Toelichting tweede collectes april 2021

De opbrengsten rond Pasen zijn niet separaat zichtbaar bij bankstortingen en stortingen in de collectezakken. De digitale collectes zullen daarom gelijk verdeeld worden tussen paaszaterdag en paaszondag.

De collecte van paaszaterdag 3 april is bestemd voor het ZWO-project. Het ZWO-project betreft een project van Kerk in Actie. De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India, telt meer dan 10.000 kinderen ‘in de knel’. De meesten zijn samen met hun ouders naar de stad gemigreerd in de hoop op een beter leven. De realiteit is dat de kinderen, in het bijzonder de meisjes, moeten werken in de textielsector en niet meer naar school kunnen. Ze lopen het risico slachtoffer te worden van geweld of andere vormen van uitbuiting. De organisatie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen.

Samen met de gezinnen werken de bevlogen medewerkers van SAVE aan onderwijs voor alle kinderen om zo de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. SAVE is een stevige organisatie met een groot netwerk van vrijwilligers. Veldwerkers sporen werkende kinderen kerkerkOok zorgen de medewerkers dat de thuissituatie verbetert.

Op eerste paasdag 4 april wordt gecollecteerd Stichting Inloophuis Poppy’s, een plaatselijk goed doel. Het Inloophuis biedt een ontspannen ontmoetingsplaats voor mensen die geraakt zijn door kanker en hun naasten. Kanker kan je leven totaal op z’n kop zetten. Als je zelf de diagnose krijgt. Of iemand die je lief is. Dan merk je hoe moeilijk het is om opnieuw zin te geven aan je leven. Poppy’s wil er voor jou zijn. Door een fijne plek te creëren waar je naartoe kunt gaan. Een ongedwongen en huiselijke ontmoetingsplek, waar je kunt praten of zwijgen, huilen of lachen. Waar je mag zijn wie je bent. En door activiteiten te organiseren waaraan je kunt deelnemen of waar je naartoe kunt komen. Bij de stichting kun je ook even níet met “ziek- zijn” bezig zijn. Bijna alles kan, niets moet… Poppy’s is dé ontmoetingsplek voor mensen die geraakt zijn door kanker. De gasten wonen in de Amerstreek: de gemeenten Drimmelen, Geertruidenberg, Made of Oosterhout. Natuurlijk zijn ook mensen uit andere omliggende gemeenten van harte welkom, zoals Rijen, Dorst of Dongen. Onze naam is ontleend aan de klaproos. Poppy’s ondersteunt mensen die geraakt zijn door kanker op hun weg naar invulling van kwaliteit van leven. Zij bieden een inloophuis waar je samen kunt zijn met mensen die weten wat je doormaakt. Ook organiseren ze individuele of gezamenlijke activiteiten. Dit wordt gedaan met gastvrouwen en gastheren, mensen zoals onze eigen dominee Marco Boevé, die er zijn voor de gasten. Zij zijn geen professionele hulpverleners, maar betrokken en getrainde mensen die je op je gemak stellen en een luisterend oor bieden. Zij hebben een gedegen basistraining gevolgd vanuit IPSO, de brancheorganisatie van inloophuizen en psycho-oncologische therapeutische centra. Met hun warme persoonlijkheid zorgen zij voor een goede sfeer. Zij kunnen zich inleven in de ervaringen van de gasten. Daarnaast organiseren zij diverse activiteiten. Meer informatie op www.inloophuispoppys.nl.

De collecte van 11 april 2021 is voor diaconale doelen.

Op 18 april wordt gecollecteerd voor de Raad van Kerken Oosterhout. Diverse (kerk)genootschappen organiseren in Oosterhout meermalen per jaar bijeenkomsten in het kader van de Oecumene, maar ook in het kader van bij voorbeeld duurzaamheid. Onze eigen gemeente, de katholieken, Chemin Neuf en nog vele anderen, streven naar eenheid onder de Christenen. In onze eigen gemeente zet emeritus ds. Siets Nieuwenhuizen zich tot op de dag van vandaag in voor deze Oecumene.

De collecte van 25 april 2021 is voor het Binnenlands diaconaat en gaat via Kerk in Actie. De opbrengsten moeten zorgen voor wat vrolijkheid binnen de AZC’s. Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt is jonger dan 18 jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug en hun bestaan in Nederland is meestal ook onzeker. Met steun van Kerk in Actie organiseert stichting De Vrolijkheid creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra. Door bijvoorbeeld muziek, dans, theater, film en fotografie wil De Vrolijkheid de talenten van de jonge bewoners van asielzoekerscentra tot bloei laten komen en hun veerkracht versterken. Meer informatie vindt u op www.kerkinactie.nl/vrolijkheid.

Marian Smeulders