De Kerkenraad bestaat uit alle voorgangers, alle ouderlingen en ouderling-kerkrentmeesters en alle diakenen. De Kerkenraad is verantwoordelijk voor het te voeren beleid en vergadert minimaal 5 x per jaar in de maanden januari, maart, mei, september en november.

De Kerkenraad bestaat uit de volgende leden:

Ds. André P. Vlieger 

Telefoon: 0162 – 424 974

Email: vlieger@pgoosterhout.nl

Functie: Predikant in Oosterhout voor 33%

Ds. Bernadette de Groot

Telefoon: 06-12059598

Email: b.de.groot@pgoosterhout.nl

Functie: Predikant in Oosterhout

Henco de Bruijn

Telefoon: 06-12314915

Email: hjbruijn1981@kpnmail.nl

Functie: Kerkelijk werker voor het ouderen- en wijkpastoraat

Klaas Hijkoop

Telefoon: 06-21260648

Email: klaashijkoop@xs4all.nl

Functie: Voorzitter Kerkenraad

Lenie van Nes

Functie: Scriba

Geerdien Huizinga

Telefoon: 0162-856222

Email: kerkenraadpgo@gmail.com

Functie: Diaken

Peter de Waard

Telefoon: 06-50223957

Email: peter.dewaard@kpnmail.nl

Funactie: Ouderling-kerkrentmeester; voorzitter College van Kerkrentmeesters, plv. voorzitter Kerkenraad

Bram de Jong

Telefoon: 0162-456234, 06-15338456

Email: bram.en.wil@kpnmail.nl

Functie: Ouderling

Marian Smeulders

Telefoon: 06-26772007

Email: mariansmeulders@gmail.com

Functie: Penningmeester Diaconie

Rini Bos-Muns

Telefoon: 0162-456858

Email: diaconie@pgoosterhout.nl

Functie: Secretaris Diaconie, Notulist Kerkenraad

Koos Visser

Telefoon: 0162-431570

Email: jacvisser@ziggo.nl

Functie: Diaken Stille Hulp

Ilse Eikhout-Fransen

Telefoon: 06-13261536

Email: ilse@eikhout.nl

Functie: Diaken Stille Hulp

Jolanda Breems

Telefoon: 06-54993355

Email: jolanbreems@gmail.com

Functie: Voorzitter Diaconie

Maudy Besems

Telefoon: 0623698361

Email: maudy.besems@gmail.com

Functie: Ouderling

Ron Steffers

Telefoon: 06-22141202

Email: r.steffers@planet.nl

Functie: Plv. voorzitter Diaconie

Siebe Glastra

Telefoon: 06 3737 7006

Email: siebe.glastra@gmail.com

Functie: Ouderling-kerkrentmeester

Eigenaar pagina: kerkenraadpgo@gmail.com. Laatste update: 2023-10-02