Uit de landelijke Raad van Kerken

Kort geleden hield de Raad van Kerken een bezinnings-middag over de betekenis van de doop in het licht van de oecumenische doopverklaring van 29 mei 2012. De Raad herinnert ons aan de centrale betekenis van de doop. “De doop is de toegangspoort tot het christelijk leven. Koester uw doop, leef vanuit uw doop met Christus en laat anderen delen in wat dat in u uitwerkt!”

De Conferentie van Europese kerken (CEC ) heeft een nieuw beleidsplan opgesteld. Met het oog op de komende Vredesweek ( 21-29 september a.s. ) is het 1e punt ook belangrijk voor onze plaatselijke oecumene. De Conferentie onderstreept het bevorderen van vrede, gerechtigheid en verzoening in Europa.

  • Bevorderen van vrede en verzoening
  • Bijdragen aan de toekomst van Europa
  • Werken aan onderwijs op het gebied van democratie, diversiteit en pluralisme
  • Ondersteunen van de interreligieuze dialoog

Uit de plaatselijke Raad van Kerken

Bonhoeffer 75

De komende tijd tot 5 mei 2020  staat in het teken van 75 jaar bevrijding. Op talrijke plaatsen zijn vieringen en herdenkingen. Op 30 oktober a.s. is het 75 jaar geleden dat Oosterhout werd bevrijd. Het project Bonhoeffer 75 neemt ook een plaats in in dit gedenkjaar. Hier volgt een korte opsomming van de komende activiteiten in Oosterhout. ( t.z.t.krijgt u meer informatie ) In de maand december komt de tentoonstelling van Jeltje Hoogenkamp naar Oosterhout ( kerkelijk centrum de Beuk )

Er volgt in deze maand een extra avond van de werkgroep Thema-avonden over het werk en de invloed van D. Bonhoeffer, in februari 2020 is de expositie te zien in Breda in de Markuskerk, op 16 februari in die maand volgt in de Markus-kerk een theater-middag (!) over Bonhoeffer- “ Bonhoeffer- Wie ben ik?” van Kees van der Zwaard. Op maandag 30 maart is er een filmvoorstelling over Bonhoeffer “ Die letzte Stufe” met een inleiding door zuster Ruth Lagemann uit de Paulus-abdij. U kunt zich ook nog aansluiten bij de Bonhoeffer-kring, waarin we een boek lezen van Kick Bras over leven en werk van Bonhoeffer. Er volgen nog 4 bijeenkomsten in het nieuwe seizoen. Van harte welkom.

“Vrede verbindt over grenzen”.

Vredesweek 2019 van 21 september tot 29 september. Kort overzicht van activiteiten. Meer informatie in het nieuwe nummer van de Ontmoeting.

  • zaterdag 21 september start met een Vredeswandeling
  • maandag 23 september Vredeslezing- bijbelboek Ruth pater Maas en zuster Elia vertellen……..
  • 26 september Vredesavond in de Paulusabdij – “Multiple Voice”- maaltijd- gesprek n.a.v. de dokumentaire bij de film “Des hommes en des Dieux”
  • Zondag 29 september Afsluitende oecumenische viering in de Verrijzeniskerk

Karl Barth ( 1886-1968 )

In dit Barth-jaar geven we aandacht aan momenten uit het leven van deze grootse theoloog. Tot op hoge leeftijd hing boven zijn bureau een voorstelling die hij 50 jaar eerder had gekregen. Het gaat om een weergave van een voorstelling die hem in talloze levenssituaties had vergezeld en bij al zijn schrijfwerk had begeleid. Tenslotte was de plaat zwart van de rook van zijn intensief gebruikte tabakspijp. Het gaat hier om een reproduktie van een centraal deel van het Isenheimer altaar: Naast de Gekruisigde Christus staat Johannes de Doper die van zichzelf afwijst in de richting van Christus. Met een opvallend grote wijsvinger. Boven zijn hand staan de Schriftwoorden. “Hij moet groeien……. “  Barth was geraakt door de indruk die deze wijsvinger naar Christus bij hem opriep. Die wijsvinger gaf voor hem weer de betekenis van de Bijbelse geschriften. En het was voor hem ook de kern van de opgave voor de theoloog: verwijzen naar Christus en zijn betekenis voor mens en wereld. Toen eens een gast bij hem op bezoek kwam, een jongere theoloog, vroeg die Barths aandacht voor een belangrijk theologisch werk. Na enig nadenken zei Barth: “Jullie God komt bij mij wat povertjes over.  Hebben wij God niet leren kennen als “de eeuwig, rijke God.” De aangesproken gast wees naar de voorstelling van de Gekruisigde: “God is toch ook een armzalige God.” Waarop Barth antwoordde: “Hoe kunt u dat zo zeggen! Wat je daar ziet is de ‘eeuwig rijke God’, omdat hij arm is geworden om onzentwil.

Kernachtig geeft dit verhaal weer wat de kern is van Barths denken: naar Christus wijzen. Dat is ook de betekenis van de christelijke gemeente in de wereld. In woorden en metterdaad.