Elke tweede en vierde zondag van de maand is er kindernevendienst.


Op zondagochtend is er tijdens de kerkdienst kindernevendienst, bedoeld voor kinderen die op de basisschool zitten.


Na het kinderlied gaan de kinderen naar hun eigen ruimte in De Beuk. Daar luisteren ze naar een verhaal uit de methode Bijbel Basics van het Nederlands Bijbel Genootschap. Vervolgens wordt het verhaal verwerkt in een tekening, spel of knutselwerk. Tijdens de collecte komen de kinderen weer terug in de kerkzaal.


Momenteel werken we met één groep, maar wordt het aangeboden materiaal wel aangepast aan de leeftijd van de kinderen (onder- en bovenbouw).

Een aantal keren per jaar heeft de kindernevendienst een project. Dit is het geval met Advent en kerst, en gedurende de 40-dagentijd tot en met Pasen. De gemeenteleden worden bij deze projecten betrokken.
Ook zijn er speciale diensten : zo is er een afscheidsdienst van de kinderen die naar de middelbare school gaan. En worden er gezinsdiensten met een thema georganiseerd.


Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leiding! Lijkt het je leuk om met ons mee te doen,
neem contact op met Tiny Alewijnse via kindernevendienst@pgoosterhout.nl. Ook
voor andere vragen kan je op dit emailadres terecht.

Projecten

Adventsproject kindernevendienst 2022

In de lijn van verwachting….: vijf vrouwen uit de stamboom van Jezus

 

We kijken uit naar, verwachten de geboorte van de Messias, onze toekomst. De evangelist Matteüs begint echter met een overzicht van Jezus’ afstamming. Die begint bij Abraham en eindigt bij Maria. Tussen al die namen worden ook vier vrouwen genoemd: Tamar, Rachab, Ruth en Batseba. Stuk voor stuk zijn het vrouwen die een cruciale rol spelen in de geschiedenis en de toekomst van het volk van Israël. Opvallend daarbij is dat zij niet allemaal uit volk Israël afkomstig zijn.

In de verhalen kijken we steeds verder terug: we lezen eerst over Batseba. Daarna gaan we met Ruth een stap verder terug in de tijd. En met Rachab en Tamar nog verder. Daarmee maken we een beweging die mensen vaak maken als ze over hun voorgeschiedenis (genealogie) hebben, ook in je eigen familiegeschiedenis kijk je steeds verder terug.

Deze vrouwen hebben lef, durven over bestaande grenzen heen te stappen – letterlijk en figuurlijk. Tegelijk zijn ze menselijk en praktisch. Ze doen wat er gedaan moet worden : levens doorgeven, en daarmee de toekomst mogelijk maken.

Op elke adventszondag (27 november en 4 t/m 18 decmeber) en op kerstochtend is er kindernevendienst. Kom je ook?

De kinderen hebben thuis het werkboekje van de methode Bijbel Basics gekregen. Die volgt dit jaar een iets anders leesrooster, maar de boekjes zijn de hele adventsperiode bruikbaar.

Leiding kindernevendienst

 

Veertigdagenproject 2022

Vanaf 6 maart gaan we op weg naar Pasen met het 40-dagenproject.   

Met het thema “ beloofd land in zicht” volgen we het volk Israël uit het bijbelboek Exodus en de verhalen over Jezus uit Lucas.   God bevrijdde het volk uit Egypte, en via de woestijn, gingen ze naar het land dat God hen beloofd had.  Jezus is onze Heer die ons bevrijdt heeft en geeft ons perspectief.

Pasen is het teken van de bevrijding en begin van een reis naar een nieuwe wereld.  

Het project komt uit de methode Bijbel Basics (BB) van het Nederlands Bijbelgenootschap  www.debijbel.nl/bijbelbasics.  

Op de zondagen 13 en 27 maart is er kindernevendienst. In april doen we het wat anders : 10 april (Palmpasen) is er ‘s middags Kliederkerk en op 17 april (Pasen) is er kindernevendienst. De volgende is dan weer op 8 mei.


Veertigdagenproject 2021

Een spoor van liefde, dat is het thema van het veertigdagen- / paasproject waar de kinderen vanaf 21 februari mee bezig zijn. Ze hebben een tas vol met materialen ontvangen waarmee ze deze periode aan de slag kunnen gaan. Er zit een boekje met lezingen en verwerkingen voor de diverse zondagen in. Elke zondag kunnen ze ook een luikje openmaken op de poster.

