januari 2023

Er is kindernevendienst op de tweede en vierde zondag in de maand. Voor meer informatie kunt u terecht op de vernieuwde site van de methode: www.bijbelbasics.nl

Voor de zondagen in de kerk wordt een alternatief rooster gevolgd:


Zondag 1 januari

De 12-jarige Jezus in de tempel

Deze zondag is de eerste van de eerste blok met vier verhalen over Jezus uit de het Lucasevangelie. Jezus groeit op en begint aan zijn werk in Galilea. De eerste lezing is uit Lucas 2:41-42, de twaalfjarige Jezus in de tempel. 

 


Zondag 8 januari

Jezus en de duivel

Lucas 4:1-13 gaat over de duivel die probeert Jezus te verleiden, maar hij slaagt daar niet in.

 


Zondag 15 januari

Jezus in Nazareth

Lucas 4:14-22 staat centraal: Jezus leest in de synagoge van Nazaret een tekst uit het Bijbelboek Jesaja voor. Hij zegt dat die tekst op dat moment werkelijkheid is geworden.

 

 


Zondag 22 januari

Gasten op een bruiloft vasten niet

We lezen Lucas 5:27-39. Als de wetsleraren aan Jezus vragen waarom zijn leerlingen niet vasten, vertelt hij verschillende voorbeeldverhalen. Die maken duidelijk dat zijn boodschap niet altijd past bij oude gewoontes.

 


Zondag 29 januari

Mozes wordt geboren
Deze zondag is de eerste van een blok met vier verhalen over Mozes. Mozes wordt de leider van het volk van Israël, en hij leidt het volk weg uit Egypte. We sluiten het blok af met een psalm. Op deze zondag staat Exodus 2:1-10 centraal: het verhaal over Mozes die door zijn moeder in een rieten mand in de Nijl gezet wordt en dan gevonden wordt door de dochter van de farao.

 


Eigenaar pagina: webmaster@pgoosterhout.nlLaatste update: 2022-12-01