Het kwartetspel

 

Kerk in Actie en Tear willen met de GroeneKerkenactie stimuleren dat kerken duurzamer en groener worden en dat die kerken – van beginner tot duurzame expert – elkaar kunnen vinden en stimuleren. De actie richt zich op alle kerk- en geloofsgemeenschappen die actief aan de slag willen gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap.

De Vredeskerk van de Protestantse Gemeente Oosterhout is een “Groene Kerk“. Daarom worden door een werkgroepje allerlei acties uitgevoerd om de mensen bewust te maken van deze doelen. Eén van die acties is het ontwikkelen van een “duurzaam kwartetspel”.

Dit kwartspel is voor € 5 (exclusief verzendkosten) te bestellen door dit bedrag over te
maken op de bankrekening NL70RABO 0119 8592 70 van Diaconie PGO met duidelijke
vermelding van KWARTET.  Het zal ook op de Herfstmarkt en na afloop van de zondagse
diensten in de Vredeskerk te koop zijn. Het spel leent zich er uitstekend voor ook kinderen
en jongeren bewust te maken van wat wij zelf kunnen doen om de wereld leefbaar te
houden.


Het kwartetspel legt de focus op “duurzaamheid thuis”, voor elke kaart volgt hier een uitleg met achtergrond informatie:

1. Voeding:

 • Fair-Trade producten
  Fair trade duidt op een streven om bijvoorbeeld koffieboeren, cacaoboeren of bananenboeren in Latijns-Amerika, Afrika en Zuidoost-Azië voor hun exportproducten een prijs te geven die in verhouding staat tot de werkelijke productiekosten, en niet een prijs die wordt bepaald door de verhoudingen op de internationale markt. Aan fairtrade-producten worden daarnaast strengere milieueisen gesteld. (BRON)
 • Gooi geen voedsel weg
  Eén op de drie Nederlanders gooit meerdere keren per week eten en drinken weg. Jongeren onder de dertig en gezinnen zijn de grootste verspillers. Eén van de redenen: de partner heeft geen zin in bewaard voedsel. Als oplossing geven consumenten aan dat voedsel duurder moet worden. Dan zouden ze bewuster gaan inkopen en meer voedsel gaan invriezen. Met sommige producten gebeurt dat al wel veel: 71 procent van de huishoudens zegt brood in te vriezen en alleen te ontdooien wanneer het meteen wordt opgegeten. (BRON).
 • Eet minder vlees
  Niet teveel eten, een voedingspatroon met meer plantaardige en minder dierlijke producten en minder suikerhoudende en alcoholische dranken: dat zijn drie kansen voor een gezonder en duurzamer voedingspatroon. Dit zal leiden tot een daling van het aantal chronisch zieken, kleinere gezondheidsverschillen tussen Nederlanders en een lagere milieubelasting van voedsel. De consumptie van minder vlees gaat bovendien samen met minder voedselinfecties. (BRON).
 • Gebruik uit eigen streek
  Streekproducten komen vaak van kleine bedrijven die soms nog echt ambachtelijk werken. Het meeste eten en drinken komt uit grote fabrieken, dus het is bijzonder als je iets koopt dat van zo’n klein bedrijf komt. Bovendien, als je een streekproduct koopt, dan is dat goed voor de economie van die regio.  Streekproducten zijn ook vaak goed voor de natuur.  Bij hele grote zuivelbedrijven staan de koeien bijna altijd in de stal. (BRON)

 

2. Kleding:

 • Ecologisch verantwoord
  De kleding die je hier in de winkel koopt wordt vooral gemaakt in fabrieken in lagelonenlanden. De mensen achter de naaimachines – waarvan 85% vrouw – werken 80 uur per week, maar verdienen veel te weinig om van te leven. (BRON)
 • Geen kinderarbeid
  Kinderen horen naar school te gaan en niet te werken. Toch werken er volgens de campagne Stop Kinderarbeid wereldwijd 168 miljoen kinderen. Kinderen werken vooral in de landbouw (59%) en dienstverlening (32%). Maar zeven procent van die kinderen (bijna 12 miljoen) werkt in de industrie – ook in de kledingindustrie. (BRON)
 • Tweedehands
  Er is al zoveel kleding in omloop. Het is tijd dat we eerst kijken wat anderen in hun kledingkast hebben hangen voordat we nieuwe kleding kopen.
 • Reparatie
  Als je van naaien houdt en stapels oude kleding in huis hebt liggen die je toch nooit meer aan zal doen, gooi deze kleding dan niet weg. Je kunt deze kledingstukken altijd hergebruiken door er iets anders van te maken, ze in te ruilen of te doneren aan hulpbehoevende mensen. (BRON)

