Meditatie

Matteüs 6:25: Maak je geen zorgen…….

Vrijheid!

Ik was erg onder de indruk van de herdenkingen rondom D-day dit jaar en de ruime aandacht daarvoor in de media. Ik vind het mooi om te ervaren dat na 75 jaar de bevrijding nog steeds leeft! En wat mij vooral raakte waren de authentieke beelden en verhalen van jonge mannen van nog geen 20. De onschuld waarmee zij soms hun dood tegemoet gingen vond ik indrukwekkend. Dat zij zich hebben opgeofferd…. daar zijn geen woorden voor. En er werd ook wel gezegd: Hoe zou Nederland er nu uit hebben gezien als D-day mislukt was? Als zij niet hun leven hadden gegeven?
Ook met de verschillende groepen van Eten is Weten hebben we na de maaltijd met elkaar gesproken over het thema vrijheid. Een vraag die ter sprake kwam was bijvoorbeeld: Hoe vrij ben je eigenlijk? Want natuurlijk is het ontzettend bijzonder dat we al 75 jaar zonder oorlog zijn. Maar vrijheid betekent meer dan dat. En het is niet eenvoudig een eenduidige definitie van vrijheid te geven. Wat als vrijheid betekent dat je kunt doen wat je wilt…..is dat voor iedereen mogelijk? Op veel manieren kunnen we dan nog ervaren dat we niet vrij of ‘gevangen’ zijn. Heel eenvoudig kan gebrek aan geld kan ons al beperken in onze vrijheid om te doen wat we eigenlijk zouden willen. En als we een verlangen hebben naar iets dat voor ons onbereikbaar is, dan kan dat ons ook ‘gevangen’ houden. Op veel andere manieren kunnen we ook onvrijheid ervaren. Het kan komen door een beperking, een ziekte, een zorg, een verslaving. Van alles kan ons gevangen houden. De vraag die dit oproept: Is het mogelijk om tevreden te zijn met wat je hebt? En in hoeverre helpt ons geloof daarbij om vrijheid te ervaren?
In de Bijbel is bevrijding een belangrijk thema. God is een bevrijder. Hij bevrijdt zijn volk uit Egypte. Maar ook Jezus bevrijdt als zoon van God de mensen van ziekte en van demonen. En ook leert hij ons om niet zo overdreven de focus te leggen op geld, goed en bezit. Dat leidt alleen maar tot gevangenschap. Kijk naar de mussen, kijk naar de bloemen in het veld. Zoek het koninkrijk van God. In leren loslaten kun je bevrijding ervaren. Jezus wil ons leren ons leven op waarde te schatten door het in het licht van het koninkrijk van God te zetten. Een koninkrijk dat als belangrijkste wet de liefde kent. Zo mogen we leren leven als mensen die hun bekommernissen op de Heer werpen. En ook als mensen die wanneer het in ons vermogen ligt worden geroepen de vrijheid voor de ander te bevorderen. Gewoon tot steun zijn voor elkaar. Omzien naar elkaar. Dat kan al zoveel verlichting geven. Een belangrijke opdracht voor de kerk.

Een mooi lied kwam ik tegen op het internet. Het is een gebed om vrijheid. Op de titel kunt u het zoeken op het internet. Op youtube kunt u het dan ook beluisteren.

Gebed om vrijheid

Maak ons vrij van de wereld Heer,

van wat ons betoverd heeft.

Niet gebonden, zoals een slaaf,

in de ban van geld en tijd.

Laat ons zien wat waarde heeft;

een schat die niet vergaat.

Vrijheid waar Uw kind in leeft,

onvoorwaardelijk aanvaard!

Maak ons vrij van de zorgen, Heer

Van wat ons gevangen houdt.

Vreugdeloos, onder last gebukt,

die ons bange hart benauwt.

Laat ons zien dat U ons kent;

de zorgen, onze angst.

Dat U te vertrouwen bent:

Wij zijn veilig in Uw hand!

Maak ons vrij van de boosheid, Heer

die het vuur van liefde dooft.

Niet verzonken in bitterheid,

die van vrede ons berooft.

Laat ons zien wat liefde doet,

die angst en vrees verdrijft.

Liefde die niet dwingend is,

maar verzoent in kwetsbaarheid.

Maak ons vrij van de wereld, Heer

van wat onrust geeft, verwart.

Voortgejaagd gaan wij onze weg,

zonder stilte in ons hart.

Leer ons in uw vrijheid staan,

door uw Geest geleid.

Vul ons leven, vuur ons aan,

tot de wereld wordt bevrijd!