De kleur van God?

De tiende editie van Kunst en geloof heeft een prachtig thema; het thema is ‘kleur’. Maar wat is kleur eigenlijk?

We kunnen het thema kleur vanuit verschillende invalshoeken bekijken. We kunnen er naar kijken vanuit het gezichtspunt van een wetenschapper (kleur heeft dan te maken te maken met de breking van het licht). We kunnen er ook naar kijken als een dichter, als een schilder, als een kunstenaar of als fotograaf.

Wat kleur is kun je misschien het beste zien aan wat kleur doet met mensen. Wat kleur is kun je ervaren. Hoe kleur en vorm op elkaar inwerken en wat dat doet met mensen, werd duidelijk op de inspiratieavond, de avond ter voorbereiding van de expositie van Kunst en geloof. Het resultaat (wat een samenspel van kleur en vorm doet) ziet u op deze foto’s:

Wat is kleur? Wat doet kleur? Iemand zei: “kleuren zijn gevisualiseerde gevoelens”. Als ik het leven voel tintelen passen daar heldere kleuren bij. Bij een sombere stemming hoort grijs. En als het donker is in mijn leven is zwart een passende kleur (of is zwart het ontbreken van kleur?). Kleuren als gevisualiseerde gevoelens. En zo kan kleur ook een beeldende metafoor zijn voor wat leven of wat geloven is. Niet voor niets kom ik in de bijbel, in de schepping, in de kerk, in de liturgie zoveel kleur tegen! Anders dan in vroeger tijden mogen er kleuren zijn in de kerk! Hoe zit het dan met God?

Ik heb een boekje met als titel ’De kleur van God’. Wat is de kleur van ‘God?’ Als ik er over nadenk is dat best een spannende vraag: welke kaart zou ik -in voetbaltermen gesproken- ‘God’ willen geven? Een gele kaart? Of een rode? Welke kleur heeft ‘God’ voor mij? Heeft God ook donkere kanten en kleuren? Als ik moet afgaan op het beeld dat sommigen mij van hun God laten zien in hun woorden en daden, word ik daar wel eens somber van. Dan denk ik maar aan de regenboog. En aan God die Jezus ‘vader’ noemt. De kleuren van de regenboog weerspiegelen iets van die God, een God wiens hart groter is dan ons hart, een God van licht en leven. Daar passen heldere kleuren bij!                                                                        

André Vlieger