Fietstocht  met bezoek aan  Natuurtuin Toon Thielen

Vorig jaar hebben we als werkgroep een fietstocht georganiseerd in combinatie met een bezoek aan een Biologische tuin te Dorst. Veel deelnemers waren erg enthousiast en vonden het voor herhaling vatbaar. Dus ook dit jaar organiseren we weer een korte fietstocht onder de deskundige leiding van Josina  Blommers.

Datum: Zaterdagmiddag 22 juni

Vertrek bij de Beuk 12.45 uur.

Tuinwandeling te Dorst 13.30 tot ca 1500-15.30 uur.

Daarna een drankje bij de Jacobushoeve vlakbij de tuin.

Dan nog een korte tocht door de bossen en natuur terug naar Oosterhout.

Terug in Oosterhout  ca 16.30-17.00 uur.

Totale afstand ca 15-20 km.

U kunt ook met de auto direct naar de natuurtuin te Dorst. Daar graag  aanwezig om ca 13.20 uur. Eventueel neemt u iemand mee (onderling te regelen).

Melden in de tuin bij de IVN-gidsen o.v.v  deelnemer Groep Vredeskerk Oosterhout.

Informatie van de Natuurtuin Toon Thielen

Adres :Steenovensebaan 37, 4849 RD Dorst

De tuin is een grote natuur-en landschapstuin en is ongeveer 4 hectare groot. De tuin bestaat zo’n twintig jaar en heeft een grote biodiversiteit aan bloemen, planten, bomen en struiken; ook diverse soorten insecten, waaronder vlinders en libellen. Maar ook veel vogels hebben het daar naar hun zin. Ook zijn er meerdere poelen, waaronder een kikkerpoel, en vijvers aangelegd. Er is een aparte bijenhoek ingericht. Er staan ook kunstwerken van natuurlijke materialen opgesteld in de tuin.

Kortom, het wordt een wandeling met veel verrassingen! We sluiten aan bij de wandeling die deze dag wordt georganiseerd door IVN Mark en Donge en er gaat per groep van ongeveer vijftien personen een ervaren gids mee. Over het algemeen zijn door de tuin veel verharde paden aanwezig (al wordt daar soms wel eens van afgeweken).

Als u mee wilt  fietsen en wandelen, dan graag opgeven via onderstaand inschrijfformulier.

Ook als u met auto of ander vervoer gaat graag aanmelden. U kunt zich opgeven tot uiterlijk 10 juni. Wilt u het formulier aan een van de contactpersonen overhandigen? Aanmelden via mail of telefoon is ook mogelijk.

Wij hopen op goed weer en voor iedereen een goed humeur!

Namens werkgroep Groene Kerk,

Ad Korteweg

(T 0162-466201) (M 06-15081672)

Aanmeldformulier Fietstocht met wandeling in Natuurtuin Toon Thielen

(Bij de koffietafels in De Beuk komen ook aanmeldformulieren te liggen.)

Naam: ………………………………………………………..

Adres: ………………………………………………………..

Woonplaats: …………………………………………………

Tel: ………………………………………………………..

aantal personen: ……………………………………………

Gebruik van fiets, auto of ander vervoermiddel: ……………………………..

Veiligheidspunten voor de fietsers

  • Ons advies is  het dragen van een helm.
  • Heeft U een geel hesje beschikbaar: ja / nee

Zo ja: graag dragen.

Zo niet: dan zorgen wij voor uw hesje.

EHBO-voorziening: aanwezig

Contactpersonen:

Josina Blommers,       06-15436635

Rini Bos -Muns,         0162-456858 / cbos2@hetnet.nl                      

Ad Korteweg,             06-15081672

Mei 2024

Natuurwandeling in tuin Toon Thielen te Dorst

Vorig jaar hebben we als werkgroep een fietstocht georganiseerd in combinatie met bezoek aan een biologische tuin in Dorst. Veel deelnemers waren erg enthousiast en vonden het voor herhaling vatbaar.

Ook dit jaar organiseren we weer een (korte) fietstocht inclusief tuinbezoek van ongeveer 12.45-16.30 uur onder de deskundige leiding van Josina Blommers.

