Uit de landelijke Raad van Kerken

De komende 11e Assemblee (algemene vergadering) van de Wereldraad van Kerken zal worden gehouden in de Duitse stad Karlsruhe in 2021 van 8-14 september. Het thema zal zijn: ”Christus’ liefde leidt de wereld naar verzoening en eenheid”.

Op zondag 29 september is in de Protestantse gemeente te Nuenen in een oecumenische viering ds. Christien Crouwel bevestigd tot predikant voor bijzondere werkzaamheden. Zij is de nieuwe algemeen secretaris van de Nederlandse Raad van Kerken. In de maand februari 2020 is zij te gast op een thema-avond van de plaatselijke Raad van Kerken.

Uit de plaatselijke Raad van Kerken

Wisseling van de wacht: op zaterdag 31 augustus heeft diaken Stefan Lange afscheid genomen van de Catharinaparochie. Het afscheid vond plaats in een viering in de H. Johannes de Doperparochiekerk in Oosteind. Centraal in de viering stonden de woorden uit het Evangelie (Lukas 14, 1-11) over nederigheid, met een verwijzing naar de inhoud en de opdracht van een diaken in de parochie. Twee jaar heeft diaken Lange de Catharinaparochie met toewijding gediend. In het laatste jaar was hij ook voorzitter van de plaatselijke Raad van Kerken. Wij danken hem voor zijn inbreng. Vanaf 1 september is hij werkzaam in de parochie St. Johannes de Doper, een gecombineerde parochie Rijen/ Alphen. Vanuit de Raad van Kerken wensen wij hem een goede tijd toe in de nieuwe parochie en zegen op zijn werk. In zijn plaats is op zondag 8 september in een eucharistieviering in de St. Jan de Doper diaken Peter Hoefnagels gewijd. Wij verwelkomen hem vanuit de oecumene met de vredegroet “De vrede van Christus.” In de nabije toekomst zult u hem zeker leren kennen via een oecumenische viering.

Themaavond Raad van kerken: na een bijbels thema in de voorbije Vredesweek heeft de eerstvolgende thema-avond een historisch karakter. Onze gast is dan em. hoogleraar dr. Hugo Roos uit Rijen. Hij is geen onbekende op onze avonden. Op 28 oktober zal hij een inleiding verzorgen over de inhoud en de (actuele) betekenis van Het plakkaat van Verlatinge uit 1581, onze eerste onafhankelijkheidsverklaring. “De eerste ter wereld. We waren zelfs 200 jaar eerder dan de Verenigde Staten!”(Scherder) De avond wordt gehouden in het kerkelijk centrum De Beuk, naast de Vredeskerk. Toegang 5 euro. De avond begint om 20.00 uur.

Over het Plakkaat schrijft dr. Roos:

“Het Plakkaat markeert een bijzonder moment in onze geschiedenis. Het is de eerste keer dat een land zich ontdoet van zijn “overheid”. Dat is revolutionair. In beginsel moet je de overheid dienen, behalve als die overheid tiranniek wordt.

Ten behoeve van allerlei toepassingen is het van belang om enkele delen uit de geschiedenis van de vorming van de Republiek der Verenigde Nederlanden uiteen te zetten. De vrijheidsstrijd om Nederlands onafhankelijkheid tegen het kennelijk niet onoverwinnelijke Spanje is een bron van inspiratie voor vele schrijvers en componisten. Het bevat heroïsche elementen en de volharding van de Nederlanders is ook buiten Nederland niet onopgemerkt gebleven. Ons streven naar de verheffing van 26 juli tot nationale feestdag zal tegen de achtergrond van de internationale belangstelling voor de Nederlandse vrijheidsstrijd zeker erkenning vinden. Grote schrijvers als Goethe en Schiller hebben episoden uit onze strijd tot thema gemaakt van toneelstukken. Verdi heeft er een van zijn belangrijkste opera’s aan gewijd. Beethoven heeft het lot van Graaf Egmont getoonzet. Het is opvallend overigens dat de vroegste geschiedenis van de Nederlandse vrijheidsstrijd in België tot meer aandacht leidt voor de uitvoering van de theaterstukken van Goethe, Schiller en Verdi dan in Nederland. Het ware te wensen dat op 26 juli jaarlijks in Nederland afwisselend de opera van Verdi en het toneelstuk van Schiller op de planken wordt gebracht.”

In januari 2018 werd het Plakkaat van Verlatinge door televisiekijkers verkozen tot pronkstuk van Nederland, boven Rembrandts Nachtwacht.

Maandag 25 november: thema-avond over Ikonen, verzorgd door Leo van Leijsen.

Leeskring Bonhoeffer: vanaf september 2019 tot mei 2020 vinden her en der in ons land herdenkingen plaats. Rond 30 oktober gebeurt dat ook in Oosterhout, omdat het 75 jaar geleden is dat ons land werd bevrijd en er een eind kwam aan de Duitse bezetting. Op 9 april 2020 zal het 75 jaar geleden zijn, dat – zo kort voor de finale bevrijding – de Duitse Lutherse theoloog Dietrich Bonhoeffer in de ochtendschemer werd opgehangen in kamp Flossenbürg. Bonhoeffer (1906-1945) is voor velen de bekendste theoloog uit de vorige eeuw. Velen zijn bekend met zijn lied uit ons Liedboek: Door goede machten, trouw en stil omgeven…” (Liedboek. Zingen bidden in huis en kerk gezang 511- kopje Kersttijd) Hij staat vooral bekend om zijn radicale opvattingen over het christelijk geloof en heeft een onuitwisbare indruk achtergelaten door zijn verzet tegen het bewind van Hitler, wat leidde tot zijn tragische dood in 1945. Vorig seizoen zijn we een leesgroep gestart rond het mooie en helder geschreven boek van Kick Bras, “Voor het leven”. Over de spiritualiteit – zeg maar: het geleefde geloof – van Dietrich Bonhoeffer. We zijn een eind gevorderd, maar het boek is nog niet uit. Nog vier hoofdstukken. Daarom komen we in het nieuwe seizoen vier keer bij elkaar om verder te lezen en met elkaar in gesprek te gaan. Telkens lezen we een gedeelte uit één hoofdstuk (wie geen boek bezit, ontvangt een kopie) Vooraf vat een van ons beiden de inhoud van het hoofdstuk kort samen. Het gaat om een voortzetting van de leesgroep van vorig jaar, maar nieuwe deelnemers zijn uiteraard van harte welkom. Graag uw naam tevoren doorgeven. De data in het nieuwe seizoen zijn opnieuw donderdagmiddagen van 15.00 uur- 16.30 uur, te weten 10 oktober, 7 november, 23 januari en 13 februari.

De eerste bijeenkomst is dan op donderdagmiddag 10 oktober, collega ds. André Vlieger heropent de serie met het lezen van hoofdstuk 8 Muziek en poëzie. We hopen dat u in het nieuwe seizoen, een jaar met herdenkingen, weer of voor het eerst mee gaat doen. Ook op andere manieren zal in dit seizoen zal aandacht worden gegeven aan het werk van Bonhoeffer.

ds. André Vlieger, apvlieger@gmail.com ds. Siets Nieuwenhuizen, si.nieuwenhuizen@planet.nl