Zonnepanelen en Fietstocht

Wat heeft het één met het ander te maken zult u zeggen, eigenlijk niets. In Ontmoeting van april heeft u kunnen lezen dat we op 24 mei een fietstocht wilden organiseren maar we gaan deze verplaatsen naar volgend jaar of, als het mogelijk is, misschien nog dit najaar.

Op het moment dat ik dit schrijf is het lang niet zeker dat we dan weer met elkaar naar de kerk kunnen en of we weer enigszins van huis mogen zodat het ons niet verstandig leek om dan eind mei een fietstocht te organiseren.

 

Wat we wel gaan doen is het plaatsen van zonnepanelen voor de elektriciteitsvoorziening van de kerk, De Beuk en de nieuwe pastorie aan de Laan. 

 

Waarom doen we dat?

Als (Groene) Kerk willen we een bijdrage leveren aan de beperking van de opwarming van de aarde en verbetering van de luchtkwaliteit, door mee te werken aan een transitie naar schone opwekking van hernieuwbare energie. Met het plaatsen van zonnepanelen (een zonnestroomsysteem) maken we zichtbaar mee te helpen aan een vorm van het opwekken van duurzame energie in Nederland. De zelf opgewekte groene stroom kunnen we gebruiken voor ons eigen stroomgebruik. De investering in een zonnestroomsysteem verdient zich snel (7 tot 10 jaar) terug, waarna we nog 15 tot 20 jaar nagenoeg gratis kunnen profiteren van lagere jaarlijkse energielasten.

De panelen zullen worden geplaatst eind mei, begin juni, op het dak van De Beuk aan de kant van de Rulstraat.

 

Mocht u vragen hebben over dit initiatief kunt u rustig een email sturen aan de werkgroep Groene Kerk met email adres groene.kerk@pgoosterhout.nl.

 

Namens de  Werkgroep Groene Kerk,

Peter de Waard

 

Werkgroep Groene Kerk

Onze Vredeskerk is een Groene Kerk. Waarom eigenlijk? Als Groene Kerk streven wij zo veel mogelijk naar een duurzaam gebruik van middelen. Groene Kerk is géén keurmerk. Het is belofte, dat wij als Groene Kerk ons richten op wat wij samen kunnen doen om onze aarde een leefbare wereld te maken voor iedereen. Bij de ingang van het hoofdpad naar de oude hoofddeur van de kerk staat een bordje: Wij zijn een Groene Kerk. Dat betekent dat anderen ons kunnen aanspreken op onze verantwoordelijkheden/belofte.

Het afgelopen jaar hebben wij geprobeerd via artikeltjes in de Ontmoeting u te wijzen op mogelijkheden en onmogelijkheden om goed om te gaan met onze erfenis: de aarde. Wij hebben daar wisselende reacties op gehad. Nu willen wij u vragen ons te laten weten waarover u geïnformeerd zou willen worden, wat u interessant zou vinden om te lezen en wat u betuttelend vindt. U kunt uw reacties sturen naar groene.kerk@pgoosterhout.nl. Natuurlijk kunt u ook een van ons aanspreken. Wij zouden het heel fijn vinden iets van u te horen.

 

Leden Werkgroep Groene Kerk:

Peter de Waard, Ron Steffers, Henco de Bruijn, Ad Korteweg, Rini Bos-Muns