We gaan namelijk ook een prachtige vier hectare grote natuurtuin bezoeken, namelijk de tuin van Toon Thielen aan de Steenovensebaan in Dorst. We sluiten aan bij de wandelingen die georganiseerd worden door IVN Mark en Donge onder leiding van ervaren gidsen.

Datum: zaterdagmiddag 22 juni

Wandeling in tuin:13.30 tot ongeveer 15.00 uur.

Meer informatie over de wandeling zelf en de fietstocht en aanmeldingsformulieren komen in  Ontmoeting van juni te staan. Ook kunt u er met de auto heen mits u wel bent aangemeld.

Dus zet deze datum alvast in uw agenda!

Ad Korteweg

April 2024

Nieuws van de werkgroep Groene Kerk

Het is alweer een tijdje geleden dat u iets hebt kunnen lezen over de werkgroep Groene Kerk, maar ondanks dat we met weinig mensen zijn (we kunnen natuurlijk meer mensen gebruiken), hebben we toch het afgelopen jaar een aantal activiteiten kunnen organiseren.

U moet denken aan een bezoek aan Sophia’s Tuin tijdens de fietstocht, ook de mogelijkheid een kijkje te nemen in de natuurtuin Oranjepolder met een uitleg erbij, medewerking aan kerkdiensten en niet te vergeten onze inbreng bij het Kunst & Geloof-weekend met de biologische maaltijd.

Ook dit jaar zullen we weer bij voldoende belangstelling een aantal activiteiten organiseren waaronder een fietstocht; in de komende Ontmoeting staat meer informatie daarover.

Ook hebben we een aantal jaren geleden wat informatie gegeven over het duurzaam omgaan met alle apparatuur die we hebben. Als er iets niet meer werkt, kunt u ook in Oosterhout terecht in het Repair Café Oosterhout. Het idee achter het Repair Café is dat kapotte apparaten, fietsen of kleding niet meteen weggegooid hoeven te worden wanneer ze het niet meer doen of wat versleten zijn. Repareren en hergebruiken als het kan en daarvoor kunt u terecht bij het Repair Café in Oosterhout.
Dit betreft onder andere reparaties aan elektrische apparaten, fietsen, sieraden, textiel, klokken, naaimachines, slijpen van messen, tuinscharen etc. Als u komt, bekijken ze samen met u wat de mogelijkheden zijn. In ongeveer zeven van de tien gevallen gaan bezoekers met een geslaagde reparatie naar buiten. Reparaties zijn gratis maar een bijdrage wordt op prijs gesteld. Wilt u alleen maar komen kijken, andere mensen ontmoeten of gewoon wat opsteken: ook dan bent u van harte welkom.

Het adres is Slotjesveld 15, 4902 ZP Oosterhout en het is geopend van 10.00 tot 14.00 uur op iedere laatste zaterdag van de maand behalve in april, dan is het café open op 20 april. In de maanden juli en december is er geen Repair Café.

Op de website: https://repaircafe-oosterhout.nl/ kunt u alle informatie vinden. Neem eens een kijkje; misschien kunt u er uw voordeel mee doen.

Als u meer wilt weten over de werkgroep Groene Kerk kunt u ons mailen groene.kerk@pgoosterhout.nl of even bellen kan ook: 06-50223957

Namens de werkgroep Groene Kerk

Peter de Waard

Bezoek ook eens de IVN- Natuurtuin Oranjepolder in Oosterhout

Vorig jaar in mei hebben we als werkgroep een eerste uitnodiging verstuurd om eens kennis te maken met de mooie natuurtuin Oranjepolder. In de natuurtuin is veel te zien en te leren over de verscheidenheid aan het leven van planten en dieren (biodiversiteit) in de Oranjepolder. De natuurtuin bevindt zich aan de Domeinweg 9 vlakbij de Statendamweg in de Oranjepolder.  Naast de natuurtuin is ook een nieuwe tuin aangelegd voor groente en fruit bestemd voor de voedselbank.

Een korte impressie van de Natuurtuin

Deze wordt door ongeveer 25 vrijwilligers onderhouden en is onderdeel van de regionale vereniging IVN Mark en Donge (zie ook website www.ivn.nl/afdeling/mark-donge/natuurtuin-oranjepolder).