 

3. Energie:

 • Windenergie
  Windenergie is de elektrische energie die een windturbine uit wind kan maken. Wind is een duurzame en schone energiebron. De wind raakt niet ‘op’ en kan altijd worden benut voor het opwekken van elektriciteit. Windenergie heeft in tegenstelling tot de fossiele energiebronnen geen nadelige effecten op het milieu. Er is geen sprake van uitstoot van CO2 of fijnstof. (BRON)
 • Zuinig met water
  In Nederland komt water uit de kraan dat erg schoon is en de kwaliteit van het water is heel erg goed, daarom is het van groot belang dat wij er goed mee omgaan. Dit is om verdroging te voorkomen en onnodige verspilling, zowel voor samenleving en milieu als voor uw rekening van het waterverbruik.  (BRON)
 • Zonnepanelen
  Zonnepanelen leveren de meeste energie als de zon volop schijnt, maar ook op een bewolkte dag wekken ze energie op. De hoeveelheid zonne energie die Nederland bereikt is veel groter dan het jaarlijkse Nederlandse stroomverbruik. De materialen zijn intussen veel goedkoper geworden en in veel gevallen kost het huren van een systeem (iets) minder dan het huidige gebruik! (BRON)
 • Gebruik LED-verlichting
  Gloei- en halogeenlampen vervangen door LED lampen is een slimme zet, zelfs als de lampen nog goed werken. Een LED lamp is 85% zuiniger dan een gloeilamp en verbruikt 75% minder stroom dan een halogeenlamp. Er bestaan LED lampen in vrijwel alle soorten, maten en tinten. Hoewel de aanschafprijs hoger ligt, betaal je op de lange termijn veel minder voor LED door het lage verbruik en de lange levensduur. (BRON)

 

4. Hergebruik:

 • Zuinig met papier
  Verbeter je voetafdruk met maar liefst 5000 m2 (0,5 hectare) door een NEE/NEE sticker op je brievenbus te plakken, boeken te lenen in plaats van te kopen en nauwelijks te printen. Door ook nog je krantenabonnementen op te zeggen bespaar je nog eens 2000 m2. Met een JA/NEE- of NEE/NEE-sticker bespaar je jaarlijks 34 kilo reclamedrukwerk! (BRON)
 • Repair Café
  Het idee erachter is dat kapotte apparaten, meubels of kleding vaak niet meteen weggegooid hoeven worden. Repareren en hergebruiken als het kan. Daar willen wij bij helpen. Kom met uw kapotte spullen naar het Repaircafé. We bekijken samen wat de mogelijkheden zijn.  Wij werken gratis, maar stellen een bijdrage in de fooienpot natuurlijk op prijs. (BRON)
 • Kringloop
  Het hergebruiken van spullen zorgt ervoor dat je bijdraagt aan een beter milieu. Veel kringloopwinkels helpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk, hier draag je ook aan bij wanneer je de kringloopwinkel bezoekt. Daarnaast is tweedehands winkelen helemaal hip en voordelig, je ontdekt in de kringloop veel leuke tweedehands spullen. (BRON)
 • Verpakkingsmateriaal
  Kijk naar dat overgebleven verpakkingsmateriaal, en vraag aan het schepje, emmertje of bakje: waar kan ik jou nog meer voor gebruiken? Wedden dat het voorwerp antwoord geeft? Laat je inspireren, om maar eens een reclamekreet te gebruiken. (BRON)

 

