Meditatie

‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik’ (Psalm 91:2b)

Een prachtige belijdenis die de dichter van Psalm 91 hier aan ons meegeeft. Psalm 91 wordt nog al eens als ‘nieuwjaarspsalm’ gelezen. Maar ook op alle andere dagen van het jaar mogen deze woorden een diepe indruk op ons maken. We zijn immers nog maar kort met het nieuwe jaar A.D. 2020 begonnen. Dit jaar zelfs een dag extra! Gezien het feit dat het dit jaar een schrikkeljaar is. Misschien had u/jij wel goede voornemens gemaakt en zijn ze al na een maandje gestrand….

Nog maar kort geleden zongen we wellicht weer uit volle borst mee ‘Vrede op aarde’. In dat licht is het nieuwe jaar niet veel beter of beter gezegd: helemaal niet goed begonnen met alle oorlogsdreiging die er wereldwijd heerst. Soms zou je er moedeloos van worden. Wat is het dan toch ook goed om te mogen weten dat we altijd onze toevlucht bij Hem mogen zoeken.

Psalm 91 mag een persoonlijke en gevoelige psalm zijn. Een psalm die het vertrouwen van een gelovige beschrijft bij allerlei soorten gevaren en uitdagingen. Lees op een rustig moment maar eens de hele tekst door van deze psalm en laat het rustig op je inwerken.

We zien terug op een mooie doopdienst en ook zijn er in het nieuwe jaar al gedachtenisstenen geplaatst in de gedachtenishoek. Vreugde en verdriet liggen soms dichtbij elkaar. Ook dan mogen we ons bemoedigen en weten dat we elke dag van ons leven de toevlucht bij Hem mogen zoeken, met al onze dankbaarheden maar ook met al ons verdriet. Bij Hem mogen we schuilen. Zeker ook als er een ziekte te dragen is of als het leven niet loopt zoals gehoopt en er te kampen is met tegenslag.

Een lied zegt soms meer dan menige tekst. Graag wil ik dan ook eindigen met een (bekend) lied:

Vreugde of blijdschap, droefheid of smart,
er is een God, er is een God.
Stort bij hem uit, o mens toch uw hart,
er is een God die hoort.
Ga steeds naar hem om hulp en om raad,
wacht niet te lang, ‘t is spoedig te laat.
Dat niet door twijfel ’t hart wordt verstoord,
er is een God die hoort.

Van oost tot west, van zuid tot noord,
mens, zegt het voort, mens zegt het voort.
Wordt ‘s Heren liefde alom gehoord,
mensenkind, zegt het voort.
Dwaal niet in ’t duister, ga niet alleen,
maar zoek het heil bij Jezus alleen.
Dat al uw hoop op hem is gericht,
Jezus is ’t eeuwig licht.

Henco de Bruijn