Toelichting tweede collectes mei 2022

De collecte van 1 mei is voor noodhulp in Oost Afrika en wordt geschonken via Kerk in Actie. In de regio Teso in het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om boer of boerin te zijn. De regen wordt er steeds onvoorspelbaarder door de wereldwijde klimaatverandering. Boerinnen en boeren weten niet goed meer wanneer ze moeten planten. Soms valt er te weinig regen, dan weer te veel met overstromingen tot gevolg. Dan blijft er weinig te oogsten over. De Anglicaanse Kerk van Oeganda steunt boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze worden hier door volwassenen neergezet om te bedelen. Ze gaan niet naar school, worden uitgebuit en mishandeld. Kerk in Actie werkt samen met drie Oegandese organisaties die dit probleem aanpakken. Zij vangen de kinderen tijdelijk op en herenigen hen met familie in hun geboorteregio. Ze zorgen dat de kinderen daar weer naar school gaan of een vak kunnen leren. Ook doen ze er alles aan om migratie van nieuwe kinderen naar de stad te voorkomen.

De opbrengst van de collecte van 8 mei is weer voor Kerk in Actie en meer specifiek voor noodhulp in Nigeria. In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen christenen en moslims op de vlucht voor geweld in eigen land. Een deel van hen wordt opgevangen in vluchtelingenkampen, maar de meesten zijn terecht gekomen in dorpen waar de inwoners zelf al nauwelijks rond kunnen komen. Met de komst van de vluchtelingen is er een tekort aan voedsel, water en hygiëne. Nigeriaanse kerken steunen de vluchtelingen op hun nieuwe plek, maar ook bij een mogelijke terugkeer en bij het verwerken van trauma’s.

Op 15 mei collecteren we voor Binnenlands diaconaat De Glind, op adem komen in De Glind. Wederom via Kerk in Actie. Het dorp De Glind is een veilige haven voor kwetsbare, uit huis geplaatste kinderen en jongeren. Zij kunnen in deze hechte dorpsgemeenschap herstellen van hun trauma’s, weer gewoon kind zijn en jongeren kunnen er werken aan hun toekomst. In De Glind, dat ook wel het ‘Jeugddorp’ wordt genoemd, geloven ze sterk in de helende kracht van een stabiel gezinsleven. Ruim 120 kinderen en jongeren worden opgevangen in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp.

Op 22 mei is de opbrengst voor Het Vakantiebureau. Zij zijn gespecialiseerd in zorgvakanties en seniorenvakanties in Nederland. Het vakantiebureau biedt dan ook verschillende mogelijkheden aan vakanties voor ouderen en begeleide vakanties. Gediplomeerde verpleegkundigen, verzorgenden en andere vrijwilligers staan klaar voor zorg, een helpende hand of een luisterend oor. Ook verzorgen zij het programma van uitstapjes en andere activiteiten. Het Vakantiebureau biedt meerdere soorten vakanties aan:

  • Gemengde seniorenvakanties;
  • Seniorenvakanties zonder zorg of met lichte zorg
  • Vakanties voor mantelzorgers en thuiswonende partner met dementie
  • Combinatievakanties voor mensen met een visuele beperking en senioren zonder zorg of met lichte zorg
  • Vakanties voor mensen met een licht verstandelijke beperking
  • Vakanties voor mensen met een meervoudige beperking
  • Zorgvakantie voor mensen van 25 tot 50 jaar
  • Vakanties voor mensen met de ziekte van Huntington
  • Gezinsvakanties

Tijdens de schoolvakantie organiseert men, in samenwerking met Stichting Happy Holiday, een vakantie voor gezinnen met schoolgaande kinderen waarvan een gezinslid ernstig, terminaal of chronisch ziek is. Aanmelden kan via www.stichtinghappyholiday.nl. Jaarlijks wordt ook aan onze diaconie gevraagd of wij nog mensen kennen die een vakantie kunnen gebruiken. Dus kent u iemand of wilt u zelf een keer op vakantie? Neem even contact op met een van onze diakenen. Meer informatie vindt u op www.hetvakantiebureau.nl.

De opbrengst van donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag is voor diaconale doelen in zijn algemeenheid. Dit jaar heeft de diaconie al forse bedragen gestort voor noodhulp aan Afrika en aan Oekraïne. Er wordt steeds goed overwogen en in onze vergaderingen overlegd wat er met ons geld gebeurd. Daarnaast zijn er structurele doelen, zoals onze eigen Protestantse Vrijwilligers Dienst, de PVD.

Op 29 mei wordt er gecollecteerd voor een goed doel, ditmaal voor gevangenenzorg Nederland. Wij geloven in herstel. Iedereen verdient een tweede kans. Criminaliteit kent alleen verliezers. Straf is nodig. Maar dat is niet genoeg. Gerechtigheid vraagt óók om barmhartigheid. Iedereen verdient een tweede kans. Daarom reikt Gevangenenzorg Nederland (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie de helpende hand om samen te werken aan herstel. Er is aandacht voor gevangenen, voor de achterblijvers, voor terugkeer in de maatschappij en voor TBS. De zorg wordt samen met ruim 650 vrijwilligers verzorgd. Er is altijd behoefte aan meer vrijwilligers. Meer informatie vindt u op www.gevangenzorg.nl.

Marian Smeulders