5. Afval:

 • Folders weigeren
  Wellicht de makkelijkste manier om afval te verminderen is om de enorme stroom aan papier door de brievenbus te stoppen. Al die reclamefolders en huis-aan-huisbladen die in een week op de deurmat vallen zorgen voor een enorme stapel aan papier in huis. En wees eens eerlijk, hoe vaak lees je de folders en bladen nu eigenlijk? (BRON)
 • Zwerfafval opruimen
  ZwerfAfvalPakkers (ZAPpers) zijn mensen die zich vrijwillig inzetten voor een schone leefomgeving, door zwerfafval aan te pakken onder het motto: ‘schoon trekt schoon aan’. Ook u kunt ZAPper worden. Hierbij krijgt u ondersteuning van de gemeente Oosterhout. Die levert een afvalknijper en komt het opgehaalde zwerfafval bij u thuis ophalen. Bel daarvoor 14 0162.  Dus word ZAPper en help mee om Oosterhout schoon te houden! (BRON)
 • Eigen tas gebruiken
  In de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw was het in Nederland nog gewoonte een eigen tas mee te nemen naar een winkel om daarin de boodschappen mee naar huis te nemen. Nu is het tijd om weer terug te gaan naar die gewoonte. (BRON)
 • Afval scheiden
  Door uw afval goed te scheiden, blijft er minder restafval over. Dat is beter voor het milieu en voordeliger. Want elke vuilniszak die in de verbrandingsoven verdwijnt, kost geld en is schadelijk voor mens en milieu. (BRON)

 

6. Groene kerk

 • Meld je aan
  Je kunt je aanmelden als groene kerk of geloofsgemeenschap wanneer je met elkaar 1 duurzame stap per jaar zet.
 • Vertel je plan
  Deel met ons welke groene stappen je als geloofsgemeenschap hebt ondernomen en welke groene plannen jullie hebben
 • Ontvang je bordje
  Wij nemen persoonlijk contact met jullie op, plaatsen jullie informatie op de website en sturen het GroeneKerkenbordje gratis toe, zodat je deze op een mooie zichtbare plek in of rondom het gebouw kunt ophangen
 • Wissel ervaringen uit
  De geloofsgemeenschappen die zich hebben aangemeld bij de GroeneKerkenactie wisselen ervaringen uit door elkaar om advies te vragen of informatie te delen via ‘alle kerken’. (BRON)

 

7. Educatie:

 • Begin op school
  Natuur is goed voor de zintuigen, motoriek, concentratie, denkvermogen en creativiteit. Maar denk ook aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden (door samen buiten spelen) en de bewustwording van kinderen op het vlak van natuur en duurzaamheid. (BRON)
 • Volg natuurcursus
  Het Milieu Educatief Centrum probeert zoveel mogelijk duurzaam te ondernemen. Het gebouw van het MEK zit daarom boordevol duurzame installaties en toepassingen. Op het MEK vind je (bijna) alle dieren die je op een kinderboerderij verwacht. Van kip tot paard, van varken tot konijn. Bij veel dieren kun je in het verblijf komen, zodat je echt contact kunt hebben met de dieren. Ook ken  je vast onze kat Guido wel. Het is een echte lieverd, met mooie blauwe ogen. (BRON)
 • Doe Micha cursus
  De Micha Cursus leert je groeien in jouw betrokkenheid op mensen dichtbij en veraf. En op de schepping met haar vele rijkdommen. Een verrassend en prikkelend cursuspakket voor jullie kring óf de hele gemeente (BRON)
 • Wereld Natuur Fonds
  Het Wereld Natuur Fonds zet zich sinds 1962 actief en met succes in voor natuurbescherming over de hele wereld. We streven ernaar de prachtige rijkdom aan dier- en plantensoorten op aarde te beschermen. Samen met anderen willen we een wereld tot stand brengen waarin mens en natuur in harmonie leven.  (BRON)

 

8. Klimaat:

 • Stijging zeespiegel
  Bij een oplopende temperatuur stijgt de zeespiegel. Dit komt door de uitzetting van zeewater, het smelten van gletsjers en kleine ijskappen en het gestaag slinken van de grote ijskappen op Groenland en Antarctica. Ook de snelle afkalving aan de randen van de Groenlandse en de West-Antarctische ijskap draagt bij aan zeespiegelstijging. (BRON)
 • Smeltend poolijs
  Op de polen is wel veel dierlijk leven te vinden, vooral aan de rand, waar het poolijs grenst aan de ijszee. IJszeeën zijn bijzonder rijk aan voedsel. De meeste dieren leven van voedsel dat ze in zee vinden. Pinguins bijvoorbeeld voeden zich met vis en ijsberen eten voornamelijk zeehonden. (BRON)
 • Zware regenval
  Steeds vaker wordt ons land geteisterd door perioden van zware regenval. Deze regenval kan leiden tot lekkage of overstromingen, dit heeft weer schades tot gevolg. Deze waterschades, waarvan het schadebedrag vaak hoog is, zijn de nachtmerrie van menig auto- en woningbezitter. (BRON)
 • Extreme droogte
  Droogte komt steeds vaker voor, zeker in de tropische en subtropische regio’s. Een vermindering van de hoeveelheid neerslag en een toenemende verdamping door hogere temperaturen, maakt dat steeds meer regio’s te kampen hebben met droogte. (BRON)