In de tuin staan wel 40 tot 50 wilde plantensoorten die in het voorjaar prachtig in bloei staan. Ook staan er diverse hoogstam fruitbomen en er liggen ook drie grote poelen met waterplanten, een ijsvogelwand, een insectenwand en een vleermuiskelder.

Door heel de tuin hangen ook bijenhotels en nestkasten voor diverse vogelsoorten.

In het bijbehorend gebouw zijn mooie foto’s te zien van de vele vlinder- en bijensoorten die in de tuin voorkomen.

De mensen die de tuin bezocht hebben vorig jaar waren erg enthousiast.

Graag willen we u nogmaals attent maken op de zondagmiddag openstelling van de tuin.

Er zijn dan altijd twee mensen aanwezig om een korte rondleiding te geven.

De openingstijd is van mei tot en met september, elke zondagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur.

Ook kinderen zijn van harte welkom om eens waterdieren te vangen in de aanwezige poelen. Schepnetjes zijn aanwezig met informatiekaarten wat ze gevangen hebben.

Dus het is leerzaam voor jong en oud. In de poelen zitten veel kikkers, salamanders, kevers, bootsmannetjes, schrijvertjes enz.

Verder zijn er jaarlijkse activiteiten in de tuin zoals:

Onderhoudswerkzaamheden, het ontvangen van scholen, de landelijke acties NLdoet, de Nachtvlindernacht, Slootjesdagen en een middag Natuurkunstwerken maken.

Van harte aanbevolen de tuin de komende maanden eens te bezoeken.

Nieuws over de fietstocht

Wederom zal er weer net als vorig jaar een fietstocht worden georganiseerd in de omgeving van Oosterhout. De deelnemers van vorig jaar vonden het een succes en zeker voor herhaling vatbaar om het weer eens te organiseren. Er is al een datum bekend en dat is op zondagmiddag 4 juni dus noteer deze datum vast in je agenda. In Ontmoeting van mei zal er meer nieuws staan over de fietstocht met een deelnemersstrook om je op te geven.

Namens de werkgroep Groene Kerk,

Ad Korteweg en Peter de Waard


We hebben als Groene Kerk al best veel dingen gerealiseerd. En afgelopen jaar zijn de lampen in de kerk vervangen door ledlampen. Nu wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de kerk op een andere wijze te verwarmen zodat er zo min mogelijk gas wordt gebruikt.. We hebben een prachtige kerk, maar we zijn natuurlijk wel een monument: zoveel is er niet mogelijk.

Ook denken we erover om dit jaar weer een fietstocht te organiseren. Dat is vorig jaar goed bevallen. Meer informatie in de Ontmoeting van april. Verder hebben we onderstaande oproep voor u.

BloemBollen recyclen

Bent u ook altijd zo blij als u in het vroege voorjaar weer de sneeuwklokjes en daarna de krokusjes en narcissen ziet bloeien? Helaas hebben we niet allemaal een tuin. Maar u geniet natuurlijk ook van die bakjes met voorjaarsbollen als narcissen, hyacinten en krokusjes in de huiskamer. Alleen is het wel jammer dat al die uitgebloeide bollen meestal in de groenbak verdwijnen. Zeker als je geen tuin hebt, lijkt dat de enige oplossing. Maar bij de Vredeskerk en De Beuk hebben we veel ruimte om uw uitgebloeide bollen te planten. Als u uw bakjes bij de ingang van de kerk of onder de cadeautafel bij de boeken zet, kunnen onze tuinlieden zorgen voor het planten in de strook bij de fietsenstalling en bij de Laan tussen de rododendrons. En met een beetje geluk zien we dan volgend jaar de bollenvelden in het klein bij onze kerk! En de bollen kunnen verder leven en bloeien en ons blij maken als wij ernaar kijken en van genieten! Gun ze een tweede leven.

In 2019 hebben we bovenstaand stukje in de Ontmoeting gezet. En zoals u de afgelopen jaren heeft kunnen zien aan de bosjes bloeiende narcissen heeft die oproep succes gehad. Maar we hebben nog plaats genoeg in de tuin. Voor dit jaar doen we dus weer die oproep. Wilt u uw uitgebloeide bolletjes inleveren zodat we van de tuin bij De Beuk en de Vredeskerk een voorjaarstuin kunnen maken!

Rini Bos-Muns