Want dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël: Eens zullen in dit land opnieuw akkers, huizen en wijngaarden worden gekocht (Jeremia 32:15)

 

Heden én toekomst onder ogen zien

Een tijdje geleden kocht ik een boek: Dietrich Bonhoeffer, een thematisch dagboek. Een jonge Duitse theoloog die niet ouder is geworden dan 39 jaar (1906-1945). Hij heeft zich verzet tegen het nazisme en is daarom ook gevangen genomen en uiteindelijk geëxecuteerd. Bijzonder dat hij ondanks alles nog steeds nadacht over de toekomst. Het volgende schijft hij (blz. 384 van het dagboek):
“De planning van je toekomst uit handen geven betekent voor de meeste mensen zonder verantwoordelijkheid lichtzinnig of berustend zich uitleveren aan het ogenblik. Enkelen blijven vol verlangen dromen van een betere toekomst en proberen zo het heden te vergeten. Beide houdingen zijn voor ons even onaanvaardbaar. Ons rest alleen de zeer smalle, vaak nauwelijks vindbare weg: iedere dag te aanvaarden als was het de laatste en toch in geloof en verantwoordelijkheid zo te leven als hadden we nog een grote toekomst voor ons. ‘Eens zullen in dit land opnieuw akkers, huizen en wijngaarden worden gekocht’. Dit moest Jeremia -in paradoxale tegenspraak met zijn onheilsprofetieën- vlak voor de verwoesting van de heilige stad verkondigen; geen enkele toekomstmogelijkheid en dan dit goddelijk teken, onderpand van een nieuwe grote toekomst.
Denken en handelen met het oog op de volgende generatie en tegelijk zonder angst of zorg iedere dag bereid zijn heen te gaan, dat is de houding die ons praktisch opgedrongen wordt. In die houding volharden is niet gemakkelijk, echter wel noodzakelijk”.
Bonhoeffer spreekt hier hoegenaamd met de dood voor ogen. Heel veel zaken zijn dan tegelijkertijd belangrijk en onbelangrijk. Ik hoop dat wij dit komende jaar alles wat wij mogen meemaken, zowel in vreugde als verdriet, kunnen dragen met het vertrouwen in een grote toekomst.
Van Bonhoeffer komt ook de tekst van het lied (NLB511): Door goede machten trouw en stil omgeven. Het boek eindigt met het laatste vers:

Door goede machten wonderbaar geborgen

Verwachten wij getroost wat komen mag.
God is bij ons des avonds en des morgens,  

Is zeker bij ons elke nieuwe dag.

Mijn gebed is dat ieder van ons met dit vertrouwen het nieuwe jaar in mag gaan en dat ook mag vasthouden.

Ds. Marco Boevé