De liturgische kleur is groen (zomer)


24 september 2017
Schriftlezing: Matteüs 6:24-34

Thema kindernevendienst: Waar maak je je zorgen om?
Maak je je zorgen om geld, om spullen, kleren en eten? Of maak je je zorgen om het koninkrijk van God? Dat zijn niet alleen twee verschillende dingen, ze kunnen zelfs tegenover elkaar komen te staan. Maak je liever zorgen om het koninkrijk, houdt Jezus de mensen voor. Dan komt de rest vanzelf wel.

 

 

Vredeskerk: ds. M.J. Boevé


 1 okt 2017
Lucas 7:11-16

Thema kindernevendienst: Huil niet meer
Jezus gaat op weg naar Naïn waar juist op dat moment een dode jongen wordt uitgedragen. Zijn moeder loopt achter de baar. Het verdriet van de moeder is een verdriet van alle eeuwen. Over dat verdriet gaat dit verhaal. En over het geloof in een God die mensen troost. In de kerk vieren we dat het leven nooit ophoudt. Dat heeft Jezus laten zien met dit verhaal.

 

 

Vredeskerk: ds. M. J. Boevé.


8 okt 2017
Lucas 14:1-11

Thema kindernevendienst: de beste plaats.
Wanneer je wordt uitgenodigd, bijvoorbeeld voor een bruiloft, moet je niet meteen op de beste plaats gaan zitten. Je loopt kans alsnog weggestuurd te worden, wanneer er iemand binnenkomt die meer recht heeft op een goede plaats. Beter is het om jezelf klein te maken; wie weet ben jij de laatste die de eerste wordt.

 

 

Vredeskerk: ds. M. J. Boevé.


15 okt 2017
Matteüs 22:34-46

Thema kindernevendienst: Geloven is een dagtaak
Je kunt niet een beetje geloven, je kunt God niet een beetje liefhebben. Als je gelooft zoals Jezus dat doet, doordringt dat je hele bestaan. Met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand. Dat is geen zware opdracht waar je onder gebukt gaat. Integendeel. Bij alles wat je doet, mag je de liefde van en voor God ervaren. Daar word je vrolijk van!

 

 

Vredeskerk: ds. A. P. Vlieger


22 okt 2017
Matteüs 9:1-8

Thema kindernevendienst: Laat het achter je
Jezus zegt tegen een verlamde man: ‘Wees gerust. Uw zonden worden u vergeven. Wat verkeerd ging in uw leven, mag u achterlaten.’ De man staat op en gaat naar huis. Ook in ons leven gebeuren dingen die je graag achter je wilt laten. Het is prachtig dat Jezus zegt dat dat kan!

 

 

Vredeskerk: ds. H. Bouma.


29 okt 2017
Matteüs 22:1-14

Thema kindernevendienst: Kom maar!
Het koninkrijk van de hemel lijkt op een bruiloftsfeest dat de koning geeft voor zijn zoon. Er zijn mensen uitgenodigd die niet komen. Sommigen reageren zelfs woedend op de uitnodiging. Uiteindelijk worden mensen van de straat uitgenodigd. Waarom is het zo moeilijk gehoor te geven?
Deze zondag staat dicht bij Hervormingsdag (31 oktober). Dit jaar is het 500 jaar geleden dat Luther met zijn stellingen de kerk begon te veranderen. Met de kinderen staan we daarom ook stil bij de toegankelijkheid van de kerk.

Vredeskerk: ds. M. J. Boevé, Viering Heilig Avondmaal, gezinsdienst n.a.v. de ‘kinderdoedag’.