klik op de plattegrond voor een vergroting en klik hier voor de wijk/sectie-verdeling

 

 

 

 

 

Voor het pastoraat is Oosterhout ingedeeld in zo’n 30 secties, waarbij we ook nog twee secties rekenen tot de zogenaamde buitengebieden (zowel ten noorden als ten zuiden van Oosterhout).

Voor de taakverdeling tussen de predikanten en de kerkelijk werker spreken we ook nog wel over een wijkindeling van Noord en Zuid. Dit is echter een indeling van praktische aard want de predikanten en pastoraal werker zijn in principe pastores voor de gehele gemeente. Na goed onderling overleg kan het dus voorkomen dat de pastores ook wijkoverschrijdend pastoraal werk doen. Maar in principe is een pastorale hulpvraag vanuit een sectie altijd de eerste verantwoording van de betreffende wijkpredikant/pastoraal werker.

De predikanten en kerkelijk werker werken in het pastoraat samen met vrijwilligers. Zij hebben één keer per maand een overleg via de pastoraatsgroep. In de pastoraatsgroep zitten naast de pastores, de ouderlingen en pastoraal werkers. Ouderlingen en pastoraal werkers hebben elk één of meerdere secties onder hun verantwoording.

Helaas moeten we wel constateren dat we niet meer alle secties bemand kunnen krijgen met een ouderling of pastoraal werker. Deze vacatures zijn een zorg omdat we het omzien naar elkaar in deze onbemande secties formeel niet kunnen waarborgen. Vandaar dat we een systeem hebben opgezet waarbij we gemeenteleden vragen om ons te helpen goed naar elkaar om te kunnen blijven zien.

In ontmoeting en via de website kan een verzoek tot bezoek gedaan worden door een bezoekbriefje in te vullen op een mailtje te sturen naar bezoekpgo@gmail.com. Op die manier hopen we dat we elkaar op momenten die ertoe doen kunnen blijven opzoeken. Het pastoraat van de toekomst doet een beroep op ons allen.

In het volgend overzicht ziet u de wijk/sectieverdeling van de predikanten en kerkelijk werker.