Toelichting tweede collectes juli / augustus 2020

Uw giften via de digitale collectezak en via stortingen op onze rekening (zie omslag) worden in de betreffende week na de collectedata verzameld en vervolgens als volgt besteed:

De collecte van 5 juli is bestemd voor het Stiltecentrum Oosterhout. De kerk van het H. Hart van Jezus, Arendstraat 35, Oosterhout is een vroeg voorbeeld van herbestemming van een kerk. Al in 1972 werd het gebouw aan de eredienst onttrokken, maar men wilde niet dat het kenmerkende silhouet van de drie neogotische torens verloren zou gaan. In 1978 werd de kerk, inmiddels gemeente-eigendom, afgebroken, maar de voorgevel, met zijn drie torens, mocht blijven staan. Op de plaats van het schip en het koor kwam een binnenhofje. Beeldhouwer P. Nuyten plaatste er een beeldje van een biddende jezuïet. In 1996 werden onder de torens een kapelletje en een stiltecentrum ingericht. U bent daar van harte welkom als u in de vaak drukke binnenstad rust zoekt. Ook diverse mensen van onze eigen kerk doen aldaar vrijwilligerswerk. Deze week is onze collecte hiervoor bestemd.

Op 12 en 19 juli en ook op 9 augustus collecteren wij voor onze eigen diaconale doelen.

Op 26 juli collecteren we voor de Stichting Voorkom! Voorkom! is onderdeel van de stichting Chris en Voorkom! Men inspireert en stimuleert kinderen, jongeren en hun opvoeders bij het maken van gezonde en verantwoorde keuzes, draagt bij aan het welzijn van kinderen, jongeren en volwassenen op lichamelijk, psychisch, sociaal en geestelijk gebied door middel van het aanbieden van preventie-, weerbaarheids- en leefstijlprogramma’s en het bieden van een luisterend oor via anonieme chat en e-coaching. Chris en Voorkom! staat in de traditie van het christelijk geloof. Voorkom! wil kinderen en tieners waarschuwen voor de gevolgen van middelengebruik. Dit doet Voorkom! door het verzorgen van preventielessen die voornamelijk op scholen gegeven worden. Deze preventielessen gaan onder meer over de thema’s alcohol, drugs, roken en internet. Voorkom! wil leerlingen leren om zelf gezonde keuzes te maken.

Op 2 augustus wordt er voor het ZWO-project gecollecteerd. In Ghana, in de hoofdstad Accra, leven 25.000 kinderen op straat. In het opvangcentrum Lifeline in Accra kunnen ieder jaar honderd meisjes terecht. Jongere meisjes die dat willen, kunnen weer naar school gaan. Oudere meisjes kunnen een beroepsopleiding volgen. Een enthousiast en deskundig team van docenten en begeleiders houdt zich intensief met de meisjes bezig. Ze leren in zes maanden tijd batikken, kleding naaien, koken, catering of het kappersvak. Ook krijgen de meisjes psychosociale zorg. De organisatie werkt ook aan preventie door voorlichting te geven in het gebied waar de meisjes vandaan komen. Een project van Kerk in Actie.

Op 16 augustus collecteren we voor Kerk in Actie, voor de Zending in Rwanda. Jongeren, armen en slachtoffers van de genocide, de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda heeft extra aandacht voor hen. Veel jongeren hebben te maken met werkloosheid, armoede en geweld. Ze krijgen trainingen om hun talenten te ontdekken en te versterken. De kerk leert arme gemeenteleden hoe ze met betere landbouwmethoden en via spaargroepen hun levensomstandigheden kunnen verbeteren. Voor mensen met trauma’s vanwege de genocide van 1994 organiseert de kerk nog steeds zogenaamde ‘Lichtgroepen’, zodat daders en slachtoffers weer samen verder kunnen.

Rwanda heeft een jonge energieke bevolking. Zeventig procent is onder de dertig. De meesten hebben de genocide van 1994 zelf niet bewust meegemaakt. Zij hebben minder trauma’s dan hun ouders, wat hoop biedt voor de toekomst van dit zich snel ontwikkelend land. Veel Rwandese jongeren uit afgelegen dorpen gaan op zoek naar werk of opleiding in de hoofdstad. De kerk wil jongeren meer perspectief bieden in hun eigen omgeving. Met uw steun kunnen jongeren trainingen volgen als jonge ondernemer of artiest. Ze leren over administratie en financiën, spaargroepen, leiderschap, maar ook media, poëzie, drama, verhalen vertellen, schilderen, moderne of traditionele dans, muziek, sport, zang.

Wat kan de kerk doen met uw bijdrage?

·      voor € 120 krijgt een jongere een training in ondernemerschap

·      voor € 215 wordt een spaargroep een jaar begeleid

·      voor € 277 wordt een gespreksleider in verzoeningsgesprekken opgeleid.

Op 23 augustus collecteren we voor een goed doel: Epafras. Epafras steunt Nederlanders die vast zitten in buitenlandse gevangenissen. Vanuit onze overtuiging dat ieder mens waardevol is, laat men niemand zitten.

Het leven in een gevangenis is zwaar. Je zit vaak in overbevolkte cellen. Krijgt geen gezond eten. Je kunt nauwelijks luchten. Je begrijpt de taal niet. De juridische procedures zijn ingewikkeld. Je familie zie je niet. En juist daar moet je jarenlang wachten op je vrijheid. Epafras luistert naar de verhalen van Nederlandse gedetineerden. Hun verdriet, hun hoop. Hun levens. Helpt als zij hun hand uitsteken. Soms is de hulp praktisch. Het geven van medicijnen, omdat gedetineerden deze zelf niet krijgen. Of een telefoontje naar familieleden, omdat er geen geld is om zelf te bellen. Maar men geeft ook geestelijke steun,  Epafras heeft hier professionele geestelijke verzorgers voor. Ook begeleidt Epafras steeds meer lokale geestelijk verzorgers in de ondersteuning van Nederlandse mannen en vrouwen. Vier keer per jaar ontvangen gedetineerden het tijdschrift Comeback. Met nieuws, informatie over recht en vol brieven van andere gedetineerden. Men onderhoudt contacten met familieleden als gedetineerden dat zelf niet kunnen. Ook beantwoordt men brieven van gedetineerden –of verwijzen hen door naar de juiste instanties. Voorts koppelt men vrijwilligers via het Correspondentieproject aan gedetineerden. Zo maken we de zware tijd in detentie iets lichter.

De collecte van 30 augustus is voor onze eigen Protestantse Vrijwilligersdienst. Met name voor het bezoekwerk dat de vrijwilligers verrichten bij zieken en senioren.

Marian Smeulders