Contact
Rini Bos-Muns (secretaresse ZWO commissie)
Email: zwo@pgoosterhout.nl

De ZWO commissie ondersteunt het diaconaat op het gebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. De commissie heeft daarbij twee doelstellingen:

  • De ZWO commissie stimuleert de bewustwording van de PGO op het gebied van Zending en Werelddiaconaat door het schrijven van een maandelijks artikel in het kerkblad Ontmoeting en op de website van de PGO, door het verzorgen van themadiensten (bijvoorbeeld de Werelddiaconaatszondag), het organiseren van informatiebijeenkomsten en de verkoop van de Missie/Zendingskalenders.
  • De ZWO commissie zorgt ook voor de financiële ondersteuning voor Zending en Werelddiaconaat. Dit doet ze onder andere door het bijeenbrengen en afdragen van het landelijke quotum aan Kerk in Actie (de landelijke organisatie voor Zending en Werelddiaconaat van de PKN) en door het bijeenbrengen van geld door middel van speciale doelcollectes gedurende het hele jaar. Bij deze collectes zorgt Kerk in Actie (KiA) voor de benodigde folders en aanplakbiljetten. De afdracht geschiedt ook aan KiA.

Daarnaast wordt via eigen acties geld ingezameld voor projecten op het gebied van Zending en Werelddiaconaat. Dit hoeven niet specifieke KiA projecten te zijn. Waar het vooral om gaat is dat onze PGO direct met deze projecten kan communiceren, zodat er regelmatige uitwisseling van kennis en contacten mogelijk is. Hierdoor wordt de betrokkenheid aan beide zijden vergroot en wordt tevens zichtbaar dat er “geen geld aan de strijkstok blijft hangen”.

Projecten in tweede helft 2021

Noodhulp en rampenpreventie in Ethiopië’.

Door de klimaatverandering worden bepaalde delen van Ethiopië steeds vaker getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. De Ethiopische kerk en hulporganisatie willen dat patroon doorbreken: ze leren boeren en boerinnen zich aanpassen aan de nieuwe situatie. Ze leren vruchtbare grond vast te houden, grond te irrigeren, nieuwe gewassen te verbouwen die bestand zijn tegen droogte. Ze gebruik een weeralarm dat aangeeft wanneer je het beste kunt planten en oogsten. Maar ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt.

Wat brengt uw steun?

20 euro: training over spaargroep (1 persoon)

22 euro: droogtebestendige zaden (1 persoon)

30 euro: training winkel starten (1 persoon)

663 euro: 5 vrouwen beginnen een restaurant 

715 euro: generator voor irrigatielandbouw

Kinderen in de knel

In december geven wij aan Kinderen in de knel. Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in het leven zonder de bescherming van volwassenen. Kerk in Actie zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals voor straatkinderen en werkende kinderen. Hun rechten moeten nageleefd worden, zoals hun recht op onderwijs. We stimuleren ook dat kinderen en jongeren een rol krijgen in de kerk.

Noodhulp

Tot slot willen we ook direct geld kunnen geven wanneer zich plotseling een ramp in de wereld voltrekt!

Hopelijk wilt u meehelpen deze projecten steun te kunnen geven.

Boekenpakketten

Ook hebt u kunnen lezen over onze actie in de coronatijd om boekenpakketten te bestellen. We hebben besloten deze actie voort te zetten ook buiten de coronatijd. We hebben heel veel verschillende onderwerpen, o.a.: romans, streekromans, thrillers, (auto)biografieën, gedichtenbundels, kunst, hobby, boeken met humor en boeken over gezondheid. Kookboeken, geschiedenis, aardrijkskunde, planten, dieren en tuinen. U kunt 6 boeken bestellen voor vijf euro. U kunt één soort bestellen, maar ook gesorteerd naar uw smaak. Het enige dat niet kan is één bepaalde schrijver bestellen.

En we hebben natuurlijk ook kleuter- en kinderboeken. Deze zijn 10 boeken voor vijf euro.

U bestelt door het bedrag te storten op ons banknummer onder vermelding van uw naam, adres en uw bestelling.

Het bankrekening nummer voor uw giften en bestellingen is: NL48 RABO 0127 1670 64 t.n.v.

ZWO Werelddiaconaat.

Eigenaar pagina: zwo@pgoosterhout.nl. Laatste update: 2021-10-29