Toelichting tweede collectes januari 2021

Op 3 en op 31 januari collecteren we voor eigen diaconale doelen. In december hebben we voor de Kerst aan behoeftigen uit onze gemeente voor het eerst geen samengestelde voedseldozen maar supermarkttegoeden uitgedeeld, zo kan een ieder kiezen waaraan behoefte is binnen het gezin en beschikte men voor de feestdagen over een extraatje.

Er valt weer veel te helpen in 2021. Daar doen we het voor! Ook hebben we nagedacht over invulling van het Avondmaal op verantwoorde wijze. Zodra het weer mag van het RIVM en de coronacommissie, zorgt de diaconie voor de benodigdheden.

Op 10 januari collecteren we voor de ZWO. De ZWO heeft weer op creatieve wijze gelden binnengehaald met het verkopen van boeken, kerstkransen en slaatjes: chapeau! Maar er is ook heel veel geld nodig. De ZWO heeft als doel een Kerk in Actie project in de stad Tirupur in het zuiden van India. Een stad met meer dan 10.000 kinderen in de knel. Meisjes die moeten werken in de textielsector en niet meer naar school kunnen, soms slachtoffer worden van geweld of van een of andere vorm van uitbuiting. De organisatie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen. Zij hebben een groot netwerk van vrijwilligers die straatkinderen opsporen, hen naar school begeleiden en zo nodig onderdak verschaffen.

De collecte van 17 januari is bestemd voor de Raad van Kerken in Nederland, een gemeenschap van 18 Christelijke kerken en organisaties in Nederland. Huidige thema’s zijn Oecumene, vluchtelingen, duurzaam en groen, vrede en veiligheid, armoedebestrijding, interreligieuze dialoog, biotechnologie en kerk en corona. Meer weten: kijk op de website www.raadvankerken.nl.

Op 24 januari is de collecte voor Edukans Een kind dat leert, is een kind met kansen. Maar; wereldwijd gaan 258 miljoen kinderen & jongeren niet naar school of ze stoppen voortijdig. Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs, want wat je op school leert is voor altijd! Edukans bouwt aan goed onderwijs in ontwikkelingslanden, bij voorbeeld in Ethiopië. Door te zorgen voor een veilige leeromgeving, goed opgeleide en gemotiveerde docenten, betrokkenheid van ouders en relevante opleidingen voor jongeren. Met de steun zijn in 2019 bijna 7.000 jongeren opgeleid, zijn aan 251.014 kinderen kansen gegeven. In 2019 trainden Edukans 3.013 docenten in onder andere Ghana, Malawi, Kenia en Peru. Een uitstekend doel om aan te geven!

Marian Smeulders