Liturgische schikking voor de veertigdagentijd en Pasen

Thema veertigdagentijd: ‘Uit liefde voor jou’.

De veertigdagentijd is een tijd van inkeer en verstilling. Waar draait het om in ons leven? Wat is het meest belangrijk? Hoe besteden we onze tijd? Deze tijd op weg naar Pasen is een periode om ons te richten op de levende Heer, om Hem te zoeken. ‘Uit liefde voor jou’ is ook het thema van de veertigdagentijdkalender van de Protestantse Kerk. Woorden die laten zien dat je voor iemand van betekenis wilt zijn. Dat het je echt om die ander te doen is. Jezus heeft ons laten zien hoe je dat kunt doen. Hij gaf zijn tijd, zijn aandacht en zelfs zijn leven uit liefde voor de mensen. De plaats die ons herinnert aan die liefde is de Tafel van de Heer. Daar worden we geroepen om te delen wat we ontvangen. Jezus gaat ons hierin voor. In de Veertigdagentijd geven we zijn liefde door aan mensen dichtbij en ver weg.

Als basis voor de schikking gebruiken we kronkelige takken zoals hazelaar en kronkelwilg. Het is de verbeelding van de liefde voor de ander. Dat is niet altijd een rechtlijnig pad, maar een route met onverwachte soms verrassende wendingen. Meebewegen en luisteren zijn dan van belang. Met deze kronkeltakken maken we iedere week een andere, op de natuur geïnspireerde vorm zoals een boog, een ellips of een cirkel. Voor ieder viermoment in deze periode wordt er iets van symboliek toegevoegd aan de schikking, passend bij de lezing van die zondag. De eerste schikkingen hebben een sober karakter. De veertigdagentijd begint immers stemmig en start met een periode van bezinning en refl ectie. De liturgische kleur is dan ook paars. Naarmate we dichter bij Pasen komen, worden de schikkingen kleurrijker en uitbundiger van karakter. Met Pasen verandert de kleur naar wit: de feestkleur in de kerk.

Wij wensen elkaar een zinvolle veertigdagentijd toe op weg naar Pasen!

Werkgroep liturgische schikkingen


Eigenaar pagina: Werkgroep liturgische schikkingen. Laatste update: 2023-02-28