VREDESWEEK 2017

In een tijd van groeiende verdeeldheid, doet vredesorganisatie PAX een beroep op de kracht van de verbeelding.

Conflicten tussen mensen spelen niet alleen ver weg, maar zijn dichtbij gekomen. In ons eigen land versterken populistische leiders en bewegingen de polarisatie tussen ‘wij’ en ‘zij’. Er wordt veel geschreeuwd en weinig geluisterd. Veel mensen voelen zich hier machteloos over en ervaren een gebrek aan verbinding met mensen in hun eigen buurt.

Ook internationaal nemen spanningen en tegenstellingen toe. In oorlogsgebieden is veel verbeeldingskracht nodig om te blijven geloven in vrede, in ons eigen land om elkaar te blijven vinden.

Door een beroep te doen op je verbeeldingskracht ga je anders kijken en denken. Je maakt je los van bestaande beelden en overtuigingen, nieuwe beelden en ideeën krijgen de ruimte. Verbeeldingskracht stelt je in staat om te dromen, om grenzen te verleggen, om samen te zoeken naar wat je bindt met anderen in plaats van verdeelt. Het stelt je in staat om je te laten inspireren door moedige vredesactivisten in conflictgebieden die blijven geloven in vrede. ‘De kracht van verbeelding’ biedt hoop op een betere wereld. Een wereld waarin plaats is voor iedereen.

Werkgroep Vredesweek Oosterhout


Activiteiten zondag 17 – zondag 24 september 2017

de kracht van verbeelding

ZONDAG 17 SEPTEMBER

Start van de Vredesweek

We starten de vredesweek door in de Protestantse Vredeskerk en de Katholieke kerken  aandacht te besteden aan de vredesweek

DINSDAG 19 SEPTEMBER

Vredeslezing

Aan de hand van het thema ‘de kracht van de verbeelding’ wordt een inleiding gehouden waarbij we aandacht schenken aan verbinding in onze eigen buurt.

Waar: Verrijzeniskerk, Vondellaan 43

Wie:   Voor iedereen

Tijd:    19:30 uur start lezing

Vooraf, vanaf circa 19:15 uur is er koffie en thee. Na afloop is er een uitgebreide nazit met een drankje en kan worden nagepraat over de lezing.

DONDERDAG 21 SEPTEMBER

Evert-Jan Grit vertelt

Over vrede als internationaal ervaringsdeskundige in het  Midden-Oosten.

 

Waar: Wijkcentrum Slotjes, Slotjesveld Oosterhout

Wie:   Voor iedereen

Tijd:    18:00 uur – 21.00 uur

Er wordt een eenvoudige brood/vredesmaaltijd aangeboden.

ZONDAG 24 SEPTEMBER

oecumenische viering

Afronding van de vredesweek  met een oecumenische viering in de Verrijzeniskerk

Diaken Stefan Lange en dominee Ton Los  gaan samen voor in deze viering

Waar:      Verrijzeniskerk

Wie:         voor iedereen.

Aanvang: 9.30 uur

Na afloop is er koffie en thee.

Alle activiteiten zijn vrij toegankelijk voor iedereen. Er zijn géén kosten verbonden aan de activiteiten.
Meer informatie over de activiteiten is verkrijgbaar bij Kees de Kok
Telefoon: 06-29309856
Email: kees@annyenkees.nl
Of via de website van de Catharinaparochie: www.catharina-parochie.nl