Toelichting tweede collectes april

Op 7 en 28 april collecteren we voor onze eigen diaconale doelen.

14 april is de collecte bestemd voor Kerk in Actie. Het is dertig jaar geleden dat er in Rwanda een verschrikkelijke genocide plaatsvond. Nog altijd ondervinden de inwoners de gevolgen daarvan. Daarom collecteren we voor verzoening en werkgelegenheid voor Rwandese jongeren.

Veel daders van de genocide in Rwanda, in 1994, zijn inmiddels weer terug uit de gevangenis. Kerken organiseren ‘Lichtgroepen’ waar slachtoffers en daders elkaar ontmoeten en weer leren samenleven! Zeventig procent van de jonge Rwandese bevolking heeft de genocide nooit meegemaakt. Hun probleem is het gebrek aan werkgelegenheid. Ook voor hen wil de kerk er zijn. Ze biedt jongeren praktische trainingen aan die hun kansen op werk vergroten. Want deze jonge generatie is de hoopvolle toekomst van Rwanda.

Voor meer informatie: kerkinactie.nl/kerkrwanda.

Op 21 april collecteren we voor de gevangenenzorg in Nederland.

Gevangenenzorg Nederland is een christelijke vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor (ex-) gevangenen, tbs-patiënten en hun achterblijvende familieleden om hen “tot een hand en een voet te zijn op hun herstelroute”. Criminaliteit kent alleen maar verliezers. Straf is nodig maar dat is niet genoeg. Gerechtigheid vraagt óók om barmhartigheid. Iedereen verdient een tweede kans. Daarom reikt deze christelijke vrijwilligersorganisatie (ex-) gevangenen, tbs-patiënten en hun familieleden de helpende hand om samen te werken aan herstel en een nieuwe start te maken. Ook bezoeken vrijwilligers gevangenen en bieden hun een luisterend oor en begeleiden hen waar mogelijk naar een zelfstandig bestaan.

Rectificatie.

In Ontmoeting van maart staat bij de toelichting van de collecte op 17 maart dat de ZWO commissie “zorgt voor de afdracht van het landelijk quotum”. Dat is niet juist. De afdracht doet de diaconie.

Het is een opgelegde bijdrage aan de PKN, dus niet Kerk in Actie maar de diaconie betaalt het landelijk quotum. De ZWO bepaalt zelf de goede doelen.

Teunis de Weerd