Contact
Rini Bos-Muns (secretaresse ZWO commissie)
Email: zwo@pgoosterhout.nl

De ZWO commissie ondersteunt het diaconaat op het gebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. De commissie heeft daarbij twee doelstellingen:

  • De ZWO commissie stimuleert de bewustwording van de PGO op het gebied van Zending en Werelddiaconaat door het schrijven van een maandelijks artikel in het kerkblad Ontmoeting en op de website van de PGO, door het verzorgen van themadiensten (bijvoorbeeld de Werelddiaconaatszondag), het organiseren van informatiebijeenkomsten en de verkoop van de Missie/Zendingskalenders.
  • De ZWO commissie zorgt ook voor de financiële ondersteuning voor Zending en Werelddiaconaat. Dit doet ze onder andere door het bijeenbrengen en afdragen van het landelijke quotum aan Kerk in Actie (de landelijke organisatie voor Zending en Werelddiaconaat van de PKN) en door het bijeenbrengen van geld door middel van speciale doelcollectes gedurende het hele jaar. Bij deze collectes zorgt Kerk in Actie (KiA) voor de benodigde folders en aanplakbiljetten. De afdracht geschiedt ook aan KiA.

Daarnaast wordt via eigen acties geld ingezameld voor projecten op het gebied van Zending en Werelddiaconaat. Dit hoeven niet specifieke KiA projecten te zijn. Waar het vooral om gaat is dat onze PGO direct met deze projecten kan communiceren, zodat er regelmatige uitwisseling van kennis en contacten mogelijk is. Hierdoor wordt de betrokkenheid aan beide zijden vergroot en wordt tevens zichtbaar dat er “geen geld aan de strijkstok blijft hangen”.

Projecten in eerste helft 2022

De kerk als plek van hoop en herstel in Syrië

Meer dan 90 procent van de mensen in Syrië leeft onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste
levensbehoeften te komen, laat staan aan bouwmaterialen. Toch is het herstel van kerken het enige wat perspectief biedt.
Voor mensen in Syrië is het voortbestaan van de kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit in het land, omdat daarmee de sociale structuur wordt hersteld. Om kerken in Syrië hierbij te helpen, heeft Kerk in Actie het Herstelfonds opgericht: een samenwerking van Kerk in Actie en twaalf Syrische kerkgenootschappen. 
Op de lijst van het Herstelfonds staan 76 gebouwen die opgeknapt moeten worden, door het hele land verspreid. Van elk gebouw dat wordt hersteld, betaalt de eigenaar – bijvoorbeeld de plaatselijke kerkelijke gemeente – minstens 30 procent van de kosten. De economische situatie zorgt ervoor dat de bouwwerkzaamheden langzamer gaan dan gehoopt. Door de internationale sancties is het ontzettend moeilijk om aan bouwmaterialen te komen. Ook de koersdaling van de Syrische pond is een groot probleem. 
Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken. Met het herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. Want herstel van de kerk betekent herstel van de gemeenschap, en hoop voor de toekomst!

Noodhulp

Tot slot willen we ook direct geld kunnen geven wanneer zich plotseling een ramp in de wereld voltrekt!

Hopelijk wilt u meehelpen deze projecten steun te kunnen geven.

Boekenpakketten

Ook hebt u kunnen lezen over onze actie in de coronatijd om boekenpakketten te bestellen. We hebben besloten deze actie voort te zetten ook buiten de coronatijd. We hebben heel veel verschillende onderwerpen, o.a.: romans, streekromans, thrillers, (auto)biografieën, gedichtenbundels, kunst, hobby, boeken met humor en boeken over gezondheid. Kookboeken, geschiedenis, aardrijkskunde, planten, dieren en tuinen. U kunt 6 boeken bestellen voor vijf euro. U kunt één soort bestellen, maar ook gesorteerd naar uw smaak. Het enige dat niet kan is één bepaalde schrijver bestellen.

En we hebben natuurlijk ook kleuter- en kinderboeken. Deze zijn 10 boeken voor vijf euro.

U bestelt door het bedrag te storten op ons banknummer onder vermelding van uw naam, adres en uw bestelling.

Het bankrekening nummer voor uw giften en bestellingen is: NL48 RABO 0127 1670 64 t.n.v.

ZWO Werelddiaconaat.

Eigenaar pagina: zwo@pgoosterhout.nl. Laatste update: 2022-02-07