juni 2023

Deze maand geeft een blok met vier verhalen over Jezus uit het Lucasevangelie. In deze verhalen lees je over ontmoetingen en gesprekken tussen Jezus en heel verschillende mensen.

Zondag 4 juni Jezus en de Sabbat

De eerste ontmoeting gaat over Jezus die met de wetsleraren en farizeeën in discussie over de sabbat gaat.

Lucas 6:1-11 staat centraal.

Zondag 11 juni Het geloof van een Romeinse officier

Deze zondag lezen we het verhaal van Jezus die de slaaf van een Romeinse officier beter maak uit Lucas 7:1-10 .

Zondag 18 juni. Jezus bij Marta en Maria

In Lucas 10:38-42 staat de ontmoeting van Jezus op bezoek bij de zussen Marta en Maria in de schijnwerpers.

Zondag 25 juni. Jezus bij Zacheüs

Op deze dag lezen we over de ontmoeting tussen Jezus en de tollenaar Zacheüs.

Dit verhaal staat in Lucas 19:1-10 .


Eigenaar pagina: webmaster@pgoosterhout.nlLaatste update: 2023-05-30