Bolletjes voor de tuin van De Beuk

Het afgelopen jaar hebben we u gevraagd uw uitgebloeide bolletjes mee naar De Beuk te nemen. Daar is door een aantal van u gehoor aan gegeven. Die bolletjes zijn door de tuinlieden in de grond gezet. En, zoals u op de foto kunt zien, ze staan al te bloeien. Dus ook voor dit jaar willen wij u vragen uw uitgebloeide narcissen, crocussen, hyacinten weer bij de deur van De Beuk neer te zetten. Onze tuinlieden willen ze graag planten, zodat we volgend jaar weer meer bloeiende planten vroeg in het jaar hebben. Als u zelf wilt zien waar de bolletjes staan te bloeien: dat is bij de rododendrons langs de Laan. Meer bolletjes hadden we helaas nog niet. Maar wie weet …..

 

Werkgroep Groene Kerk

Onze Vredeskerk is een Groene Kerk. Waarom eigenlijk? Als Groene Kerk streven wij zo veel mogelijk naar een duurzaam gebruik van middelen. Groene Kerk is géén keurmerk. Het is belofte, dat wij als Groene Kerk ons richten op wat wij samen kunnen doen om onze aarde een leefbare wereld te maken voor iedereen. Bij de ingang van het hoofdpad naar de oude hoofddeur van de kerk staat een bordje: Wij zijn een Groene Kerk. Dat betekent dat anderen ons kunnen aanspreken op onze verantwoordelijkheden/belofte.

Het afgelopen jaar hebben wij geprobeerd via artikeltjes in de Ontmoeting u te wijzen op mogelijkheden en onmogelijkheden om goed om te gaan met onze erfenis: de aarde. Wij hebben daar wisselende reacties op gehad. Nu willen wij u vragen ons te laten weten waarover u geïnformeerd zou willen worden, wat u interessant zou vinden om te lezen en wat u betuttelend vindt. U kunt uw reacties sturen naar groene.kerk@pgoosterhout.nl. Natuurlijk kunt u ook een van ons aanspreken. Wij zouden het heel fijn vinden iets van u te horen.

 

Leden Werkgroep Groene Kerk:

Peter de Waard, Ron Steffers, Henco de Bruijn, Ad Korteweg, Rini Bos-Muns