  In de online-diensten zal er ook een projectlied klinken en een filmpje dat met de Bijbellezing van die zondag te maken heeft.

Voor Palmpasen zit er een kruis in dat ze kunnen versieren met natuurlijk ook de uitleg van de verschillende symbolen erbij. Voor de Stille Week is nog een extra boekje beschikbaar.

Er zijn nog enkele materialen beschikbaar voor wie belangstelling heeft.

Neem in dat geval even contact op met Annemieke Huijsmans (smeulers@hotmail.com).

 

 

Adventsproject

Ook dit jaar hebben we weer een adventsproject. Vier zondagen volgen we het thema ‘Dichtbij het licht’. Twee zondagen, de eerste advent -29 november- en de derde advent -13 december-, doen we dat in de kerk/ kindernevendienst. Voor de andere twee zondagen wordt materiaal aan de ouders aangeleverd.

Licht geeft niet alleen gezelligheid en sfeer, maar is ook noodzakelijk om in het donker iets te kunnen zien. Licht is van levensbelang. Zonder het licht van de zon kunnen we niet leven. Met licht is ook het goede nieuws van Kerstfeest uit te leggen : Gods Zoon is gekomen om licht in de wereld te brengen. Waar kunnen we het licht vinden?

We lezen deze zondagen in Johannes over Jezus die het licht in de wereld komt brengen, in Genesis over God die het licht schiep; in Jesaja over de belofte van het licht en in Lucas over Zacharias die zingt over een hemels licht.

De kinderen krijgen een expeditiekaart waar ze deze periode mee aan de slag aan. Er moeten diverse opdrachten uitgevoerd worden om dichter bij het licht te komen. Met kerst ontdekken ze om welk licht het gaat.

 

Paasdienst

Hier vind je een kleurplaat en een kruiswoord puzzel met thema Pasen.

Leven met Jezus is kleurrijk


Veertigdagentijd project kindernevendienst

Veertigdagentijd

Dit jaar volgen we gedurende de veertigdagentijd in de kindernevendienst de methode ‘Kind op Zondag’. Het thema is ‘Een teken van leven’.

Een teken van leven
Hoe ellendig mensen er ook aan toe kunnen zijn en hoe verlaten ze zich ook kunnen voelen; de Eeuwige geeft tekens van leven. Met Pasen zullen we horen hoe verlaten Jezus zich voelde, toen zijn weg in het donker leek te eindigen. Maar ook toen wist de hemel een uitweg. Dwars door de dood heen gaf God zijn teken van leven.
Ook wij mogen uitzien naar tekens van leven. We kunnen erom bidden en we kunnen ook een teken van leven doorgeven aan elkaar. Door elkaar te bemoedigen en te troosten, door om te zien naar iemand die het moeilijk heeft, kunnen we laten zien: Ook voor jou is er een teken van leven.

Projectboek
Bij het project is een groot boek gemaakt dat voor in de kerk zal worden gezet. Voor elke week staat in het boek een grote illustratie bij het Bijbelverhaal.
De kinderen laten in het boek ook elke week een teken van leven zien: iets dat ze hebben gehoord of meegemaakt wat mensen hoop en nieuwe moed kan geven.

Gezinsboekje

Bij dit project is er een boekje ontwikkeld voor thuis, met voor elke dag materiaal in de vorm van voorleesverhalen, liedjes en leuke activiteiten. Een mooie manier om thuis vorm te geven aan het project!

Tot slot besteden we vanuit de kindernevendienst aandacht aan het 40-dagenproject van de diaconie, de spaardoosjes actie voor “Kinderen in de knel”.

Namens de kindernevendienstleiding,

Arno en Sander


Hallo, 

Hierbij nodigen we je uit om vanaf   1 december weer mee te doen met het Adventsproject van de kinder-nevendienst. 

Vier zondagen, en natuurlijk op het Kerstfeest, gaan we samen met de profeet Micha op zoek naar het licht van God. 

Met bijbelverhalen, spelletjes en knutselen gaan we de verschillende vormen van licht bekijken. 

Op 24 december vieren we het Kerstfeest. Je wordt om 19.00 uur in de Vredeskerk verwacht. 

KOM JE OOK??

Leiding kindernevendienst Protestantse Gemeente Oosterhout 

N.B. Er is helaas geen crèche. 

