De doop wordt bediend in een kerkdienst in het midden van de gemeente.

Het aanvragen van de doop gebeurt via de wijkpredikant.

Als voorbereiding op de doop worden regelmatig enkele gespreksavonden gehouden. Daar wordt dan gepraat over de inhoud, de betekenis en de vorm van de doop. Ook wordt op deze avonden over praktische zaken met betrekking tot de doop(dienst) gesproken. De avonden worden telkens in ‘Ontmoeting’ en in de agenda van deze website aangekondigd.

De doop van volwassenen gebeurt na een periode van catechese en op belijdenis van het geloof.

Informatie via e-mail aan: kerkenraadpgo@gmail.com


Eigenaar pagina: Kerkenraad. Laatste update: 2018-03-06