De collectes van  zondag 1 januari 2023 en van 29 januari zijn voor diaconale doelen. Ook op 29 januari collecteren wij hiervoor. De diaconie heeft in december 2022 weer een groot aantal mensen een attentie gebracht samen met de kerstgroet. De diaconie heeft vele taken, zoals stille hulp, het brengen van bloemen bij oudere gemeenteleden, armoedebestrijding, het verzorgen van het Heilig Avondmaal en het (laten) bezorgen van de bloemen uit de kerk bij door onze kerkelijk werker en dominees aangedragen personen. Er is nog veel meer wat wij doen. Het beleidsplan van onze gemeente vindt u op de website.

Op 8 januari collecteren wij voor de Stichting gevangenenzorg in Nederland (www.gevangenenzorg.nl). Iedereen verdient een tweede kans, zo opent de tekst op de website. Men vervolgt: Criminaliteit kent alleen verliezers. Straf is nodig. Maar dat is niet genoeg. Gerechtigheid vraagt óók om barmhartigheid. Iedereen verdient een tweede kans. Daarom reiken de vrijwilligers van de stichting aan (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie de helpende hand om samen te werken aan herstel. Dit doen ze samen met ruim 650 vrijwilligers. Er is aandacht voor de gevangenen, voor de achterblijvers (familie), voor de terugkeer in de maatschappij na detentie en voor tbs. Op de website staat een indrukwekkend verhaal van ouders waarvan de zoon als drugsdealer werd opgepakt. Zij wisten van niets en hadden geen vermoeden. De vrijwilligers hebben met ongeveer 330 gevangenen contact. Ze bieden hen een luisterend oor en begeleiden hen naar een zelfstandig bestaan.

De collecte van 15 januari is voor onze eigen PVD. Via onze PVD is op 21 december 2022 een goed bezochte Kerstvesper georganiseerd. Er is weer een mooie herinnering opgebouwd. Diverse vrijwilligers zorgen ervoor dat er wekelijks verse bloemen in de kerk zijn. Ook bezorgt de PVD bloemen bij alle mensen die 80, 85, 90, 95, 100 en ouder worden. Ook de huwelijksjubilea hebben hun aandacht. Dat betekent dat er jaarlijks circa 100 bossen bloemen worden rondgebracht. Al met al een hele organisatie die behoorlijk wat mankracht vergt.

Op 22 januari collecteren wij voor de ZWO, voor hulp aan mensen die honger lijden in Oost Afrika. Dit is een project van Kerk in Actie. Er dreigt voor 23 miljoen mensen in Ethiopië, Kenia en Somalië hongersnood. Door de aanhoudende, uitzonderlijke droogte gaan gewassen dood en sterven dieren. Volgens de Verenigde Naties is de situatie in de Hoorn van Afrika sinds 1981 niet zo nijpend geweest. Er wordt water en voedsel uitgedeeld, vooral aan ernstig ondervoede kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Ook dieren helpen we met water en eten, want veeteelt is voor veel mensen de belangrijkste bron van levensonderhoud. Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk of via stortingen op de rekening van onze ZWO. Alvast hartelijk bedankt voor uw gift.

Marian Smeulders

Diaconie Protestantse gemeente Oosterhout