Liturgische schikking Veertidagentijd en Pasen

Net als in de Adventstijd volgen we op weg naar Pasen bij het maken van de bloemschikkingen, de lezingen uit het oecumenisch leesrooster
en sluiten aan bij het jaarthema van de Protestantse kerk: ‘Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde’.
De kerk van Christus is kleurrijker dan we denken. Die diversiteit maakt dat het evangelie in alle talen en culturen doorklinkt.

De teksten van Jeremia staan in deze Veertigdagentijd centraal. Maar die tekstenzijn vaak donker en daardoor lastig te verbeelden in een
schikking. De profetieën van Jeremia zijn zwaar van oordeel, een oordeel dat ook hemzelf treft. Toch staat dat oordeel niet op zichzelf,
maar is gericht op een nieuw begin, het is wegdoen, opruimen om ruimte te maken voor iets nieuws. Kort gezegd het gaat in de komende
vastentijd veel over het kruis met het oog op de opstanding en nieuw leven. In het donker geeft een klein vlammetje veel licht. In de Stille
Week gaat het vooral over de profeet die meelijdt, onder het oordeel, met het perspectief op een nieuw begin (Klaagliederen 3:21, ‘Niet
voor eeuwig verstoot de Heer’). Jeremia is de kritische profeet die het volk waarschuwt voor de gevolgen van hun leefstijl. Hij roept op tot
bekering en gehoorzaamheid aan God. Iedere keer weer opnieuw.


Maar het volk heeft er geen oren naar, ze luisteren niet en Jeremia wordt bespot en afgewezen. Maar zijn boodschap bevat ook hoop op
herstel, vergeving en verlossing voor het volk Israël. Donker en licht in één boodschap.

In de schikking zijn we uitgegaan van een bolvorm, de vorm van de aarde. Jeremia wijst op verandering van het leven op aarde voor een
betere toekomst voor Israël. Het volk wil niet luisteren en zijn boodschap valt niet in vruchtbare aarde. Vandaar dat de bol in het
begin van de Veertigdagentijd donkerbruin is en in de loop van de weken steeds groener wordt: het licht dringt steeds meer door. De
combinatie tussen de teksten uit Jeremia en Prediker versterken het beeld van de ronde vorm, de kringloop van het leven en de holistische
kijk op het leven zoals Prediker die beschrijft.

De werkgroep liturgische schikkingen wenst u een goede
Veertigdagentijd toe en een vreugdevol Pasen.


Eigenaar pagina: Werkgroep liturgische schikkingen. Laatste update: 2024-02-13