Zonnepanelen en bomen planten

 

Wat heeft het één met het ander te maken zult u zeggen, eigenlijk alles. Mocht u afgelopen maanden de kerk of De Beuk hebben bezocht, zal het u niet ontgaan zijn dat we op het dak van De Beuk een zonnestroomsysteem hebben laten plaatsen voor de elektriciteits- voorziening van de kerk, gebouw De Beuk en de nieuwe pastorie aan de Laan.

Nu we een half jaar verder zijn en inmiddels ook een jaarrekening hebben ontvangen van de energieleverancier, kunnen we al constateren dat we een duurzame investering hebben gedaan. In de eerste plaats is daar het financiële voordeel, we zijn duidelijk minder geld kwijt aan het energiebedrijf. In deze coronatijd gebruiken we natuurlijk wat minder energie, omdat we De Beuk niet intensief kunnen gebruiken, maar ondanks dat zullen we toch veel voordeel hebben van onze zonnepanelen.

Doordat we ook energie terugleveren, krijgen wij ook een vergoeding.

In de tweede plaats willen we als (Groene) Kerk een bijdrage leveren aan de beperking van de opwarming van de aarde en verbetering van de luchtkwaliteit en dat doen we door er voor te zorgen dat er minder CO2 wordt uitgestoten, alles bij elkaar is dat al 5 ton over de maanden juni tot en met november.

En dan nu de vergelijking met de bomen: van alle planten vangt de boom verreweg het meeste CO2 op, als we dus een bos hadden geplant van rond de 130 bomen, hadden we hetzelfde resultaat gehad: alleen is het wel zo dat het een tijdelijk resultaat is omdat als een boom doodgaat deze de CO2 weer afgeeft.

Mocht u ook een bijdrage willen leveren aan een schoner klimaat kunt u er natuurlijk voor kiezen om een bos te planten, maar een duurzamer oplossing is om eens na te denken over het plaatsen van zonnepanelen op uw dak. Het is nu de tijd van het jaar om eens wat offertes te laten maken zodat ze voor de zomer kunnen worden geplaatst.

Ook is het belangrijk om eens een vergelijking te maken van de verschillende energieleveranciers, deze hanteren best wel concurrerende tarieven, ook voor terug-levering. Meer informatie kunt u ook vinden in de onderzoeksrapporten van bv de Consumentenbond.

Waar mogelijk hebben we ledverlichting geplaatst met in sommige ruimtes tijdsensoren: zodat, als er niemand aanwezig is in de betreffende ruimte, de verlichting vanzelf uitgaat. Misschien bij u thuis ook eens nakijken of u gewone gloeilampen kunt vervangen door ledverlichting.

Ook hebben we alle gebouwen goed geïsoleerd, zodat er normaal weinig warmteverlies is. Het is alleen vandaag de dag belangrijk goed te ventileren, zeker in de kerk: het warmteverlies moeten we dan maar voor lief nemen.

In de volgende Ontmoeting willen we wat meer vertellen over de werkgroep zelf en wat er op de planning staat dit jaar.

Mocht u vragen hebben over het een of ander of over ons, kunt u rustig een email sturen aan de werkgroep Groene Kerk met emailadres groene.kerk@pgoosterhout.nl.

Namens de  Werkgroep Groene Kerk,

Ad Korteweg en Peter de Waard

 

Werkgroep Groene Kerk

Onze Vredeskerk is een Groene Kerk. Waarom eigenlijk? Als Groene Kerk streven wij zo veel mogelijk naar een duurzaam gebruik van middelen. Groene Kerk is géén keurmerk. Het is belofte, dat wij als Groene Kerk ons richten op wat wij samen kunnen doen om onze aarde een leefbare wereld te maken voor iedereen. Bij de ingang van het hoofdpad naar de oude hoofddeur van de kerk staat een bordje: Wij zijn een Groene Kerk. Dat betekent dat anderen ons kunnen aanspreken op onze verantwoordelijkheden/belofte.

Het afgelopen jaar hebben wij geprobeerd via artikeltjes in de Ontmoeting u te wijzen op mogelijkheden en onmogelijkheden om goed om te gaan met onze erfenis: de aarde. Wij hebben daar wisselende reacties op gehad. Nu willen wij u vragen ons te laten weten waarover u geïnformeerd zou willen worden, wat u interessant zou vinden om te lezen en wat u betuttelend vindt. U kunt uw reacties sturen naar groene.kerk@pgoosterhout.nl. Natuurlijk kunt u ook een van ons aanspreken. Wij zouden het heel fijn vinden iets van u te horen.

 

Leden Werkgroep Groene Kerk:

Peter de Waard, Ron Steffers, Henco de Bruijn, Ad Korteweg, Rini Bos-Muns