Uit de landelijke Raad van Kerken:

Gebedsweek voor de eenheid

Straks in het nieuwe jaar 2024 is er weer de jaarlijkse Week van gebed voor de eenheid van christenen. Van 21 tot en met 28 januari bidden christenen wereldwijd aan de hand van Lucas 10:25-37. Het thema van de week luidt: ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’.

Gelovigen van het katholieke aartsbisdom Ouagadougou, van protestantse kerken en oecumenische organisaties in Burkina Faso werkten eensgezind samen bij het maken van het materiaal voor de Week van Gebed, daarbij ondersteund door de gemeenschap Chemin Neuf. Die laatste gemeenschap is ook aanwezig in Oosterhout, in de Paulusabdij.

Op zondag 28 januari zal de oecumenische gebedsviering uitgaande van de plaatselijke Raad van Kerken plaats vinden de Vredeskerk. Meer informatie treft u aan in het januarinummer van Ontmoeting.

Gebed van ontferming

In deze duistere tijd, waarin de vrede verder weg lijkt dan ooit, zijn we als christenen geroepen de hoop levend te houden en ons gebed gaande. Maar soms zijn we sprakeloos en vinden we geen woorden voor wat leeft in ons hart. Dan kunnen we de woorden van anderen spreken. Met het oog op de oorlog in Israël en Gaza schreef Justin Welby, aartsbisschop van Canterbury een treffend gebed om ontferming. Enkele strofen uit dit gebed:

(De gehele tekst van het gebed kunt u vinden op de website van de Raad van Kerken: raadvankerken.nl)

Heer, ontferm U

God van gerechtigheid en mededogen

Wij roepen tot U

Voor allen die vandaag lijden in het Heilig Land.

Voor uw geliefde kinderen Israëli’s en Palestijnen,

Die getraumatiseerd zijn en vrezen voor hun leven.

Heer, ontferm U.

Voor wie in hun hart woede voelen

en geweld met geweld beantwoorden.

Dat Gij hen verrast met uw barmhartigheid

en hun hart ombuigt tot vriendelijkheid

voor hun medemensen.

Heer, ontferm U.

Almachtige en liefdevolle God.

Gij hebt beloofd dat er een dag komt

waarop zwaarden worden omgesmeed tot ploegijzers.

Kom ons nabij in onze nood

en breng vrede over dit geteisterde land.

Uit de plaatselijke Raad van Kerken

Komende thema-avonden:

29 januari 2024: Pater Cees Maas uit Teteringen (Zuiderhout) Hij zal spreken over het thema Ruth.

26 februari 2024: ds. Ton van Prooijen, pred. PKN uit Breda (Markuskerk) Thema: Hoop, vanuit de theologie van de Duitse theoloog Jürgen Moltmann.

15 april 2024: dr. Arnold Smeets, Tilburg University , Over Paasspelen.

Woord onderweg- De volgende (laagdrempelige) ontmoeting zal zijn op dinsdag 19 (!) december om 15.00 uur in het kerkelijk centrum De Vinder (naast de St. Antoniuskerk) Met het oog op kerst een weekje eerder. Thema is dan (vanuit oecumenische uitgave Open deur): ‘In de gloria…’, over de inhoud en betekenis van kerst. Van harte welkom voor ontmoeting en gesprek bij een kopje thee of koffie.

Siets Nieuwenhuizen

Joodse gebruiken en feestdagen

Chanoeka, 7-15 december, acht dagen van licht in de duisternis.

Een bijdrage van Marja van der Werf

Chanoeka staat voor inwijding.

De joden gedenken de inwijding van de tempel van Jeruzalem, in het jaar 164 voor Christus.

Het feest begint op de 25e van de joodse maand Kislev, na zonsondergang.

De in die tijd heersende Grieken waren de tempel binnengedrongen. Ze hadden een ravage aangericht, een beeld van Zeus neergezet, de olie in het allerheiligste ontheiligd, en een varken geslacht en geofferd op het altaar. Een varken is een onrein dier voor de joden, dit was dus een gruwel in hun ogen. De woede was het begin van opstand en verzet. Jeruzalem werd heroverd onder leiding van de joodse priester Mattatias en zijn zoon Judas. Tijd voor grote schoonmaak: afgodsbeelden werden verwijderd en de menora werd weer op zijn plaats gezet in het allerheiligste: Daar moest het licht weer branden. Toen ze de menora aan wilden steken bleek er nog maar één kruikje reine, koshere olie te zijn, net genoeg voor één dag. De menora werd aangestoken en wat een wonder: het kruikje bleef olie leveren, acht dagen lang!

Lang genoeg, tot er nieuwe olie was geperst en gezuiverd!

Vanaf dit moment wordt elk jaar Chanoeka gevierd: Feest van het licht. Dan wordt de chanoekia aangestoken. Anders dan de menora heeft deze kandelaar negen armen: één kaars voor elke dag van Chanoeka, en de negende kaars is de sjamasj (=dienaar), die wordt gebruikt om de kaarsen aan te steken. De kaarsen op de chanoekia mogen geen praktisch doel hebben: Zij branden voor een hoger doel! Sjamasj is ook de naam voor de zon, die de wereld bedient met licht en warmte. De chanoekia wordt zoveel mogelijk voor het raam gezet om het licht te delen.

In het licht ervaren we heelheid en vrede, sjalom.

Licht verbindt waar de duisternis scheidt.

Chanoeka is een vrolijk feest: In huiselijke kring wordt gezongen en er worden spelletjes gedaan, onder andere met de dreidel, een soort tolletje. Het is ongebruikelijk om tijdens Chanoeka te rouwen of te vasten. Er worden gefrituurde gerechten gegeten, vooral latkes (aardappelpannekoekjes) en beignets: ook zo gedenkt men het wonder van de olie!

C.Nieuwenhuizen