De Kerkenraad bestaat uit alle voorgangers, alle ouderlingen en ouderling-kerkrentmeesters en alle diakenen. De Kerkenraad is verantwoordelijk voor het te voeren beleid en vergadert 6x per jaar, in de maanden januari, maart, mei, juli, september en november.

De Kerkenraad bestaat uit de volgende leden:

Ds. André P. Vlieger 

Telefoon: 0162 – 424 974

Email: vlieger@pgoosterhout.nl

Functie: Predikant in Oosterhout voor 33%

Ds. Bernadette de Groot

Telefoon: 06-12059598

Email: b.de.groot@pgoosterhout.nl

Functie: Predikant in Oosterhout

Henco de Bruijn

Telefoon: 06-12314915

Email: hjbruijn1981@kpnmail.nl

Functie: Kerkelijk werker voor het ouderen- en wijkpastoraat

Klaas Hijkoop

Telefoon: 06-21260648

Email: klaashijkoop@xs4all.nl

Functie: Voorzitter Kerkenraad

Lenie van Nes

Functie: Scriba

Peter de Waard

Telefoon: 06-50223957

Email: peter.dewaard@kpnmail.nl

Funactie: Ouderling-kerkrentmeester; voorzitter College van Kerkrentmeesters, plv. voorzitter Kerkenraad

Bram de Jong

Telefoon: 0162-456234, 06-15338456

Email: bram.en.wil@kpnmail.nl

Functie: Ouderling

Marian Smeulders

Telefoon: 06-26772007

Email: mariansmeulders@gmail.com

Functie: Penningmeester Diaconie

Rini Bos-Muns

Telefoon: 0162-456858

Email: diaconie@pgoosterhout.nl

Functie: Secretaris Diaconie, Notulist Kerkenraad

Koos Visser

Telefoon: 0162-431570

Email: jacvisser@ziggo.nl

Functie: Diaken Stille Hulp

Ilse Eikhout-Fransen

Telefoon: 06-13261536

Email: ilse@eikhout.nl

Functie: Diaken Stille Hulp

Jolanda Breems

Telefoon: 06-54993355

Email: jolanbreems@gmail.com

Functie: Ouderling

Maudy Besems

Telefoon: 0623698361

Email: maudy.besems@gmail.com

Functie: Ouderling

Ron Steffers

Telefoon: 06-22141202

Email: r.steffers@planet.nl

Functie: Plv. voorzitter Diaconie

Siebe Glastra

Telefoon: 06 3737 7006

Email: siebe.glastra@gmail.com

Functie: Ouderling-kerkrentmeester

Teunis de Weerd

Telefoon: 06-53835214

Email: teunisdeweerd@ziggo.nl

Functie: voorzitter diaconie

Enneke Nieuwenhuizen-Mink

Telefoon: 06-23681212

Email: ennekemink@hotmail.com

Functie: diaken

Eigenaar pagina: kerkenraadpgo@gmail.com. Laatste update: 2024-02-13