Toelichtingen tweede collectes november 2019

Op 3 november collecteren we voor Kerk in Actie. Het geld is bestemd voor onderwijs voor de groeiende kerk in Zambia en de daarmee gepaard gaande stijgende vraag naar predikanten. De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs, toegespitst op de praktijk. Studenten worden er niet alleen opgeleid om gemeenteleden te ondersteunen bij hun geloof, maar ook bij hun dagelijkse strijd om te overleven. Zo komen in de opleiding ook onderwerpen als hiv/aids, man-vrouwvraagstukken, mensenrechten, klimaatverandering en voedselzekerheid aan de orde. De studenten krijgen les van Zambiaanse docenten en van een docentenechtpaar uit Nederland: Thijs en Marike Blok.

10 en 24 november. Als er wordt gecollecteerd voor diaconale doelen van algemene aard dan wordt het geld ingezet om bijvoorbeeld individuele personen te helpen die in moeilijke financiële situaties verkeren, uiteraard na een uitgebreide analyse door een van onze twee diakenen voor stille hulp. Het geld kan worden verstrekt als gift maar ook als een lening die moet worden terugbetaald. Door de diaconie wordt ook bijgedragen aan diverse kerkelijke activiteiten en er moet contributie worden betaald aan bijvoorbeeld de PKN. Voorts betaalt de diaconie de maandelijkse kosten van de kerktelefoon. Daarnaast is een deel van het geld bestemd voor de PVD die er haar bezoekwerk mee betaald, die wekelijks de bloemen in de kerk verzorgt en ouderenwerk verricht. De collecten van de PVD brengen onvoldoende op om alle kosten hiermee te voldoen. Indien er aan het einde van het jaar gelden resteren dan worden externe collectes  aangevuld.

Op 17 november collecteren we voor de Stichting Wanna’Help. Deze stichting investeert in talentontwikkeling van weeskinderen in Roemenië. Waarom helpen?

…omdat 60.000 Roemeense kinderen in de steek zijn gelaten. Het zijn weeskinderen die leven in de riolering onder de straten van Boekarest. Daar ligt een verborgen wereld. Bunkers, catacomben en riolering die bewoond worden door vergeten weeskinderen, daklozen en drugsverslaafden. De meesten van hen zijn verslaafd aan het snuiven van Aurolac, een soort verfverdunner. Een trieste waarheid in een land van de Europese Unie.

…omdat wij zien dat deze kinderen anders geen toekomstperspectief hebben

Weeskinderen die 18 jaar worden, moeten bijna altijd het weeshuis verlaten. Vanaf dan moeten zij zichzelf zien te redden. Tegen dit moment zien de kinderen enorm op. Rond hun 13de – 14de jaar beginnen ze zich dit te realiseren. Het maakt hen erg onzeker over hun toekomst. Onze acties zijn erop gericht deze kinderen zelfvertrouwen te geven door te investeren in hun talenten.

…omdat talent pas waarde krijgt wanneer we het benutten. Wanna’ Help zorgt ervoor dat ook deze kinderen kunnen sporten, muzieklessen kunnen volgen, hobby’s kunnen hebben en zich zo veel mogelijk onbezorgd kunnen ontplooien.

Wanna’ Help gaat daarvoor intensieve en nauwe samenwerkingsverbanden aan met weeshuizen. Een voorbeeld hiervan is het Casa Kiwi weeshuis in Roemenië. Dankzij Wanna’ Help kunnen de kinderen in dit weeshuis sporten, muzieklessen volgen en hun hobby’s uitoefenen. Verbeter het toekomstperspectief van een weeskind, steun Wanna’ Help! Help mee!