Bezoek ook eens de IVN- Natuurtuin Oranjepolder in Oosterhout

Vorig jaar in mei hebben we als werkgroep een eerste uitnodiging verstuurd om eens kennis te maken met de mooie natuurtuin Oranjepolder. In de natuurtuin is veel te zien en te leren over de verscheidenheid aan het leven van planten en dieren (biodiversiteit) in de Oranjepolder. De natuurtuin bevindt zich aan de Domeinweg 9 vlakbij de Statendamweg in de Oranjepolder.  Naast de natuurtuin is ook een nieuwe tuin aangelegd voor groente en fruit bestemd voor de voedselbank.

Een korte impressie van de Natuurtuin

Deze wordt door ongeveer 25 vrijwilligers onderhouden en is onderdeel van de regionale vereniging IVN Mark en Donge (zie ook website www.ivn.nl/afdeling/mark-donge/natuurtuin-oranjepolder).

In de tuin staan wel 40 tot 50 wilde plantensoorten die in het voorjaar prachtig in bloei staan. Ook staan er diverse hoogstam fruitbomen en er liggen ook drie grote poelen met waterplanten, een ijsvogelwand, een insectenwand en een vleermuiskelder.

Door heel de tuin hangen ook bijenhotels en nestkasten voor diverse vogelsoorten.

In het bijbehorend gebouw zijn mooie foto’s te zien van de vele vlinder- en bijensoorten die in de tuin voorkomen.

De mensen die de tuin bezocht hebben vorig jaar waren erg enthousiast.

Graag willen we u nogmaals attent maken op de zondagmiddag openstelling van de tuin.

Er zijn dan altijd twee mensen aanwezig om een korte rondleiding te geven.

De openingstijd is van mei tot en met september, elke zondagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur.

Ook kinderen zijn van harte welkom om eens waterdieren te vangen in de aanwezige poelen. Schepnetjes zijn aanwezig met informatiekaarten wat ze gevangen hebben.

Dus het is leerzaam voor jong en oud. In de poelen zitten veel kikkers, salamanders, kevers, bootsmannetjes, schrijvertjes enz.

Verder zijn er jaarlijkse activiteiten in de tuin zoals:

Onderhoudswerkzaamheden, het ontvangen van scholen, de landelijke acties NLdoet, de Nachtvlindernacht, Slootjesdagen en een middag Natuurkunstwerken maken.

Van harte aanbevolen de tuin de komende maanden eens te bezoeken.

Nieuws over de fietstocht

Wederom zal er weer net als vorig jaar een fietstocht worden georganiseerd in de omgeving van Oosterhout. De deelnemers van vorig jaar vonden het een succes en zeker voor herhaling vatbaar om het weer eens te organiseren. Er is al een datum bekend en dat is op zondagmiddag 4 juni dus noteer deze datum vast in je agenda. In Ontmoeting van mei zal er meer nieuws staan over de fietstocht met een deelnemersstrook om je op te geven.

Namens de werkgroep Groene Kerk,

Ad Korteweg en Peter de Waard


We hebben als Groene Kerk al best veel dingen gerealiseerd. En afgelopen jaar zijn de lampen in de kerk vervangen door ledlampen. Nu wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de kerk op een andere wijze te verwarmen zodat er zo min mogelijk gas wordt gebruikt.. We hebben een prachtige kerk, maar we zijn natuurlijk wel een monument: zoveel is er niet mogelijk.

Ook denken we erover om dit jaar weer een fietstocht te organiseren. Dat is vorig jaar goed bevallen. Meer informatie in de Ontmoeting van april. Verder hebben we onderstaande oproep voor u.

BloemBollen recyclen

Bent u ook altijd zo blij als u in het vroege voorjaar weer de sneeuwklokjes en daarna de krokusjes en narcissen ziet bloeien? Helaas hebben we niet allemaal een tuin. Maar u geniet natuurlijk ook van die bakjes met voorjaarsbollen als narcissen, hyacinten en krokusjes in de huiskamer. Alleen is het wel jammer dat al die uitgebloeide bollen meestal in de groenbak verdwijnen. Zeker als je geen tuin hebt, lijkt dat de enige oplossing. Maar bij de Vredeskerk en De Beuk hebben we veel ruimte om uw uitgebloeide bollen te planten. Als u uw bakjes bij de ingang van de kerk of onder de cadeautafel bij de boeken zet, kunnen onze tuinlieden zorgen voor het planten in de strook bij de fietsenstalling en bij de Laan tussen de rododendrons. En met een beetje geluk zien we dan volgend jaar de bollenvelden in het klein bij onze kerk! En de bollen kunnen verder leven en bloeien en ons blij maken als wij ernaar kijken en van genieten! Gun ze een tweede leven.

In 2019 hebben we bovenstaand stukje in de Ontmoeting gezet. En zoals u de afgelopen jaren heeft kunnen zien aan de bosjes bloeiende narcissen heeft die oproep succes gehad. Maar we hebben nog plaats genoeg in de tuin. Voor dit jaar doen we dus weer die oproep. Wilt u uw uitgebloeide bolletjes inleveren zodat we van de tuin bij De Beuk en de Vredeskerk een voorjaarstuin kunnen maken!

Rini Bos-Muns