Wat betekent het als je als ouders je kind hebt of wilt laten dopen? Het heeft er in ieder geval mee te maken dat je ze vanuit het geloof iets wilt meegeven. Maar opvoeden vanuit geloof is onze tijd niet meer zo vanzelfsprekend.

Je kunt tegen veel vragen aanlopen. Waarom zouden we onze kinderen dopen? Waarom wil ik mijn kind laten dopen?

Nadenken over deze vragen betekent dan ook: nadenken over je eigen geloof. Wat geloof ik eigenlijk zelf en wat wil ik dan doorgeven aan mijn kinderen? Waarom vind ik dit belangrijk?

Een paar avonden willen we met elkaar nadenken over deze vragen. Daarbij is er ook de mogelijkheid om andere ouders te ontmoeten en van elkaar te leren. De laatste avond is met name bedoeld voor die ouders die hun kind willen laten dopen als voorbereiding voor de doopdienst.

Van harte welkom! Dat geldt ook voor belangstellende vrienden en kennissen. We verwachten van doopouders dat zij aan deze bijeenkomsten deelnemen.

Deze bijeenkomsten worden aangeboden indien er een doopwens bestaat. In dat geval kan contact worden opgenomen met de scriba (scriba@pgoosterhout.nl) of met één van de predikanten.

Voor: ouders die een kind hebben of willen laten dopen.
Data: in overleg met de betrokkenen
Plaats: Gebouw De Beuk of bij één van de predikanten thuis

Eigenaar pagina: apvlieger@gmail.com, Laatste update:2017-07-27