Januari is de ‘maand van de oecumene’, bedoeld om het oecumenisch élan een impuls te geven. Zondag 20 januari begint de jaarlijkse Gebedsweek voor de eenheid. Dit jaar is de oecumenische viering in de Vredeskerk met als thema: ‘Recht door zee’ vanuit Exodus 15:1-21. Voorafgaand aan de Gebedsweek wordt in Utrecht op 18 januari de jaarlijkse Oecumenelezing gehouden, een ontmoeting voor alle oecumenische enthousiastelingen. Elk jaar gaan enkele leden van onze plaatselijke Raad van Kerken erheen. Dr. Frits de Lange spreekt in de Geertekerk de lezing uit over het thema: ‘De gelovige als pelgrim’.

Maandag 21 januari is er weer een thema-avond vanuit onze plaatselijke Raad van Kerken (zie verderop) en de laatste dinsdag van de maand, 29 januari, is er weer een oecumenische ontmoeting in het Stiltecentrum. Kortom, mogelijkheden te over om te laten zien dat oecumene (“wij geloven één heilige, katholieke en apostolische kerk”) ons aan het hart gaat. Het oecumenisch vuur staat in onze gemeente op een laag pitje. Je kunt niet zeggen dat de vonken eraf vliegen, maar je mag ook niet zeggen dat het vuur gedoofd is. In de zestiger jaren van de vorige eeuw hield de theoloog Karl Barth (50 jaar geleden overleden) een toespraak in Basel. Hij ging concreet in op de praktijk van de oecumene: ”Men moet elkaar leren kennen. Spreek er uw buren eens over. Nodig eens roomskatholieke kennissen uit en leer van hen wat voor hen het geloof betekent. U zult merken, dat niet elke katholiek een monnik is en elke monnik nog geen paus. (…….) Ga verder eens luisteren hoe daar gepreekt wordt en beleg zo mogelijk een Bijbelkring in uw buurt. U mag niet blijven staan bij onderlinge tolerantie. Tolerantie is een vreselijk vervelend begrip. De één moet de drager worden van de lasten van de ander en zo zullen we samen de wet van Christus vervullen.” U zult terecht zeggen: dat is gedateerd! Maar, zijn we veel verder? U wordt van harte uitgenodigd een oecumenische ontmoeting mee te maken.

 

Ds. Siets Nieuwenhuizen