Op 7 juli is de collecte bestemd voor de Protestantse kerk, pastoraat Nederland.

Dove mensen voelen zich vaak eenzaam en onbegrepen in gewone kerkelijke gemeenten. Hun visuele dovenwereld is een totaal andere dan de horende woordenwereld. Daarom is er binnen de Protestantse Kerk ‘categoriaal pastoraat’ voor doven. Speciaal opgeleide dovenpastors helpen dove mensen om de weg met God te gaan, bijvoorbeeld in dovendiensten met gebarentaal.

Dovenpastors maken deel uit van het interkerkelijk Dovenpastoraat dat hen helpt zo goed mogelijk invulling te geven aan kerkelijk werk onder dove mensen.

De collectes van 14 en 28 juli en van 4 en 18 augustus zijn bestemd voor diaconale doelen. Op 25 augustus collecteren we voor onze ZWO.

21 juli is de collecte bestemd voor de stichting Wanna’ Help!

Was vorig jaar de collecte van Wanna’Help! bestemd voor talentontwikkeling van weeskinderen in Roemenië; dit jaar is de collecteopbrengst bestemd voor het Kamertraining Project van Asociatia Betania in Bacău, een stad ongeveer 300 km ten noorden van Boekarest. Dit is een tehuis waar jongeren een nieuw begin vinden. Iets waarover ze misschien niet durfden te dromen. Hier vinden ze onderdak, eten, onderwijs en zorg. In feite vinden ze hier een familie die ze nooit eerder hadden. Het sociaal integreren van jongeren die uit tehuizen (staatskinderhuizen) komen en het terugbrengen van deze jongeren in de samenleving zijn projecten waar de Stichting Wanna’ Help! zich voor inzet.

Dit project is bedoeld voor zowel jongeren die voorheen in staatscentra werden opgevangen maar na hun 18e jaar uit deze staatskinderhuizen worden gezet (Algemene Dienst voor Sociale Bijstand en Kinderbescherming), als voor hen die in riskante omstandigheden verkeren (o.a. slachtoffer zijn van mensenhandel).In deze stabiele en veilige verblijfplaats in Bacău worden ze voorbereid om een zelfstandig leven in de maatschappij op te bouwen en worden diegenen ondersteund bij (her)scholing die geen baan kunnen vinden.

Zondag 11 augustus collecteren we voor Kerk in Actie, Zending in Pakistan.

In Pakistan vormen christenen een kleine minderheid. Veel christenen hebben te maken met discriminatie en krijgen regelmatig kritische vragen over het geloof. Voor hen is het belangrijk om goed te weten wat hun geloof inhoudt. KiA steunt een bijbelschool, het Open Theologisch Seminarie (OTS) die hen door training meer over de bijbel leert en ook laat zien hoe je je als christen staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen mee aan deze trainingen. Onder hen zijn veel jongeren. Pakistaanse christenen voelen zich echter onzeker in hun geloof, omdat ze weinig theologisch onderwijs hebben gehad. Lees het verhaal van Bobby, een jonge agent: “In mijn werk krijg ik vaak geld aangeboden van mensen die willen dat ik hun boete kwijtscheld of een overtreding door de vingers zie. Vroeger viel ik weleens voor die verleiding om het geld aan te nemen, maar sinds ik een training bij OTS heb gevolgd weet ik hoe ik kan reageren. Ik zeg nu dat mijn prijs al betaald is door Christus en dat ik het aanbod weiger. De training heeft mijn leven radicaal veranderd. Ik sta nu sterker in het geloof; ik ontvang de kracht van God om niet voor verleidingen te vallen. Inmiddels verzorg ik ook zelf trainingen bij OTS”.

Teunis de Weerd