De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, opdat iedereen die gelooft, in Hem eeuwig leven heeft. Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door Hem te redden.

Johannes 3:14-17

In de kerk kunnen we het niet genoeg over de liefde hebben. In een wereld waarin het er vaak zo liefdeloos aan toegaat. Aan Gods liefde ligt het niet. Ook al wijzen er vaak veel vingers naar God. Als God al bestaat waarom… U en jij kennen het wel. Waarom laat God al die ellende toe? God heeft toch de macht om in te grijpen. Als ik God was dan… Wij mensen denken het vaak beter te weten dan God. God gaat zijn ongekende gang met deze wereld, met Zijn schepping, met ons mensen.

Zo gaat God ook zijn ongekende gang met Zijn Zoon Jezus Christus. We kunnen het ons als mensen niet voorstellen. God de Vader heeft Zijn eigen Zoon gegeven als offer om de wereld en de mensen te redden! Zeker als ouders kun je het je toch niet voorstellen om een eigen kind te geven.

Zonder dit offer zou het wonder van Pasen niet hebben kunnen plaatsvinden. Jezus is sterker dan de dood. Hij heeft de dood overwonnen. Daarvoor moest hij wel de diepte van de dood in. De dood mag in Hem een doorgang zijn naar het eeuwige leven. Een leven zonder ziekte, pijn, moeite en een leven waarin de dood niet meer zal zijn. Geen oorlog meer of geweld. Wie zou daar nu niet naar verlangen?

Dat is het blij vooruitzicht dat God door Pasen aan ons wil meegeven. Omdat God u, jou en mij liefheeft heeft Hij Zijn Zoon gegeven. Niet te bevatten. Wat een liefde van God moet daar niet achter schuilen. God houdt Zijn woord. Hij laat Zijn schepping niet los. Hij doet wat Hij belooft. Er kunnen jaren en eeuwen overheen gaan maar vroeg of laat vervult Hij Zijn beloften.

Aan Adam en Eva was al een verlosser voorzegt en zoveel jaren, zoveel eeuwen later is dat in vervulling gegaan met de komst van Jezus. Hij is de redder van de wereld. We mogen onze ogen hoopvol op Hem richten. Gods reddende Licht is sterker dan welke duisternis dan ook.

Het Licht van Christus mag met de nieuwe Paaskaars weer in de kerk gebracht zijn. Elke zondag mogen we rond Zijn Licht samenkomen. Zijn Licht mag ons bemoedigen, troosten en nabij zijn in vreugdevolle dagen maar ook in tijden van verdriet. Zijn Licht mag ons leiden. Het Licht dat nooit meer dooft. Met Zijn Licht gaan we het feest van Pinksteren tegemoet.

Rond het licht dat leven doet,

groeten wij elkaar met vrede;

wie in voor- of tegenspoed,

zegen zoekt, mag binnentreden,

bij de Heer zijn wij hier thuis,

kind aan huis.

Rond het boek van Zijn verbond,

noemen wij elkaar bij name,

roepen wij met hart en mond,

levenswoorden: ja en amen,

als de kerk van liefde leest,

is het feest.

Rond het licht dat leven doet,

groeten wij elkaar met vrede.

Paaslicht straal ons tegemoet,

zegen wie Uw liefde delen,

licht dat dit geheim behoedt:

God is goed.