Liturgische schikking voor Advent en Kerst

Thema dit jaar is: Het Goede Leven. Bloeien in Gods Licht.

Wat is het Goede Leven? Wat goed is, zal voor ieder mens anders zijn. De adventsperiode leert je zien dat de plaats waar je wieg gestaan heeft, wel belangrijk is voor je levenskansen, maar dat het niet alles zegt. Of je nu in Oekraïne, in Indonesië of in Nederland geboren bent, het gaat erom dat je tot bloei kunt komen. De geboorte van Jezus laat ons zien dat wie in Gods huis geplant is, kan bloeien in Gods Licht. De christelijke gemeente wil hierbij behulpzaam zijn, zodat ieder mens een goed leven mag ervaren, bloeiend in Gods Licht.

De basis voor de adventsschikkingen bestaat uit een zelfgemaakte open schaal, opgebouwd uit driehoekjes. Het getal 3 staat symbool voor de verbinding tussen God, de mens én de medemens. Deze schaal wordt op vier pijlers geplaatst. Het getal 4 verwijst naar de vier adventszondagen, maar ook naar de vier windrichtingen. Een Goed Leven voor een ieder, waar je ook geboren bent. De schaal staat symbool voor de plek waar jouw wieg heeft gestaan. Een basis waaruit je, door de komst van Christus, het Goede Leven mag ervaren en tot bloei mag komen in Gods Licht. De open vorm van de schaal betekent: wáár je ook vandaan komt, het is voor iedereen mogelijk om dat Goede Leven te ervaren.

 

Eerste advent: De schikking sluit aan bij Marcus 13:24-37 dat in de dienst gelezen zal worden. De tekst gaat over de vijgenboom die uitloopt, teken van verwachting: Uitzien naar het goede leven!

Tweede advent: In de lezingen voor deze zondag (o.a. Petrus 3:8-18 en Jesaja 40:1-11) gaat het over de nieuwe aarde, een aarde waar gerechtigheid woont. De schikking beeldt die gerechtigheid uit: De aarde als plaats van het goede leven onder een open hemel.

Derde advent: In Joh. 3:22-30 wordt gesproken over Johannes de Doper, een wegbereider naar een betere toekomst. Dit is de basis van de derde adventsschikking: De weg naar het goede leven!

Vierde advent: De schikking is gebaseerd op het verhaal uit Lucas 1:26-38, waarin de engel Gabriël verschijnt aan Maria en aankondigt dat zij zwanger zal worden: de geboorte van het Kind als het begin van het goede leven.

Kerst: De schikking ondersteunt de schriftlezing uit Johannes 1:1-14 en verbeeldt een nieuw begin, waarin Johannes spreekt over: Het Goede Leven. Dat is leven in Gods Licht.

 

Werkgroep liturgische schikkingen.


Eigenaar pagina: Werkgroep liturgische schikkingen. Laatste update: 2020-11-27