Maart 2020

De liturgische kleur is in de veertigdagentijd paars: de kleur van inkeer en ingetogenheid.


Zondag 1 maart

Thema kindernevendienst: Jezus vertelt over het echte geluk

In de veertigdagentijd lezen we teksten uit het evangelie volgens Matteüs. We horen wat Jezus zegt over Gods nieuwe wereld.

Op deze zondag staat Matteüs 5:1-12 centraal: door middel van negen zegenspreuken (zaligsprekingen) laat Jezus zien voor wie het echte geluk en Gods nieuwe wereld zijn.


Zondag 8 maart

Thema kindernevendienst: Laat zien wie je echt bent

Op deze zondag staat Matteüs 5:13-16 centraal: Jezus legt uit dat je zijn leerlingen herkent aan hoe ze leven. Hij gebruikt daar twee beelden voor: zout en een lamp.

 


Zondag 15 maart

Thema kindernevendienst: Je moet goed zijn voor iedereen

Op deze zondag staat Matteüs 5:43-48 centraal. Jezus zegt dat ‘houden van de mensen om je heen’ betekent dat je niet alleen houdt van je vrienden, maar ook van je vijanden.

 


Zondag 22 maart

Thema kindernevendienst: Onze Vader

Op deze zondag staat Matteüs 6:9-13 centraal. Jezus vertelt zijn leerlingen hoe ze moeten bidden en leert hun het gebed dat wij kennen als het ‘Onze Vader’.

 


Zondag 29 maart

Thema kindernevendienst: Het huis op het zand

Op deze zondag staat Matteüs 7:24-8:1 centraal: een voorbeeldverhaal van Jezus waarin hij de mensen uitdaagt om zijn woorden ook echt in praktijk te brengen.

 

Eigenaar pagina: webmaster@pgoosterhout.nlLaatste update: 2020-02-25