ANBI

Als ANBI instelling zijn we verplicht om volledige openheid te geven over het beleid en de financiën van onze Gemeente. Op de volgende pagina’s vindt u de door de Belastingdienst vereiste gegevens van de Protestantse Gemeente Oosterhout:


Overige financiën

Het actuele Beleidsplan 2020.
De maandelijkse Collecte-opbrengsten van het afgelopen jaar.