De Wereldraad van Kerken 70 jaar (1948-2018)

“Omdat het niet werkelijk onze beweging is, maar de beweging van de Heer, die zijn volk verenigt, zal zij in beweging blijven” (W.A. Visser ’t Hooft) We mogen best trots zijn op het werk van Willem Visser ‘t Hooft, de eerste (Nederlandse) algemeen-secretaris van de Wereldraad van Kerken. Hij behoort tot één van de initiatiefnemers tot de oprichting van de Wereldraad van Kerken op 23 augustus 1948. Dat is straks 70 jaar geleden. Aan de totstandkoming van de Wereldraad is een lange weg voorafgegaan. De zoektocht naar een gemeenschappelijke geloofsweg vindt zijn begin in de zending. Hoe kun je, komend vanuit verdeeldheid en gescheidenheid, het evangelie van de ene Heer communiceren en gehoor geven aan de bede ”opdat zij allen één zijn.” (Johannes 17)

Op dit moment hebben zo’n 340 kerkgenootschappen zich aangesloten bij de Wereldraad met in totaal 500 miljoen christenen. De Raad is gevestigd in het Centre Oecuménique in Genève. (We hopen in september a.s. tijdens onze oecumenische reis een bezoek te brengen aan dit Oecumenisch Centrum)

De oprichtingsbijeenkomst vond in 1948 plaats in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Daar zal ook straks op 23 augustus de jubileumviering plaatsvinden. Het thema luidde, zo kort na de 2e Wereldoorlog: “De chaos van de mens en de orde van God.”

Bij de oprichting was er destijds een duidelijke rol voor jonge mensen om woorden te geven aan hun idealen. En ook bij de festiviteiten rond 70 jaar Wereldraad spelen jonge mensen een rol. Tot 2021 werken de kerken op verzoek van de Wereldraad met het thema: “Pelgrimage van gerechtigheid en vrede.” Dit oecumenisch concept heeft aandacht voor de eenheid van de kerken en houdt de zorg om rechtvaardigheid en vrede in deze wereld met dit bijbelse visioen van een rechtvaardige vrede voor ogen. Voorafgaande aan de viering in Amsterdam vindt er daarom een Walk of peace plaats, georganiseerd door de Raad van Kerken in Amsterdam. De afsluiting is op de Dam. Aansluitend begint de viering in de Nieuwe Kerk. Wij hopen dat dit jubileum van de Raad ook een stimulans zal zijn voor plaatselijke raden en geloofsgemeenschappen om met een nieuw élan de weg van de eenheid te zoeken en te gaan.

Voor het leven”- De spiritualiteit van Dietrich Bonhoeffer

Nog niet zo lang geleden hield de emeritus-predikant Kick Bras een boeiende lezing voor onze plaatselijke Raad van Kerken. Een thema-avond over mystiek. Belangrijke geloofsvragen kwamen aan de orde. Recent schreef deze predikant een prachtig boek over de geloofsweg van Dietrich Bonhoeffer. Op die eerdergenoemde avond kwam de gedachte op, om rond dit boek een oecumenische lees-gespreksgroep te vormen in het nieuwe winterseizoen. Regelmatig verschijnen uitgaven over het werk van D. Bonhoeffer (1906-1945).Velen grijpen in onze tijd, waarin mensen opnieuw op zoek gaan naar de zeggingskracht van de oude geloofswoorden, naar het werk van deze (te jong overleden) theoloog. Waarom? Misschien wel om de volgende reden: Geloven was voor Bonhoeffer geen zaak van theorie, maar van praktijk. Kick Bras noemt Bonhoeffer daarom wel een “Lebemeister”, iemand die je leert hoe je leven moet, hoe je leven kunt. Juist in onze tijd, waarin geloven allerminst vanzelfsprekend is, springt een levend geloof, “geleefd geloven”, in de aandacht. En spiritualiteit is in de eerste plaats “geleefd geloof”. Als er iemand is die met zijn leven heeft laten zien wat geloven betekent, dan was dat wel Bonhoeffer. Hij kwam in verzet tegen het Naziregime. Die houding en inzet kostten hem zijn leven. Reden volop om samen dit boek te lezen en te doordenken. Binnen de Raad van Kerken vinden we dit idee de moeite waard. Samen met collega ds. A. Vlieger denken we aan 5 of 6 (maandelijkse) ontmoetingen op de donderdag (vanaf oktober 2018). Samen met de deelnemers zoeken we naar een passend tijdstip (ochtend, middag of avond) en data. We komen samen in De Beuk.

Wilt u het boek aanschaffen: “Voor het leven”- De spiritualiteit van Dietrich Bonhoeffer, Kick Bras; uitgave Kok, Utrecht ISBN nr. 978 90 435 2951 8 Wilt u mee gaan doen of wilt u reageren op deze aankondiging:

ds. André Vlieger, tel. 424974 email: apvlieger@gmail.com ds. Siets Nieuwenhuizen, tel. 454173 email: si.nieuwenhuizen@planet.nl