November

De liturgische kleur is deze maand groen, maar mag op 26 november
(laatste zondag kerkelijk jaar) ook paars zijn, de kleur van ingetogenheid of wit, als symbool van het licht van God.


19 november– Matteüs 25:31-46

Thema kindernevendienst: God ziet het verschil
De wereld gaat altijd maar door en daar kun jij niets aan veranderen. Armoede, honger, verdriet; je doet er niets aan, toch? In de lezing van vandaag vertelt Jezus dat God het verschil ziet. Hij ziet het verschil tussen mensen die voor een ander zorgen en mensen die dat niet doen. “Ik was het”, zegt Jezus. “Ik was
degene die jij wel of juist niet geholpen hebt.”

 

 


26 november – Matteüs 25:1-13

Thema kindernevendienst: Vol verwachting
Tien meisjes wachten de bruidegom op. Vijf wijze en vijf dwaze meisjes, ze hebben wel lampen meegenomen maar geen extra olie… Wees waakzaam. Het gaat om waakzaamheid voor de komst van de Heer; je weet niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt. Maar als hij komt, zul je klaar staan en deelnemen aan het feest. Dit wil je niet missen!

 

 

 


December

In de adventsperiode is de liturgische kleur paars als symbool van ingetogen verwachting. Op kerstnacht, eerste kerstdag en oudejaarsdag is de kleur wit. Het licht is in de wereld gekomen. Het thema van het adventsproject van de kindernevendienst is: OPENSTAAN VOOR HET LICHT

Zondag 3 december 1e advent

Lezing : Lucas 1 : 5-25 Zacharias in de tempel

Thema Sta je klaar


Zondag 10 december 2e Advent

Lezing : Lucas 1 : 26-38 Aankondiging van de geboorte van Jezus

Thema Ik doe mee!


Zondag 17 december 3e Advent

Lezing : Lucas 1 : 39-56 Maria en Elisabeth

Thema Welkom!


Zondag 24 december 4e Advent

Lezing Lucas 1 : 57-80 Geboorte van Johannes

Thema Wie ben je?


Maandag 25 december Kerstmorgen

Lezing: Lukas 2:1-21 Jezus is geboren

Thema: Zet de deur open !


Zondag 31 december (oudjaarsochtend)

Lezing: Lucas 2:22-40

Thema: Kan het nog?

Bij de tempel ontmoeten we Simeon en Hanna. Op deze dag verandert alles voor ze. Ze zien Jozef en Maria met het kind Jezus en weten meteen: door dit kind is de wereld veranderd.