ANBI

Als ANBI instelling zijn we verplicht om volledige openheid te geven over het beleid en de financiën van onze Gemeente. Op de volgende pagina’s vindt u de door de Belastingdienst vereiste gegevens van de Protestantse Gemeente Oosterhout:


Overige financiën

Het actuele Beleidsplan 2015-2018.
De maandelijkse Collecte-opbrengsten van het afgelopen jaar.

 

 

 

  • Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

De Jaarrekeningen en Begrotingen zijn opgenomen in die van het College van Diakenen.

  • Protestantse Vrijwilligers Dienst

De Jaarrekeningen en Begrotingen zijn opgenomen in die van het College van Diakenen.


Eigenaar pagina: Webmaster. Laatste update: 2017-05-02