De tweede collectes van 5 december, 12 december, 19 december en 26 december zijn voor diaconale doelen. De opbrengsten van deze collectes zullen grotendeels worden gebruikt om de goededoelencollectes van afgelopen jaar aan te vullen, zodat alle goede doelen een gelijk bedrag toebedeeld krijgen.

Op het moment van het inleveren van de kopij van voor Ontmoeting van december hebben we nog niet doorgekregen wat de bestemming is van de collecte in de kindernevendienst van 24 december 2021.

Op 24 december wordt er in de Kerstnachtdienst ook maar één collecte gehouden: voor SMO Breda. SMO Breda e.o. is een combinatie van verschillende activiteitenlocaties en woonvoorzieningen in Breda en omgeving. Hun cliënten zijn dak- en/of thuisloos en hebben vaak langdurende of acute problemen. Bij hulpverlening zijn de mogelijkheden en krachten van betrokkenen het uitgangspunt. Zij krijgen de kans zelf aan hun gezondheid te werken en vanaf de eerste ontmoeting wordt het nemen van eigen verantwoordelijkheid en regie gestimuleerd. Ze krijgen de ruimte om te ontdekken waar de eigen kracht ligt en wat zij nodig hebben bij het toewerken naar een zo volwaardig mogelijk participatie aan de samenleving. Groepsgericht werkt SMO aan het proces van de cliënt. De begeleiding varieert van 4 tot 20 uur per week. Centraal in de zorg en begeleiding staan drie doelen:

•          Duurzame huisvesting

•          Een steunend sociaal netwerk

•          Zinvolle dagbesteding.

Op kerstochtend 25 december 2021 wordt er gecollecteerd voor Kerk in Actie voor Kinderen in de knel. Ditmaal voor de opvang van gestrande vluchtelingen in Griekenland. Gammele tenten. Extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. En misschien wel het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Via 3 partnerorganisaties helpt Kerk in Actie vluchtelingen in Griekenland met voedsel, kleding, zorg en onderwijs. Partner Borderline laat vluchtelingen bij aankomst op Lesbos op krachten komen door ze eten en drinken aan te bieden. Daarna krijgen ze hulp bij het invullen van officiële documenten. Op een eigen school kunnen vluchtelingenkinderen van 6 tot 17 jaar lessen Engels, Grieks en wiskunde volgen. Partner Synyparxis geeft zorg en begeleiding aan alleenreizende minderjarige vluchtelingen in vier opvangcentra op het Griekse vasteland. In de voedselkeuken van partner Apostoli in Athene krijgen vluchtelingen en dakloze Grieken elke dag een maaltijd. Arme gezinnen krijgen elke maand een voedselpakket en in vluchtelingenkampen worden zeep en andere spullen voor persoonlijke verzorging uitgedeeld.

Kom ook in actie en geef! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland! Helpt u mee? Komt u niet naar de dienst? Geef dan alstublieft via de website of via het banknummer van de diaconie op de achterzijde van Ontmoeting.

Marian Smeulders