Het lijkt zo vanzelfsprekend en logisch. In de kerk voel je je veilig. Daar behandelen mensen
elkaar met respect, zoals je als christen in het leven staat.
Mensen met speciale taken en opdrachten maken geen gebruik van hun machtspositie ten
koste van anderen. Mensen van alle leeftijden kunnen meedoen, ouderen maar zeker ook
kinderen en jongeren.
Zo zou het moeten zijn en zo gaat het gelukkig meestal ook.


Maar soms gaat het helaas niet zo vanzelf en ontstaan er ongewenste situaties.
Wanneer mensen hun grenzen niet goed kennen en bewaren , wanneer zij hun (machts-)
positie misbruiken en anderen daardoor schade berokkenen, dan kan het flink mis gaan.
Dit kunnen zeer uiteenlopende situaties zijn, variërend van plagen, pesten, overheersen tot
intimideren, dreigen of kwetsen Ook ongewenst, (seksueel ) grensoverschrijdend gedrag kan
voorkomen.
Het blijkt dat dit in kerkelijk verband even vaak voorkomt als buiten de kerk.


Dan is het goed en noodzakelijk dat er iemand is waar slachtoffers, van (vermeend) ongewenst
gedrag, veilig en verantwoord naar toe kunnen.
Dan moet er gehoord en geluisterd worden, in een sfeer die open en vertrouwd is; dat mensen
weten dat zij daar in alle rust en geheimhouding hun verhaal kunnen vertellen.
De kerkenraad is 11 maart 2024 akkoord gegaan met de benoeming van Noud Froeling als
vertrouwenspersoon.

Noud is bereikbaar op telefoonnummer 0622793585


Gemeenteleden kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht met hun vragen, vermoedens en
meldingen m.b.t. ongewenst gedrag of intimidatie .


De Vertrouwenspersoon kan bij vermoedens van misbruik binnen de gemeente ook zelf
proactief iemand benaderen.


Hij doet geen werk waar anderen in gespecialiseerd zijn. Dat betekent dat hij niet aan
waarheidsvinding doet. Hij gaat niet zelf op onderzoek uit, hij is geen therapeut, mediator,
pastoraal medewerker of advocaat. Hij is geen aanspreekpunt voor kerkelijke conflicten.

Hij staat naast het gemeentelid dat zich bij hem meldt is een luisterend oor en ondersteunt die
persoon.

Gedragscode
We hebben een gedragscode gemaakt. Daarin staat hoe we met elkaar omgaan. Dat kan gaan
over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar ook over andere vormen van ongewenst
gedrag. Voorbeelden zijn: geheimhouding, pesten, omgaan met geld en omgaan met goederen
van anderen.


De volledige gedragscode kunt u lezen op onze website www.pgoosterhout.nl


Commissie veilige kerk
Ilse Eikhout
Noud Froeling
Hans van het Hof