In de Adventstijd is er elke zondag (3, 10, 17, 24 en 25 december) kindernevendienst.

Voor meer informatie kunt terecht op de site van de methode : www.bijbelbasics.nl

Zondag 3 december Aankondiging van de geboorte van Johannes

Deze zondag is de eerste van een blok met zes verhalen voor de tijd van Advent en Kerst.

Op deze zondag staat Lucas 1:5-25 centraal: de priester Zacharias krijgt een bijzondere boodschap. Hij en zijn vrouw Elisabet zijn al oud, maar toch zullen zij een kind krijgen: Johannes. Johannes zal de mensen voorbereiden op de komst van de Heer, van Jezus.

Zondag 10 december           Aankondiging van de geboorte van Jezus

We lezen over het nieuwe begin dat God maakt met de komst van Johannes en Jezus.

Op deze zondag lezen we uit Lucas 1:26-38: Maria krijgt een bijzondere boodschap. Ze zal een kind krijgen: Jezus. Hij zal heel belangrijk zijn en Hij zal Zoon van God genoemd worden.

Zondag 17 december           Maria is bij Elisabeth en zingt een lied

Op deze zondag volgen we het verhaal uit Lucas 1:39-56: wanneer Maria bij Elisabet op bezoek komt, trappelt Johannes van vreugde in de buik van Elisabet en herkent Elisabet in Maria de moeder van de Heer. Dan zingt Maria een lied om God te danken.

Zondag 24 december           De geboorte van Johannes

Op deze zondag staat Lucas 1:57-80 centraal: Johannes wordt geboren. Nadat Elisabet en Zacharias hem zijn naam hebben gegeven, kan Zacharias weer praten en dankt hij God in een lied.

Maandag 25 december        Kerstmorgen  Jezus wordt geboren:

een nieuw begin

Vandaag vieren we het Kerstfeest en staat Lucas 2:1-21 centraal: in Betlehem, de stad van David, wordt Jezus geboren. Engelen vertellen het goede nieuws aan de herders: jullie redder is geboren, Christus, de Heer. God maakt een nieuw begin!

Zondag 31 december           Simeon en Anna zien Jezus

Op deze zondag komt het verhaal uit Lucas 2:22-40: als Jezus veertig dagen oud is, gaan Maria en Jozef met Hem naar de tempel. Simeon en Hanna herkennen daar in Jezus de beloofde Messias. Ze danken God voor het nieuwe begin dat Hij maakt met de komst van Jezus, en ze vertellen over wat Jezus zal gaan doen.