Kies voor het leven!                                      

(bij Deuteronomium 30:11-20)

De eerste zondag in oktober is in de gemeenten van PKN de zogenaamde Israëlzondag. Dit jaar is het thema ontleend aan het laatste boek van de Thora, het boek Deuteronomium (in het Jodendom worden de boeken van de Thora genoemd naar de beginwoorden, in dit geval: “Dit zijn de woorden…..” de woorden uit Deuteronomium 30: Kies voor het leven! De datum voor Israëlzondag is bewust gekozen en valt veelal in de periode van de Joodse feest- en gedenkdagen. Dit jaar valt zondag 4 oktober in de tijd van het Loofhuttenfeest, dat afgesloten wordt met het feest van de Vreugde der Wet (Simchat Thora). Het herinnert de Joden aan de woestijntocht, op weg naar het land van belofte. Ze woonden in tenten (sukkoth) -wie denkt hier niet aan de vluchtelingen op de Griekse eilanden- omdat ze steeds weer moesten opbreken. Toch wisten ze zich geborgen in Gods bescherming. Een loofhut (sukka) wordt gebouwd in de tuin, op het balkon of op het platte dak. Het moet licht worden gebouwd, maar toch zó dat deze niet door de wind kan worden omgewaaid. De sukka is een voorlopig onderkomen. “Hij symboliseert tweeduizend jaar geschiedenis, waarin de mens voortdurend in het voorlopige verblijft.” Daarmee wordt een verbinding gelegd met problemen in onze tijd en in onze situatie: de opvang van vreemdelingen en vluchtelingen. Het Loofhuttenfeest doet via Israëlzondag een beroep op ons om blijvend rekening te houden met de ellende van daklozen die aan onze deur kloppen en die geen ander toevlucht hebben. Wij kunnen niet alle vluchtelingen een dak boven hun hoofd geven. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden, hoe pijnlijk dat ook is. Maar we zullen wel attent moeten zijn op het principe van de tsedaka (Hebreeuws woord voor rechtvaardigheid). Vanuit ons christelijk geloof is dat barmhartigheid. Het kan niet zo zijn dat rechtvaardigheid uitmondt in een politieke rekensom, een kille afweging van politieke belangen. Het Evangelie is ook een boodschap waarbij wij ons ongemakkelijk voelen. Terecht spreekt de PKN haar teleurstelling uit over de recente beslissing om een beperkt aantal vluchtelingen een thuisplek te bieden. De sukka nodigt ons uit om muren van onverschilligheid af te breken en begrip te kweken voor solidariteit. Het thema van Israëlzondag sluit aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk: ‘Het goede leven.’ Dat sluit ook in, samen leven en delen.

De dichter-predikant Geert Boogaard liet zich in zijn werk sterk inspireren door de verbondenheid met het Joodse geloof. En dat kun je het best weergeven met het woord: hoop. Daarom sluit ik af met een indringend gebed van zijn hand.

God van Israël,

Uw ogen zien alles,

alle leed en verdrukking;

Uw oren letten scherp op elk geschrei

en Uw reuk is bijzonder gevoelig

voor bloed

en zweet.

Het is duidelijk, Heer,

dat U niets doet,

dat er niemand minder sterft

als ik bid,

dat er daarom geen man minder

sneuvelt,

dat de geschiedenis dus gewoon

doorgaat.

We hebben niet zoveel om handen, Heer.

Eigenlijk alleen liturgie:

hoor, Israël, de Heer onze God

is één,

een stem die voorleest

en een stem die predikt,

en verder de al eeuwen herhaalde

gebeden,

meer niet,

maar Uw toekomst is altijd

aanwezig. 

C. Nieuwenhuizen