Oecumene

Uit de landelijke Raad van kerken

Geert van Dartel, studiesecretaris van de Katholieke Vereniging voor Oecumene (’s Hertogenbosch) is de nieuwe voorzitter van de landelijke Raad van Kerken.

De huidige secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken, de Zweed dr. Olav Fykse Tveit, zal vanaf 1 april niet meer beschikbaar zijn voor een derde termijn. Op de bijeenkomst van het Centraal Comité in Genève, van 18 tot 24 maart wordt een nieuwe algemeen secretaris gekozen.

Uit de plaatselijke Raad van Kerken

Thema-avond Raad van Kerken

De volgende thema-avond van de Raad van Kerken staat gepland op maandag 17 februari. De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in ons kerkelijk centrum De Beuk. Onze gast zal dan zijn ds. Christien Crouwel. Sinds januari 2019 is zij de nieuwe algemeen secretaris van de landelijke Raad van Kerken. Zij zal ons bijpraten over de ontwikkelingen in de oecumene en kennismaken met onze plaatselijke kerkelijke situatie.

Vertegenwoordigers van onze plaatselijke kerken, de R.K. Catharinaparochie (diaken Peter Hoefnagels) en de Protestantse gemeente zullen kort een inkijkje geven in de verschillende gemeenschappen en de rol en betekenis van de oecumene daarin.

In een kennismakingsinterview in het magazine ‘Volzin’ zegt ds. Crouwel over de betekenis van de oecumene: “Ik vind het belangrijk dat de kerken met één stem spreken in de samenleving. Niemand is gediend met verdeeldheid en intern gekrakeel, en het is erg mooi om samen de grote pennenstreken neer te kunnen zetten. Ik wil dat graag helpen bevorderen.”

En over het instituut kerk: “Zelf houd ik ook van de kerk als levende gemeenschap, als beweging van mensen die hun leven vorm en richting geven aan de hand van het geloof. Maar laten we ook de instituten koesteren, omdat we ze nu eenmaal nodig hebben.”

Christien Crouwel werkte eerder bij de IKON, was predikant in Boxmeer en Nuenen en werkte bij het Amsterdamse drugspatoraat.

Wereldgebedsdag 2020

Vanuit de Raad van kerken is het initiatief ontstaan om de Wereldgebedsdag weer een plaats te geven in de lokale oecumene van Oosterhout. Dit jaar is deze viering op vrijdag 6 maart om 19.30 uur in de Vredeskerk.

Het thema van de viering luidt dit jaar: ‘Sta op en wandel’. Het materiaal wordt ons aangereikt vanuit de kerken van Zimbabwe. Meer informatie in de volgende uitgave van de Ontmoeting. Aan de viering zullen meewerken o.a. pastor Nellie v.d. Made- Kortsmit, de organist Jan-Sjoerd van der Vaart en het Thomas (vrouwen)koor o.l.v. Mien Ernst. We hopen u te kunnen begroeten in deze viering. Na de viering is er gelegenheid tot ontmoeting bij een kopje thee of koffie. Comité Wereldgebedsdag