Veertigdagentijd 2021, liturgische schikkingen

Het thema van de Veertigdagentijdcampagne van Kerk in Actie is dit jaar ‘Ik ben er voor jou’, geïnspireerd op de werken van barmhartigheid.

De werken van barmhartigheid komen we tegen in: Matteüs 25:35,36:

“Want ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.”

Ze zijn misschien wat in het vergeethoekje terechtgekomen, maar wie een willekeurig museum met schilderkunst  door de eeuwen heen inloopt, komt ze geheid tegen: een afbeelding van de werken van barmhartigheid. Door de eeuwen heen zijn zij een bron van inspiratie geweest voor veel schilders, die daarmee tegelijk een belangrijke vraag en opdracht op het doek brachten: op welke wijze geven wij invulling aan de opdracht van de Heer om je naaste, je broeder en zuster, lief te hebben?

Je zou kunnen zeggen: daar begint het mee, met lief te hebben. Of zoals Johannes het zegt: Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben’. Om dit concreet te maken, heeft de kerk door de eeuwen heen gekeken naar de (zeven) werken van barmhartigheid (het respectvol verzorgen van de doden hoort er ook bij), als een richtlijn voor dat liefhebben. De tekst waar deze werken van afgeleid zijn, komt uit Matteüs 25, waar Jezus tegen zijn leerlingen zegt, dat wie dit voor iemand gedaan heeft naar wie verder niemand omkijkt, dat hij dat voor Hem heeft gedaan. Daarmee geeft Jezus treffend weer voor wie deze werken bedoeld zijn. Niet voor de geslaagde en gearriveerde burger die zijn weg in het leven zelf wel vindt, maar wel voor degene die er zonder de hulp van de ander niet komt. De gevangene, de dorstige, de hongerige. Wie naar hen omkijkt, heeft begrepen waar het God werkelijk om te doen is.

In de liturgische schikkingen sluiten we in de Veertigdagentijd en Pasen dit keer aan bij dit thema van Kerk in Actie: Ik ben er voor jou. Elke zondag van de Veertigdagentijd staat er een ander werk van barmhartigheid centraal. Vanuit de talenten die ons zijn toevertrouwd er zijn voor de ander. Het gaat om het omkijken naar elkaar, zorgen voor elkaar vanuit liefde. Dit wil zeggen: breng je binnenste naar buiten. Stel je hart open voor de ander. Open in de zin van benaderbaar. In de schikkingen worden kleine boomstammetjes en glazen neergezet in de vorm van een open hart. In de zeven glazen tussen de stammetjes komen natuurlijke materialen te staan die verwijzen naar Matteüs 25.

Op de eerste zondag van de Veertigdagentijd is het thema: Ik was ziek en jullie bezochten mij’ Matteüs 25:36.

Van deze en nog enkele andere werken van barmhartigheid zijn in onze eigen stad twee prachtige glas-in-loodramen te zien in de kapel én in het restaurant van het Pasteurziekenhuis (allebei te vinden op de begane grond voorbij de informatiebalie). De twee ramen stellen de heilige Elisabeth van Hongarije voor, een toegewijd ziekenverzorgster en de heilige Vincentius a Paulo die zich in de 17e eeuw inzette voor de armen. Een prachtige weergave van de werken der barmhartigheid. Zo dichtbij. Juist in deze coronacrisis is dat een sterke verbeelding van de inzet en toewijding van mensen in de gezondheidszorg, bij mantelzorgers en zoveel andere vrijwilligers.

Werkgroep  liturgische schikkingen


Eigenaar pagina: Werkgroep liturgische schikkingen. Laatste update: 2021-3-1