Contact
Rini Bos-Muns (secretaresse ZWO commissie)
Email: zwo@pgoosterhout.nl

De ZWO commissie ondersteunt het diaconaat op het gebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. De commissie heeft daarbij twee doelstellingen:

  • De ZWO commissie stimuleert de bewustwording van de PGO op het gebied van Zending en Werelddiaconaat door het schrijven van een maandelijks artikel in het kerkblad Ontmoeting en op de website van de PGO, door het verzorgen van themadiensten (bijvoorbeeld de Werelddiaconaatszondag), het organiseren van informatiebijeenkomsten en de verkoop van de Missie/Zendingskalenders.
  • De ZWO commissie zorgt ook voor de financiële ondersteuning voor Zending en Werelddiaconaat. Dit doet ze onder andere door het bijeenbrengen en afdragen van het landelijke quotum aan Kerk in Actie (de landelijke organisatie voor Zending en Werelddiaconaat van de PKN) en door het bijeenbrengen van geld door middel van speciale doelcollectes gedurende het hele jaar. Bij deze collectes zorgt Kerk in Actie (KiA) voor de benodigde folders en aanplakbiljetten. De afdracht geschiedt ook aan KiA.

 

Daarnaast wordt via eigen acties geld ingezameld voor projecten op het gebied van Zending en Werelddiaconaat. Dit hoeven niet specifieke KiA projecten te zijn. Waar het vooral om gaat is dat onze PGO direct met deze projecten kan communiceren, zodat er regelmatige uitwisseling van kennis en contacten mogelijk is. Hierdoor wordt de betrokkenheid aan beide zijden vergroot en wordt tevens zichtbaar dat er “geen geld aan de strijkstok blijft hangen”.

Project 2 e helft 2022:
Ergste honger sinds 40 jaar in Oost-Afrika: ‘Het gaat nu om leven of dood’
De ergste droogte in meer dan 40 jaar. Dat is de situatie in delen van Ethiopië en Kenia, waar op sommige plaatsen al drie jaar lang geen druppel regen is gevallen. Door de aanhoudende, uitzonderlijke droogte gaan gewassen dood en sterven dieren. Door klimaatverandering is de droogte in Ethiopië en omringende landen regelmatig extremer dan vroeger het geval was. Veel mensen hebben regelmatig dringend hulp nodig. Voor meer dan 23 miljoen mensen in het gebied dreigt honger, elke 48 seconden sterft iemand aan de gevolgen van voedselgebrek. Via het internationale kerkelijk netwerk biedt Kerk in Actie noodhulp.

 

Boekenpakketten

Ook hebt u kunnen lezen over onze actie in de coronatijd om boekenpakketten te bestellen. We hebben besloten deze actie voort te zetten ook buiten de coronatijd. We hebben heel veel verschillende onderwerpen, o.a.: romans, streekromans, thrillers, (auto)biografieën, gedichtenbundels, kunst, hobby, boeken met humor en boeken over gezondheid. Kookboeken, geschiedenis, aardrijkskunde, planten, dieren en tuinen. U kunt 6 boeken bestellen voor vijf euro. U kunt één soort bestellen, maar ook gesorteerd naar uw smaak. Het enige dat niet kan is één bepaalde schrijver bestellen.

En we hebben natuurlijk ook kleuter- en kinderboeken. Deze zijn 10 boeken voor vijf euro.

U bestelt door het bedrag te storten op ons banknummer onder vermelding van uw naam, adres en uw bestelling.

Het bankrekening nummer voor uw giften en bestellingen is: NL48 RABO 0127 1670 64 t.n.v.

ZWO Werelddiaconaat.

Eigenaar pagina: zwo@pgoosterhout.nl. Laatste update: 2022-10-31