Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.

Jesaja 40:31

Als een adelaar het nieuwe jaar in!

Bij het verschijnen van de nieuwe Ontmoeting zijn alle feestdagen weer voor even achter de rug. Advent, kerst en nog maar net de jaarwisseling. De feestelijke dagen zijn elkaar in rap tempo opgevolgd. We maken inmiddels met elkaar weer deel uit van het nieuwe jaar A.D. 2022.

Wat zal dit nieuwe jaar ons brengen? Hoe zal het gaan; thuis, op school, op het werk? Zijn er mooie vooruitzichten om af te studeren? Komen er nieuwe uitdagingen aan? Of vallen we al snel in ons oude gewende patroon? Of houden vooral zorgen ons bezig? Zorgen rondom gezondheid en/of corona. Of verdriet vanwege het wegvallen van een dierbare.

Wat maakt dit jaar nu voor verschil op het vorige jaar. Om het met de Prediker te zeggen: “is er dit nieuwe jaar wel iets nieuws onder de zon?” Nee, in veel opzichten heeft de jaarwisseling hier geen invloed op. Maar dat wil niet zeggen dat het nieuwe jaar 2022 toch ook weer hoop- en verwachtingvol mag maken.

Ook in het nieuwe jaar mogen we onze ogen hoopvol op God de Heer gericht houden. God wil kracht geven om verder te mogen gaan. In al onze goede omstandigheden maar zeker ook in al onze zorgen en verdriet. Kijk maar naar de adelaar op de foto hij slaat zijn vleugels uit in het licht van de zon. Zo mogen wij ook symbolisch onze vleugels uitslaan in het licht van de Eeuwige. We mogen ons leven leiden in goede en kwade dagen voor het aangezicht van onze God. En als het leven ons vermoeid dan wil Hij ons nieuwe kracht geven om verder te gaan. Breng uw en jouw zorgen maar in gebed bij God.

De profeet Jesaja wijst erop dat God niet moe wordt of uitgeput raakt in het omzien naar ons mensen. God is met ons begaan, daarom is Hij ook Jezus naar ons toegekomen in de stal van Bethlehem. Eén van de namen van Jezus is Emanuel dat letterlijk betekent: God met ons. In geloof in God mogen wij allemaal, jong en oud onze eigen levensweg gaan. En zo ook mogen we het nieuwe jaar 2022 onvermoeibaar ingaan. Denk dan maar aan die adelaar die zijn vleugels uitslaat!

Christus, U zij geprezen

in dit gloednieuwe jaar

om goedheid ons bewezen

in nood en in gevaar;

nu wij genade zagen,

een vleugje eeuwigheid,

in ’t lengen van de dagen,

de opgang van de tijd;

nu wij in stil verwachten

het oude jaar volbrachten.

Bevestig ons vermoeden

en maak U openbaar.

Kom zegen overvloedig

met licht het nieuwe jaar.

(lied 176 Ev. Liedbundel)

Henco de Bruijn