstaan?

Henk van Doorn, priester – spirituaal,  Ariënsinstituut Utrecht

Volgende data:

  • maandag 12 maart Edward Skubisz uit Polen
  • maandag 16 april   Kick Bras over Mystiek.

Oecumene Reis Oosterhout (ORO)

De eerste contouren tekenen zich voorzichtig af: Een zesdaagse reis van 10 t/m 15 september 2018.  Organisatie Zwaluwreizen Giessen. We hopen Taizé aan te doen, Vézelay, Straatsburg ( Calvijn ), Genève ( Oecumenisch centrum, V.N. e.a. ), Mainz ( Chagall ) en het klooster Maria Laach.

Volgende keer meer informatie.

Hebt u interesse of bent u nieuwsgierig? Graag uw reactie naar de heer Cees Pijpers. Tel. 432738