Kindernevendienst

De kindernevendienst is bedoeld voor kinderen die op de basisschool zitten.
Er wordt doorgaans kindernevendienst gehouden in twee groepen: de onderbouw en de bovenbouw.

De kindernevendienst vindt plaats in een apart zaaltje voor beide groepen in De Beuk.

Iedere zondagochtend tijdens de kerkdienst is er een kindernevendienst.

Na het kinderlied gaan de kinderen naar hun eigen kindernevendienst. Zij nemen het lichtje mee. De kinderen in de onderbouw (groep 1 t/m 4) luisteren naar het verhaal uit Kind op Zondag. Ze maken een knutselwerk, tekening, of doen een spel. De kinderen in de bovenbouw (Groep 5 t/m 8) luisteren ook naar hun eigen verhaal. Hier wordt over nagepraat en vervolgens is er voor hen ook een verwerking of spel dat past bij het thema van die ochtend.
Na de preek worden zij weer opgehaald door de koster.

Een paar keer per jaar volgt de kindernevendienst een project. Dit is gedurende de Adventsweken en Kerst, en gedurende de 40 dagen tijd tot en met Pasen.
Ook zijn er speciale diensten. Zo is er een overstapdienst (meestal in de maand februari), waarin afscheid genomen wordt van de kinderen die naar de middelbare school gaan. Zij stappen dan over van de kindernevendienst naar Jopeace.

Contact: kindernevendienst@pgoosterhout.nl

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leiding! Lijkt het je leuk om met ons mee te draaien, neem dan contact op met Tiny Alewijnse via bovenstaand emailadres.


Veertig-dagen-tijd project kindernevendienst

Veertigdagentijd

Dit jaar volgen we in de kindernevendienst de methode ‘Kind op Zondag’ gedurende de lijdenstijd ofwel  Veertigdagentijd. Het thema is ‘Ik zorg voor jou’. Voor in de kerk ziet u in deze tijd een poster met daarop een grote bloem. Elke week wordt er door de kinderen een blaadje aan de bloem toegevoegd. Wanneer u dit leest zijn er al twee zondagen geweest in de Veertigdagentijd, en zijn er dus al twee blaadjes op de poster geplakt.

De komende weken gaan we het hebben over Jezus die de handelaren op het tempelplein verjaagt, over het verhaal van de vijf broden en twee vissen, over de graankorrel die begraven wordt en weer boven komt, de intocht in Jeruzalem en op Pasen over het lege graf.

Zorgkoffer

In deze periode nemen we de zorgkoffer mee naar de kindernevendienst. Elke week zit er iets anders in wat met het thema en de lezing van de betreffende zondag te maken heeft. De 1e zondag zaten er ansichtkaarten in. Elke week tekenen en versturen we een kaart naar iemand die volgens de kinderen wel wat steun kan gebruiken. Op die manier zorgen we voor iemand door te laten merken dat we aan diegene denken.

KND collecte

In de kindernevendienst wordt er gecollecteerd voor het ZWO project van die zondag. Denkt u er alstublieft aan om uw kind geld mee te geven naar de knd.

Kinderdoedag

Op zaterdag 24 maart van half 2 tot half 5 is er Kinderdoedag (KDD) in het kader van Palmpasen. We gaan koekjes bakken (Voor de ZWO)  en Palmpasenstokken versieren. De koekjes gaan we op palmpasen zondag 25 maart in de kerk verkopen. Je kan je opgeven via kinderwerk@pgoosterhout.nl

Namens de kindernevendienstleiding,

Marion en Sander


‘Ik zorg voor jou’

Zondag 18 februari start de veertig-dagen-tijd. Met de kinderen gaat het in de kindernevendienst over het thema: ‘Ik zorg voor jou’. We lezen dan de verhalen over Jezus die op weg gaat naar Pasen.

Jezus maakt op die weg moeilijke dingen mee. Hij wordt op de proef gesteld in de woestijn, hij ziet handelaars op het tempelplein, hij weet dat mensen hem naar het leven staan. Maar bij al die dingen is Jezus niet alleen. God zorgt voor hem. Er zijn engelen bij Jezus in de woestijn, Mozes en Elia verschijnen op de berg. En met Pasen zal blijken dat zijn Vader ook in de donkerste nacht voor Jezus blijft zorgen.

