Symbolische schikkingen voor advent en kerst.

Thema dit jaar is ‘In een ander licht’

Kom tot ons de wereld wacht,

Heiland, kom in onze nacht,

Licht dat in de nacht begint,

Kind van God, Maria’s kind.

Lied 433:1

 

Je kunt de geboorte van Jezus beschrijven als het licht in het donker dat God ons schenkt. Licht schept leven en toekomst. Met zijn komst als kind naar onze aarde komt de toekomst ons al tegemoet. De vaste grond voor een goede afloop is door Jezus gelegd. Dat werpt een ander licht op ons leven. In dat vertrouwen mogen we toeleven naar Kerst en laten zien dat we leven vanuit de hoop op een beter leven.

‘Licht’ staat centraal in de lezingen uit het evangelie van Lucas, het spoor van de Schriften dat we in de adventstijd volgen. Lucas is gelet op zijn naam de evangelist van het licht (lux = licht). Telkens gaat aan een geboorte een geschiedenis vooraf. Aan de geboorte van Johannes de Doper gaat de ontmoeting van Zacharias in de tempel vooraf. Bij de aankondiging wordt door de engel aangegeven dat Johannes een bijzonder leven zal hebben, een wegbereider zal zijn voor Jezus. Aan de geboorte van Jezus (Lucas 2) gaat de Annunciatie (aankondiging aan Maria) vooraf. Alles komt door de geboorte van Jezus in een ander licht te staan. Een nieuw hoopvol toekomstperspectief dat ons doen en laten verandert.

 In de schikking maken we gebruik van het beeld van de zon. De zon die iedere morgen opkomt en alles weer in een nieuw licht zet. In het begin van de adventstijd is de zon bescheiden, met Kerst zal de zon in volle glorie stralen. Bij de zon worden enkele symbolische voorwerpen of kleuren geplaatst om aan te sluiten bij de lezing van de zondag. U vindt de lezingen ook genoemd in de adventskalender van dit jaar met de titel ‘In een ander licht’.

We wensen u allen een mooie adventstijd op weg naar Kerst.

 

 Werkgroep symbolische schikkingen


Eigenaar pagina: Werkgroep liturgische schikkingen. Laatste update: 2021-12-03