Toelichting tweede collectes december 2023

Op 3 december collecteren we voor Kerk in Actie, voor kinderen in de knel in Oeganda. In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Veel van hen zijn weggevlucht van beroerde omstandigheden thuis. Ze gaan niet naar school en lopen risico op uitbuiting. Kerk in Actie werkt samen met drie Oegandese organisaties die deze kinderen opvangen en herenigen met hun familie in hun geboortedorp. Ze zorgen dat de kinderen daar weer naar school gaan of een vak kunnen leren. Ook doen ze er alles aan om te voorkomen dat nieuwe kinderen naar de stad trekken. Verzorgers leren hoe ze genoeg geld kunnen verdienen en voedsel verbouwen. Ze krijgen landbouwgereedschap. Het resultaat van deze manier is dat de kinderen eindelijk weer naar school kunnen. Vrijwel alle kinderen en families geven aan dat zij in hun geboorteregio willen blijven. Een kind dat op school zit en het daar naar zijn zin heeft, wil helemaal niet terug naar de straten van Kampala. Via het programma Werelddiaconaat biedt Kerk in Actie kinderen in Oeganda nieuwe kansen in hun geboorteregio. We bevelen deze collecte van harte aan.

De collecte van 10 december is ook bestemd voor Kerk in Actie, ditmaal voor Kinderen in de knel in Myanmar. Als gevolg van de langdurige conflicten in het Zuidoost-Aziatische land Myanmar (Birma) zijn veel inwoners over de grens met buurland Thailand gevlucht. Alleen al in Mae Sot en omgeving verblijven naar schatting 250.000 Birmese migranten en hun gezinnen. Met steun van Kerk in Actie worden kwetsbare kinderen en jongeren opgevangen en krijgen ze verzorging en scholing. Kinderen zonder identiteitspapieren krijgen een geboortebewijs, want zonder registratie bestaat een kind feitelijk niet en komen de basismensenrechten van kinderen in gevaar! Ze hebben geen recht op onderwijs, gezondheidszorg, en de risico’s op uitbuiting en misbruik zijn groter. Kinderen worden bewust gemaakt van hun (mensen)rechten en zijn zo op de toekomst voorbereid. Via het programma werelddiaconaat steunt Kerk in Actie het werk voor jonge vluchtelingen in Myanmar. Help je mee net jouw gift?

De collecte van 17 december heeft als bestemming Stichting Wanna Help, voor o.a. talentontwikkeling van weeskinderen in Roemenië. Jaarlijks worden duizenden Roemeense kinderen in de steek gelaten of zijn wees geworden. Als deze stichting niet zou ingrijpen is er voor hen geen goede toekomst in Roemenië! Het zijn weeskinderen die leven in weeshuizen in drie regio’s in Roemenië. De stichting geeft geld omdat deze kinderen anders geen toekomstperspectief hebben. Ook betreft het verdere begeleiding van weeskinderen die 18 jaar worden, zij moeten bijna altijd het weeshuis verlaten. Vanaf dan moeten zij zichzelf zien te redden. Tegen dit moment zien de kinderen enorm op. Rond hun 13e, 14e jaar beginnen ze zich dit te realiseren. Het maakt hen erg onzeker over hun toekomst. De acties van de Stichting Wanna help zijn erop gericht deze kinderen zelfvertrouwen te geven door te investeren in hun talenten. Na vorig jaar de weeshuizen te hebben ondersteund in hun almaar stijgende energiekosten, richten we ons deze keer op de kinderen zelf door hen met kerst te verrassen met speciale kerstcadeaus. Met deze investering in hun talenten sturen we stabiele jongvolwassenen vol vertrouwen de wereld in.

Op 24 december collecteren we voor de Protestantse kerk, kinderen en jongeren. Jozef, Maria, de herbergier, de herder, de wijzen… Het kerstverhaal kent talloze personages, die elk op hun eigen manier, met hun eigen gedachten en gevoelens, in het verhaal zitten. Met de KerstChallenge, een spel van de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, kruipen jongeren in de huid van deze personages uit het verhaal. Maar liefst zesduizend jongeren doen hier elk jaar aan mee en ontdekken zo meer over de Bijbel. Er is ook altijd een diaconaal thema in het spel verweven. Meer lezen: kerkinactie.nl/kerst

De collecte van 25 december is bepaald door de kinderen van de Kindernevendienst. Het doel is de stichting Edukans: een kind dat leert, is een kind met kansen. Edukans werkt aan goed onderwijs in ontwikkelingslanden. Door te zorgen voor een veilige leeromgeving, goed opgeleide en gemotiveerde docenten, betrokkenheid van ouders en relevante opleidingen voor jongeren. Zodat kinderen de kans krijgen zich te ontwikkelen! Helaas; wereldwijd gaan 258 miljoen kinderen en jongeren niet naar school of ze stoppen voortijdig. Onderwijs is de sleutel tot duurzame ontwikkeling. Door te werken aan beter onderwijs, werken we aan de Werelddoelen die 193 wereldleiders met elkaar hebben afgesproken. Goed onderwijs zorgt ervoor dat mensen een hoger inkomen en een betere gezondheid hebben. Bovendien stimuleert onderwijs gelijke kansen voor mannen en vrouwen. Meer weten? Ga naar www.edukans.nl.

Op 31 december collecteren we voor algemene diaconale doelen.

Marian Smeulders