 

 

 

 

 

 


Veertigdagentijd project kindernevendienst

Veertigdagentijd

Dit jaar volgen we gedurende de veertigdagentijd in de kindernevendienst de methode ‘Kind op Zondag’. Het thema is ‘Een nieuw begin’. Pasen is het feest van het nieuwe begin. We zien het in de lente in de natuur als alles weer groen wordt. Ook in de Bijbelverhalen gaat het over een nieuw begin. Steeds opnieuw wordt in de evangeliën verteld dat Jezus mensen een nieuw begin laat maken. En als het donker aanbreekt over zijn eigen leven, als Jezus gekruisigd wordt en sterft, laat God hem opstaan uit de dood. Dat is een nieuw begin voor Jezus zelf en voor ons allemaal. God zal altijd een nieuw begin maken, zelfs na de donkerste nacht.

Hoe kun je een nieuw begin maken?

In het project volgen we Julia en Stef. Zij mogen op een stuk grond in de buurt een nieuwe tuin aanleggen. Dat is een mooi nieuw begin, maar ze moeten er heel wat voor doen! Voor het maken van een nieuw begin zijn er vaardigheden nodig. Iedere week komt een vaardigheid aan bod. In het Bijbelverhaal van de zondag kunnen we dezelfde vaardigheid herkennen. 

KND collecte

Kids in Actie is het kinderlabel van Kerk in Actie om de kinderen te betrekken bij (wereld)diaconaat. Rainbow, de duif van Kids in Actie, vliegt de wereld over en komt terug met verhalen van kinderen ver weg en dichtbij.

In de veertigdagentijd vertelt Rainbow, de duif van Kids in Actie, iedere zondag over een van de veertigdagentijdprojecten van Kerk in Actie. De kinderen krijgen een spaardoosje mee om hier thuis voor te sparen. De collecte in de KND is ook gedurende de veertigdagentijd voor het Rutselbosproject.

Denkt u er daarom alstublieft aan om uw kind geld mee te geven naar de kindernevendienst.

Namens de kindernevendienstleiding,

Arno en Sander


Adventsproject kindernevendienst – thema Hoop

Vanaf 2 december beginnen we met het Adventsproject.

We gaan met de kinderen aan de slag rondom het thema hoop.

Hoop op een betere toekomst!

Met lezingen uit Lucas, die ook in de kerk tot leven komt, vertellen we over Zacharias, Maria, Elisabeth en Johannes. 

Op maandagavond 24 december om 19.00 uur horen we het verhaal van de geboorte van Jezus in de Kerstgezinsdienst. Iedereen is van harte welkom.

 

 


Veertig-dagen-tijd project kindernevendienst

Veertigdagentijd

Dit jaar volgen we in de kindernevendienst de methode ‘Kind op Zondag’ gedurende de lijdenstijd ofwel  Veertigdagentijd. Het thema is ‘Ik zorg voor jou’. Voor in de kerk ziet u in deze tijd een poster met daarop een grote bloem. Elke week wordt er door de kinderen een blaadje aan de bloem toegevoegd. Wanneer u dit leest zijn er al twee zondagen geweest in de Veertigdagentijd, en zijn er dus al twee blaadjes op de poster geplakt.

De komende weken gaan we het hebben over Jezus die de handelaren op het tempelplein verjaagt, over het verhaal van de vijf broden en twee vissen, over de graankorrel die begraven wordt en weer boven komt, de intocht in Jeruzalem en op Pasen over het lege graf.

Zorgkoffer

In deze periode nemen we de zorgkoffer mee naar de kindernevendienst. Elke week zit er iets anders in wat met het thema en de lezing van de betreffende zondag te maken heeft. De 1e zondag zaten er ansichtkaarten in. Elke week tekenen en versturen we een kaart naar iemand die volgens de kinderen wel wat steun kan gebruiken. Op die manier zorgen we voor iemand door te laten merken dat we aan diegene denken.

KND collecte

In de kindernevendienst wordt er gecollecteerd voor het ZWO project van die zondag. Denkt u er alstublieft aan om uw kind geld mee te geven naar de knd.

Kinderdoedag

Op zaterdag 24 maart van half 2 tot half 5 is er Kinderdoedag (KDD) in het kader van Palmpasen. We gaan koekjes bakken (Voor de ZWO)  en Palmpasenstokken versieren. De koekjes gaan we op palmpasen zondag 25 maart in de kerk verkopen. Je kan je opgeven via kinderwerk@pgoosterhout.nl

Namens de kindernevendienstleiding,

Marion en Sander


‘Ik zorg voor jou’

Zondag 18 februari start de veertig-dagen-tijd. Met de kinderen gaat het in de kindernevendienst over het thema: ‘Ik zorg voor jou’. We lezen dan de verhalen over Jezus die op weg gaat naar Pasen.