Vanuit die hemelse zorg laat Jezus ook zien hoe mensen voor elkaar kunnen zorgen. Met de kinderen ontdekken we in deze periode dat je op veel manieren voor iemand kunt zorgen. Bijvoorbeeld door met iemand te praten. Door iemand eten te geven. Of door ervoor te zorgen dat iemand zich thuis kan voelen. Zo zorgt de Vader in de hemel voor Jezus, zo zorgt Jezus voor mensen die hij tegenkomt en zo kunnen wij ook voor elkaar zorgen.

Namens de kindernevendienstleiding,

Marion en Sander


Adventsproject kindernevendienst

Advent, de tijd van verwachting. Maar verwachting van wat, waar we wachten we op? Met het adventsproject van de kindernevendienst gaan we op zoek. Blijft het bij uiterlijke schijn of zitten er diepere gedachten achter de symbolen waarmee we gaan werken.

Het project is getiteld “Is je deur nog op slot”.  De deur naar je huis maar ook deur naar je hart. Kan je God, Jezus wel toelaten.  Doen we de deur, al is het maar op een kier, open voor het licht van Christus?

Op de vier aansluitende zondagen nemen we de kinderen aan de hand van het Lucas-evangelie mee naar de geboorte van het Kerstkind.

Kunnen we jullie ook verwachten?

 

 


Hoi!

Over een paar weken is het herfstvakantie!
Tijd voor een nieuwe kinder-doe-dag.

Deze keer op vrijdag woensdag 18 oktober van 10uur tot half 1.

We gaan leuke spelletjes doen, zingen, knutselen en luisteren naar het verhaal over “het Avondmaal”.

In de gezinsdienst van 29 oktober zullen we het Heilig Avondmaal met elkaar vieren. En laten zien wat we hebben gemaakt.

We zouden het fijn vinden als je je opgeeft voor de woensdag zodat we weten hoeveel eten en drinken we moeten kopen.

Graag mailen naar:
kinderwerk@pgoosterhout.nl of appen naar 06-43246125 (Sabrina).

Ook zoeken wij nog hulpouders voor deze middag, zou u willen helpen?


Kids in Actie tijdens de 40-dagen tijd.

Dit is duif Rainbow. Ze woont in het land waar iedereen gelukkig is. Niemand heeft er honger, want iedereen deelt met elkaar. Niemand is er lang verdrietig, want de mensen troosten elkaar. Als iemand pijn heeft, zijn er anderen, die voor hem of haar zorgen. Er is geen oorlog, maar vrede. Soms vraagt Rainbow zich af, hoe het op andere plekken is. Zou daar ook iedereen gelukkig zijn? Zou het in andere landen net zo mooi zijn als in Wonderland?

Rainbow is de mascotte van Kerk-in-Actie. Net als de duif, die de ark  van Noach uitvloog op zoek naar een teken van hoop, zo vliegt Rainbow de wereld over. Ze ziet projecten, die gesteund worden door Kerk-in-Actie. Rainbow gelooft in delen en gelooft ook, dat het daarom op veel plekken net zo mooi kan worden als in Wonderland.

Door naar www.kerkinactie.nl/kids te gaan, ontdekken kinderen in het huis van Rainbow via leuke spelletjes, filmpjes en tips hoe ze iets kunnen betekenen voor kinderen elders.

Tijdens het project in de 40-dagen-tijd zal duif Rainbow iedere zondag te zien zijn. Op zondag 26 maart zullen de kinderen letterlijk “Kids in Actie” zijn. Ze zullen na de dienst zelf gemaakte baksel verkopen voor het goede doel.

Kindernevendienst


Uitnodiging 40-dagen tijd

Ga direct naar kinderwerk@pgoosterhout.nl voor je aanmelding!


Eigenaar pagina: kindernevendienst@pgoosterhout.nl. Laatste wijziging: 2017-02-25