De collecte van 5 september is voor Kerk in Actie voor het werelddiaconaat in Ghana. De Ghanese kerk helpt jongeren aan werk. Ghana heeft een jonge bevolking: meer dan de helft is jonger dan 25 jaar. Ze zijn energiek en willen allemaal iets van hun leven maken. Vooral vanuit de afgelegen dorpen in het droge noorden van Ghana trekken veel jongeren naar de grote steden in het zuiden, op zoek naar werk. Een deel heeft succes, maar een ander deel komt in moeilijkheden. De kerk in Noord-Ghana wil jongeren kansen bieden in hun eigen omgeving. Ieder jaar krijgen 40 jongeren daarom de kans om ondernemersvaardigheden en een praktisch vak te leren. Monica (21) leert nu het kappersvak. Priscilla (25) leert weven en wil later een eigen weverij beginnen. Elisha (24) wordt opgeleid als kleermaker. Hij wil later als kleermaker aan de slag in zijn eigen dorp en zelf ook mensen opleiden.

●         Voor € 200 wordt één jongere zes weken getraind in ondernemersvaardigheden

●         Voor € 200 krijgt één jongere begeleiding op zijn stageplek

●         Voor € 85 krijgt één jongere materiaal om zijn bedrijf te starten.

Samen zijn we de kerk in actie: in Nederland en in Ghana. Helpt u de Ghanese kerk om jongeren een vakopleiding bieden? Steun dit werk via de collecte voor Kerk in Actie in onze kerk. Dank u wel! Meer informatie via www.kerkinactie.nl/kerknoordghana.

Op 19 september collecteren we wederom voor Kerk in Actie, ditmaal voor de zending in Syrië.

In Syrië leeft meer dan 90% van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen. Herstel van kerken geeft de mensen weer perspectief. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten.

Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. In regio’s waar mensen voorzichtig terugkeren, worden tientallen gebouwen opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn. Geef aan de collecte voor de kerk van Syrië

De collecte van 26 september is voor de Gave. In 1992 begon een groep jonge christenen met Gods liefde naar vluchtelingen om te zien. Inmiddels is dat uitgegroeid tot Stichting Gave en ondersteunt men kerkelijk werk onder vluchtelingen in heel Nederland. De Stichting Gave verlangt ernaar dat de vluchtelingen die naar ons land komen, worden gezien en geliefd. Gave is een interkerkelijke organisatie. Gave maakt kerken en christenen bewust van de Bijbelse roeping om vluchtelingen gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen en Gods liefde te delen. Dat doen ze op verschillende manieren. Bij Gave werken ongeveer zestig medewerkers. Met hun kennis en passie helpen ze het (lokale) werk onder vluchtelingen. Medewerkers van Gave werken als vrijwilliger of ontvangen salaris op grond van de hoogte van giften die voor hen binnenkomen van een achterban. Gave ontvangt financiële ondersteuning van o.a. particulieren en kerken. Meer informatie leest u op de website www.gave.nl.

Marian Smeulders