Luther en Melanchton, een gelukkige samenwerking!

De tweede Thema-avond van de Raad van Kerken in het nieuwe seizoen is op maandag 29 oktober 2018. Onze gast is prof. Hugo Roos uit Dongen, em. hoogleraar logistiek aan de Erasmus-universiteit te Rotterdam. Vorig jaar was hij ook onze boeiende spreker over Luther en de 95 stellingen. Thema van deze avond is “Luther en Melanchton, een gelukkige samenwerking.” We komen bij elkaar om 20.00 uur in De Beuk. Bijdrage € 5,-

 U bent van harte welkom.

Het Luther-jaar is wel voorbij, maar de aandacht voor Luther en zijn vernieuwingsbeweging is een blijvende. Dr. Hugo Roos zal vooral ingaan op de relatie tussen Luther en Melanchton en de historische betekenis daarvan. Precies 500 jaar geleden, in 1518, wordt ook Melanchton benoemd tot hoogleraar aan de Universiteit van Wittenberg. Melanchton groeit uit tot een groot geleerde die zich met name zal bezighouden met de uitleg van het denken van zijn ‘leermeester’ Martin Luther, die hij mateloos bewondert. Ook in 1518 organiseert de Augustijner orde een leerstellingen dispuut over de Lutherse grondbeginselen, bekend geworden als het Heidelberger Dispuut. Het is belangwekkend om bij dit dispuut stil te staan. Bovendien is hij de grondlegger van het moderne onderwijs in Duitsland, dat sedertdien bekend staat als gründlich  met veel aandacht voor klassieke talen. Het ‘Luther-denkmal’ in Worms toont ons Melanchton schuin achter Luther. Is die plaats een uitdrukking van de betekenis van hem voor de ontwikkeling van de Lutherse leer?

 ‘Voor het leven’- De spiritualiteit van Dietrich Bonhoeffer

Wij zijn blij met de opgaven voor de leesgroep Bonhoeffer, zodat we in de gelegenheid zijn deze groep te starten. Er is nog enige ruimte om u bij deze kring aan te sluiten. Meer informatie treft u aan in de twee voorgaande nummers van de Ontmoeting. We hopen bij elkaar te komen op zes donderdagmiddagen van 15.00-16.30 uur in een van de ruimten van het kerkelijk centrum De Beuk. De eerste ontmoeting zal zijn op donderdagmiddag 18 oktober, de volgende data: 22 november-17 januari 2019- 21 februari- 21 maart- 25 april. Aan de deelname aan deze kring zijn geen kosten verbonden m.u.v. koffie of thee.

Wilt u het boek aanschaffen: ‘Voor het leven’- De spiritualiteit van Dietrich Bonhoeffer, Kick Bras; uitgave Kok, Utrecht ISBN nr. 978 90 435 2951 8

Wilt u zich nog opgeven of hebt u een vraag vooraf, dan kunt u terecht bij de volgende adressen:

  1. André Vlieger, tel. 424974 e.mail: apvlieger@gmail.com
  2. Siets Nieuwenhuizen, tel. 454173 e.mail: si.nieuwenhuizen@planet.nl

 

Woord onderweg

Dinsdag 30 oktober a.s. is de eerstvolgende oecumenische ontmoeting van “Woord onderweg” in het Stiltecentrum , In de oude Toren, van 15.00-16.30 uur. Een laagdrempelige ontmoeting. Iedereen is welkom!

Siets Nieuwenhuizen