Toelichting diaconale collectes juni 2023

De collecte van 4 juni is voor de IAM Stichting Bijzonder Pastoraat Kaapstad. De Stichting Bijzonder Pastoraat Kaapstad zamelt geld in voor de organisatie IAM in Zuid-Afrika. IAM (Inclusive and Affirmitive Ministries) helpt de LHBTIQ-gemeenschap op verschillende manieren. Via persoonlijke hulp en door middel van groepsbijeenkomsten helpt men lokaal mensen die in de knel komen door hun geaardheid. Op landelijk niveau probeert men via de kerken het gesprek aan te gaan voor een inclusieve visie op mens-zijn, en dus ook kerk-zijn. In Zuid-Afrika zijn schrijnende voorbeelden van het niet accepteren van een andere geaardheid, waardoor mensen gevaar lopen en zich niet vrij kunnen ontwikkelen tot wie zij zijn. Met behulp van sociaal werkers wordt er hard gewerkt om mensen te bereiken.

Op 11 juni collecteren wij voor diaconale doelen.

De collecte van 18 juni is voor onze ZWO. Zij kiezen jaarlijks een of meer projecten waarvoor wordt gecollecteerd. Het project voor 2023 is: het creëren van banen voor jongeren in Libanon, Jordanië en Irak; dit betreft Syrische vluchtelingen. Miljoenen Syriërs zijn in de afgelopen tien jaren hun land ontvlucht vanwege het oorlogsgeweld. Velen zijn terechtgekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak en leven er in extreme armoede. Zo goed en zo kwaad als het kan, proberen ze een nieuw bestaan op te bouwen. Dat is lastig. Door de zware economische crisis is er nauwelijks werk.

Kerk in Actie ondersteunt Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf. In Libanon is een trainingsprogramma opgezet voor Syrische vluchtelingen om te gaan werken in de thuiszorg en basisgezondheidszorg. In Jordanië krijgen vluchtelingen met trainingen en een lening de kans een nieuwe start te maken als ondernemer. Niet alleen Syrische vluchtelingen worden geholpen, maar ook de lokale inwoners die in armoede leven. Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het werk van Kerk in Actie voor Syrische vluchtelingen om in hun eigen inkomen te voorzien. 

Op 25 juni collecteren wij voor Kerk in Actie en wel voor Colombia. In Colombia komt nog veel seksueel misbruik voor, omdat mannen meer macht hebben dan vrouwen en veel Colombianen die rolverdeling normaal vinden. Kwetsbare jongeren, inheemsen, Afro-Colombianen en vluchtelingen uit Venezuela lopen extra risico. De organisatie Renacer beschermt en begeleidt kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van seksueel misbruik of dat dreigen te worden. Sociaal werkers gaan de straat op en bieden hun psychische en juridische hulp. Wie geen onderdak heeft, kan terecht in hun opvanghuis. Het misbruik begint vaak via online contacten, maar ook door toerisme. De medewerkers geven voorlichting op scholen in achterstandswijken en informeren ze opvoeders over de gevaren. Daarnaast trainen ze ambtenaren, kerkleiders en docenten, zodat ze uitbuiting herkennen en weten hoe ze zich kunnen inzetten om dit te voorkomen. Met steun van Kerk in Actie kan Renacer kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting beschermen en begeleiden. We bevelen de collecte van harte bij u aan. 

Marian Smeulders