ANBI

Als ANBI instelling zijn we verplicht om volledige openheid te geven over het beleid en de financiën van onze Gemeente. Op de volgende pagina’s vindt u de door de Belastingdienst vereiste gegevens van de Protestantse Gemeente Oosterhout:


Overige financiën

Het actuele Beleidsplan 2020.
De maandelijkse Collecte-opbrengsten van het afgelopen jaar.

College van Kerkrentmeesters

 

College van Diakenen

 

Beleggingen Diaconale gelden

 

Commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

De Jaarrekeningen en Begrotingen zijn opgenomen in die van het College van Diakenen.

Protestantse Vrijwilligers Dienst

De Jaarrekeningen en Begrotingen zijn opgenomen in die van het College van Diakenen.


Eigenaar pagina: Webmaster. Laatste update: 2024-5-28