Meditatie

‘Een goed verhaal’

Met dit thema geeft de PKN de aftrap voor een nieuw seizoen in het kerkenwerk.

In de wereld van marketing -en managementstrategieën is het ìn: gebruikmaken van een verhaal om een boodschap over te brengen. Een goed verhaal vertellen om duidelijk te maken wat je bedoelt. Met een mooi Nederlands woord: ‘storytelling’ genoemd. Maar wanneer is een verhaal een goed verhaal? Wat zijn de ‘bouwstenen’ van een goed verhaal? Daarover is van alles te zeggen. Goede verhalen gaan om mensen en hun behoeftes en verlangens, lees ik op een willekeurige site. Een verhaal moet ‘klantgericht’ zijn. Er moet ook een begin en een eind aan zitten. Het moet herkenbaar zijn. Sommigen zeggen: er moet een goede plot in zitten, een conflict. En het moet tot een goed einde komen, de oplossing van een conflict. Als het in de kerk om ‘een goed verhaal’ gaat, herken ik daar wel iets van. Het gaat in de Bijbel om God en mensen. En er zit ook een groot conflict in en de oplossing van dit conflict: leven dat sterk is als de dood.

Maar toch… ‘Een goed verhaal’ suggereert dat wij in de kerk dat goede verhaal in handen hebben. Misschien moeten we dat wel omdraaien. Ten diepste hebben wij dat goede verhaal niet in handen, alsof het ons bezit zou zijn. Het is eerder omgekeerd: wij worden er steeds weer mee geconfronteerd, in al zijn vreemdheid en in al zijn weerbarstigheid. Het ‘goede verhaal’ bemoedigt en inspireert me, maar het roept ook vragen op en weerstand. Ik merk dat dat ‘goede verhaal’ niet ver af staat van mijn eigen wereld en mijn leven, ik herken er mijn vragen en zorgen in.  Maar ook zie ik dat het gaat om iets dat mijn eigen ‘kleine’ wereld overstijgt en openbreekt. Het ‘goede verhaal’ van de kerk is geen marketingproduct, dat is toegesneden op mijn persoonlijke behoeften en verlangens.

In het materiaal voor de startzondag lees ik: In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. Gods Woord in mensentaal, voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is, bijvoorbeeld als het gaat om omgang met de natuur of zorgen voor een ander. Het goede verhaal van God en mensen is een spiegel voor ons dagelijkse leven. In de kerkdienst maar ook in gespreksgroepen, tijdens catechisatie, bezoekwerk en op allerlei andere plekken zijn we bezig met dat goede verhaal. .Een goed verhaal laat namelijk niet koud, maar brengt in beweging. Een goed verhaal houd je niet voor zichzelf, maar deel je graag met anderen.

Ik wens ons allen van harte toe, dat het verhaal van het Evangelie ons steeds weer opnieuw mag raken en inspireren, dat het bemoedigt en opbouwend is!  Maar ik hoop ook dat het ons tegenspreekt en openbreekt en op andere sporen zet, waar dat nodig is. Of dat nou is in onze vieringen en gesprekken, in de ontmoetingen die wij hebben met elkaar, of in hoe wij met elkaar omgaan, en in onze zorg voor onze medemensen en onze leefomgeving.

 

André Vlieger