Jezus maakt op die weg moeilijke dingen mee. Hij wordt op de proef gesteld in de woestijn, hij ziet handelaars op het tempelplein, hij weet dat mensen hem naar het leven staan. Maar bij al die dingen is Jezus niet alleen. God zorgt voor hem. Er zijn engelen bij Jezus in de woestijn, Mozes en Elia verschijnen op de berg. En met Pasen zal blijken dat zijn Vader ook in de donkerste nacht voor Jezus blijft zorgen.

Vanuit die hemelse zorg laat Jezus ook zien hoe mensen voor elkaar kunnen zorgen. Met de kinderen ontdekken we in deze periode dat je op veel manieren voor iemand kunt zorgen. Bijvoorbeeld door met iemand te praten. Door iemand eten te geven. Of door ervoor te zorgen dat iemand zich thuis kan voelen. Zo zorgt de Vader in de hemel voor Jezus, zo zorgt Jezus voor mensen die hij tegenkomt en zo kunnen wij ook voor elkaar zorgen.

Namens de kindernevendienstleiding,

Marion en Sander


Adventsproject kindernevendienst

Advent, de tijd van verwachting. Maar verwachting van wat, waar we wachten we op? Met het adventsproject van de kindernevendienst gaan we op zoek. Blijft het bij uiterlijke schijn of zitten er diepere gedachten achter de symbolen waarmee we gaan werken.

Het project is getiteld “Is je deur nog op slot”.  De deur naar je huis maar ook deur naar je hart. Kan je God, Jezus wel toelaten.  Doen we de deur, al is het maar op een kier, open voor het licht van Christus?

Op de vier aansluitende zondagen nemen we de kinderen aan de hand van het Lucas-evangelie mee naar de geboorte van het Kerstkind.

Kunnen we jullie ook verwachten?

 

 


Hoi!

Over een paar weken is het herfstvakantie!
Tijd voor een nieuwe kinder-doe-dag.

Deze keer op vrijdag woensdag 18 oktober van 10uur tot half 1.

We gaan leuke spelletjes doen, zingen, knutselen en luisteren naar het verhaal over “het Avondmaal”.

In de gezinsdienst van 29 oktober zullen we het Heilig Avondmaal met elkaar vieren. En laten zien wat we hebben gemaakt.

We zouden het fijn vinden als je je opgeeft voor de woensdag zodat we weten hoeveel eten en drinken we moeten kopen.

Graag mailen naar:
kinderwerk@pgoosterhout.nl of appen naar 06-43246125 (Sabrina).

Ook zoeken wij nog hulpouders voor deze middag, zou u willen helpen?


Kids in Actie tijdens de 40-dagen tijd.

Dit is duif Rainbow. Ze woont in het land waar iedereen gelukkig is. Niemand heeft er honger, want iedereen deelt met elkaar. Niemand is er lang verdrietig, want de mensen troosten elkaar. Als iemand pijn heeft, zijn er anderen, die voor hem of haar zorgen. Er is geen oorlog, maar vrede. Soms vraagt Rainbow zich af, hoe het op andere plekken is. Zou daar ook iedereen gelukkig zijn? Zou het in andere landen net zo mooi zijn als in Wonderland?

Rainbow is de mascotte van Kerk-in-Actie. Net als de duif, die de ark  van Noach uitvloog op zoek naar een teken van hoop, zo vliegt Rainbow de wereld over. Ze ziet projecten, die gesteund worden door Kerk-in-Actie. Rainbow gelooft in delen en gelooft ook, dat het daarom op veel plekken net zo mooi kan worden als in Wonderland.

Door naar www.kerkinactie.nl/kids te gaan, ontdekken kinderen in het huis van Rainbow via leuke spelletjes, filmpjes en tips hoe ze iets kunnen betekenen voor kinderen elders.

Tijdens het project in de 40-dagen-tijd zal duif Rainbow iedere zondag te zien zijn. Op zondag 26 maart zullen de kinderen letterlijk “Kids in Actie” zijn. Ze zullen na de dienst zelf gemaakte baksel verkopen voor het goede doel.

Kindernevendienst


Uitnodiging 40-dagen tijd

Ga direct naar kinderwerk@pgoosterhout.nl voor je aanmelding!


Eigenaar pagina: kindernevendienst@pgoosterhout.nl. Laatste wijziging: 2022-7-11