De Beuk is eigendom van de “Stichting Protestants Centrum De Beuk”, welke in 1963 werd opgericht door de diaconie van de toenmalige Hervormde Gemeente Oosterhout. Deze stichting stelde zich oorspronkelijk ten doel: “… de opbouw van het sociale en culturele leven van de protestantse bevolking van de gemeente Oosterhout door het stichten, instandhouden, beheren en exploiteren van een gebouw (De Beuk) voor dat doel”.

Dit doel wordt nog steeds nagestreefd. Het bestuur van de stichting wordt benoemd door de kerkenraad.

De Beuk staat ter beschikking voor kerkelijke doeleinden maar ook voor verhuur aan derden. Zie Verhuur voor informatie hierover. U kunt contact opnemen met:

Contactpersoon: Dhr. O. Koopmans
tel.: 0162-430710 of 06-53211532
(bgg: Dhr. P. Spleet, tel. 433993)

e-mail: de.beuk@pgoosterhout.nl

 


Eigenaar pagina: College van kerkrentmeesters: secretaris. Laatste update: 2017-08-30