 

9. Geld:

 • Groen bankieren
  Duurzame banken investeren je geld in projecten en bedrijven met een maatschappelijk belang, zoals ontwikkelingssamenwerking, projecten rondom milieubevordering, culturele en sociale bedrijven en projecten en gezondheidsinstellingen. Daarnaast weren zij bedrijven die zich schuldig maken aan kinderarbeid en oneerlijke handel en bedrijven in de wapenindustrie. Ze nemen zelf hun maatschappelijke verantwoordelijkheid door bijvoorbeeld geen extreem hoge bonussen te geven, bewust met het milieu om te gaan, heldere informatieverstrekking voor iedereen te bieden en een eerlijk personeelsbeleid te voeren. (BRON)
 • Stimuleer ruilhandel
  Ruilhandel Oosterhout is een “LETS-kring”. LETS betekent dat op lokaal (of regionaal) niveau een groep mensen zich bundelt om een ruilsysteem voor eigen doeleinden te ontwikkelen. Binnen dit systeem kunnen alle mogelijke diensten en goederen worden geruild. Geld komt er niet aan te pas, maar i.p.v. dit maatschappelijk gebruikelijke ruilmiddel is een ander middel bedacht. Een middel dat nooit winst kan opleveren, waarbij geen enkele vorm van rente of oppotten is toegestaan. (BRON)
 • Beleg duurzaam
  Beleggen met een schoon geweten. Als dat kan zonder rendement in te leveren, of met hetzelfde resultaat bij minder risico, dan is dat voor veel beleggers een aantrekkelijk idee. Duurzaam beleggen is voor pensioenfondsen een vereiste. Om in de portefeuilles van deze institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen,  te mogen voorkomen moeten bedrijven aan allerlei eisen op het gebied van duurzaamheid voldoen. (BRON)
 • Investeer verantwoord
  Bijvoorbeeld: Oikocredit investeert uw geld in ruim zeventig ontwikkelingslanden en opkomende economieën. Hun focus ligt op financiële dienstverlening, landbouw en prioriteitsregio Afrika. De totale financieringsportefeuille bedraagt zo’n 900 miljoen euro. (BRON)

 

10. Vervoer:

 • Neem bus of trein
  De bus en trein ontlopen elkaar niet zo veel als relatief weinig milieubelastend vervoer. Een niet te oude (na 2001) kleine middenklasser met 4 personen gevuld, is ook een goede keuze. Het vliegtuig is echter erg milieubelastend. (BRON)
 • Gebruik de fiets
  Het meest milieuvriendelijke vervoermiddel is onbetwist de fiets. Veel verplaatsingen van mensen gaan over een korte afstand. Juist voor deze korte ritten biedt de fiets een snel, flexibel en gezond alternatief voor gemotoriseerd verkeer. (BRON)
 • Rijd elektrisch
  Elektrisch rijden is beter voor het milieu en zorgt voor minder geluidsoverlast. Daarnaast is het opladen van een auto vele malen goedkoper dan tanken aan de pomp: het opladen van een elektrische auto kost ongeveer 6 euro. Een ander voordeel is dat je bij een elektrische auto niet hoeft te schakelen en hij veel sneller optrekt dan een auto op fossiele brandstof. Ook noemen de meeste berijders de stilte van de auto als rustgevend. (BRON)
 • Ga carpoolen
  Veel mensen die naar hun werk rijden, zitten alleen in hun auto. Als in alle auto’s die voor het woon-werkverkeer worden gebruikt vier mensen zaten, zouden er in de spits 70% minder auto’s rijden. Carpoolen levert naast milieuwinst ook een flinke kostenbesparing op. (BRON)

Eigenaar pagina: werkgroep Groene Kerk PGOLaatste update:  2018-09-18