Uit de landelijke Raad van Kerken:

De jaarlijkse oecumenische Gebedsweek voor de eenheid vindt in 2021 plaats van 27 tot en met 24 januari. Ook in onze gemeente/parochie zal er weer een oecumenische ontmoeting zijn. Het thema luidt: ‘Blijf in Mijn liefde’, woorden ontleend aan het Bijbelgedeelte Johannes 15: 5-9. Zusters uit de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp, Zwitserland, hebben het materiaal samengesteld. Zij wijzen op de verbondenheid met Christus als bron van de vrucht van eenheid.

‘Geborgen tranen’ Recent verscheen een boekje voor hoop, troost en liefde: gebundelde woorden uit de Bijbel bestemd voor mensen met verdriet. Het is een mooi en kleurrijk uitgevoerd oppak- en weglegboekje, waar je wat in bladert en leest, op zoek naar woorden van bemoediging. Aanleiding voor het samenstellen van dit boekje was de crisis door het corona-virus: veel mensen overleden, zonder dat afscheid van hen kon worden genomen. Het boekje is een uitgave van de Bijbelvereniging (www.bijbelvereniging.nl). U kunt gratis een exemplaar bestellen.

Uit de plaatselijke Raad van Kerken

Thema-avond Raad van Kerken- De eerstvolgende thema-avond zal zijn op maandag 19 oktober. Onze gast zou de predikant/beeldend kunstenaar Anne-Marie van der Wilt uit Lage Zwaluwe zijn. Om gezondheidsredenen is ze gedwongen af te zien van haar presentatie. Zij hoopt op een later tijdstip in het seizoen naar Oosterhout te komen. We zijn blij op zo korte termijn emeritus hoogleraar dr. Hugo Roos uit Dongen bereid te hebben gevonden de avond te verzorgen met een historisch thema: De apologie van Willem van Oranje. Dr. Roos is een boeiend verteller en was de afgelopen jaren verschillende keren onze gast, met name over Maarten Luther en Acte van Verlatinghe.

De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in het kerkelijk centrum De Beuk

Toegang € 5,-.

De volgende thema-avond, maandag 9 november, kort na Willibrordzondag in de katholieke traditie, is de zogenaamde Willibrordlezing, die verzorgd wordt door een oud-Oosterhouter, dr. Arnold Smeets, werkzaam als docent op de Tilburg University.

Woord onderweg

De maandelijkse oecumenische gespreks- en ontmoetingsgroep komt weer bij elkaar op dinsdag 27 oktober van 15.00-16.30 uur. Het wordt een laagdrempelig gesprek over thema’s die ons dagelijks bezighouden. In oktober zal dat het thema Zondig zijn (vanuit maandblad ‘Open deur’). Plaats: Stiltecentrum In de oude toren aan de Arendstraat. Loopt u gerust eens een keer binnen.

Siets Nieuwenhuizen