Kinderlied april 2024

Kinderlied januari 2024

Kinderlied november 2023

Kinderlied juli 2023

Kinderlied juni 2023

Kinderlied mei 2023

Kinderlied februari 2023

Kinderlied januari 2023

Kinderlied december 2022

Vijf vrouwen op melodie van Nu daagt het in het oosten (liedboek 444)

1 e Advent

Wij turen in de toekomst.
Zal er ooit vrede zijn?
Zal Batseba de moeder
Van de Messias zijn?
Zal hij op haar gaan lijken
Of op een koningskind,
dat als een zoon van David
De weg naar vrede vindt?

2 e Advent
Wij turen in de toekomst
Wij kijken ver vooruit.
Zal de Messias komen
Die niemand buitensluit.
Zal hij op Ruth gaan lijken
Die volop naaste is,
als zij Naomi bijstaat,
die treurt en eenzaam is.

3 e Advent
Wij turen in de toekomst
Het visioen lijkt dood.
Zal de Messias komen
als redder in de nood?
Zal hij op Rachab lijken
die met een rode draad
gevangenen bevrijdde;
een liefdevolle daad.

4 e Advent
Wij turen in de toekomst
Wij zijn de tekens kwijt
Zal de Messias komen
Als kruispunt in de tijd?

Zal hij op Tamar lijken
Die doorzet en die wint
Als zij op zoek naar recht gaat
En nieuwe wegen vindt.


Kerstmorgen
De toekomst is begonnen.
God komt bij ons aan huis.
Het kindje van Maria
Hoort bij de mensen thuis.
Hij zal op haar gaan lijken;
die Gods genade vond
die trouw en diepbewogen
voor mensen openstond.

Kinderlied november 2022

Kinderlied juli 2022

Kinderlied juni 2022

Kinderlied maart 2022

Kinderlied februari 2022

Kinderlied januari 2022

Kinderlied oktober 2021

Kinderlied september 2021

Ester – De dappere en mooie koningin

Eigenaar pagina: jeugd@pgoosterhout.nl. Laatste wijziging: 2022-07-01