Toelichting tweede collectes juni 2020

Ook in deze lastige tijd waarin we niet bij elkaar kunnen komen en we dus geen normale collectes kunnen houden hebben onze collectes een bestemming. In de nieuwsbrief kunt u wekelijks lezen hoe u geld kunt storten. U mag ook in het spaardoosje blijven sparen.

De tweede collecte van 7 juni 2020 is bestemd voor de eigen diaconale doelen. Hierbij denken wij in deze tijd aan stille hulp voor hen die het hard nodig hebben en het ons laten weten.

De tweede collecte van 14 juni 2020 is voor het ZWO-project. In Ghana leven ruim 60.000 kinderen op straat. De Ghanese organisatie AG Care vangt straatmeisjes in Accra op, leert hen een vak en stimuleert hen terug te keren naar hun oorspronkelijke dorpen om een nieuw bestaan op te bouwen.

In de hoofdstad Accra leven 25.000 kinderen op straat. In het opvangcentrum Lifeline in Accra kunnen ieder jaar honderd meisjes terecht. Jongere meisjes die dat willen, kunnen weer naar school gaan. Oudere meisjes kunnen een beroepsopleiding volgen. Een enthousiast en deskundig team van docenten en begeleiders houdt zich intensief met de meisjes bezig. Ze leren in zes maanden tijd batikken, kleding naaien, koken, catering of het kappersvak. Ook krijgen de meisjes psychosociale zorg. De organisatie werkt ook aan preventie door voorlichting te geven in het gebied waar de meisjes vandaan komen. Een project van Kerk in Actie.

Op zondag 21 juni 2020 wordt gecollecteerd voor Kerk in Actie, voor het werelddiaconaat, ditmaal voor Colombia. Ongeveer vier miljoen Colombianen zijn in eigen land op de vlucht voor geweld. Velen belanden in de sloppenwijken van Bogotá. Met hulp van de organisatie Mencoldes proberen zij een nieuw bestaan op te bouwen. Ook ontvangen zij psychologische hulp voor het verwerken van hun trauma’s.

Enkele jaren geleden werden in Colombia vredesakkoorden getekend tussen de regering en haar grootste tegenstander de FARC. Toch is er in grote delen van het land nog geen sprake van vrede. Een kleine rebellengroep en ook para-militairen gaan onverminderd door met het (gewapend) intimideren van de bevolking. Hierdoor worden nog steeds mensen uit hun woonplaats of van hun land verjaagd. Zij trekken naar de stad, waar zij in de arme volkswijken belanden.

Mencoldes geeft materiële en psychosociale hulp aan ongeveer dertig tot veertig nieuwe gezinnen per maand en helpt vluchtelingen om een bedrijfje te beginnen als naaister, bouwvakker of monteur. Ook behartigt Mencoldes de belangen van de ontheemden bij de overheid en zet zich in voor de terugkeer van de ontheemden naar hun eigen land en woonplaats. Kerk in Actie lobbyt bij de Nederlandse en Colombiaanse regering en internationale (vluchtelingen)organisaties voor meer aandacht voor de ontheemden van Bogotá.

Op 28 juni wordt er wederom gecollecteerd voor het vakantiebureau. De collecteopbrengst uit de ouderendienst met Kerst is ook aan dit doel besteed. Het vakantiebureau organiseert al bijna 60 jaar vakantieweken in heel Nederland voor circa 2.500 vakantiegasten en zijn gespecialiseerd op het gebied van zorgvakanties en senioren vakanties in Nederland. De zorgvakanties zijn begeleide vakanties voor mensen die in het dagelijks leven zorg of begeleiding nodig hebben. Zo’n 1.500 vrijwilligers per jaar maken deze vakanties mogelijk. De vakanties staan bekend om hun goede sfeer, de ruimte die men als individu krijgt binnen de groep en het bijzondere contact tussen gast en vrijwilliger. Een aantal leden van onze gemeente zijn al jaren vrijwilliger. Zoekt u zelf nog vrijwilligerswerk met ouderen. Ga mee met deze vakantieweken. Overigens zijn voor zover bekend bij het maken van deze toelichting alle vakanties tot en met 30 mei 2020 geannuleerd. Marian Smeulders