Het College van Diakenen is verantwoordelijk voor het diaconaat binnen de PGO. Concreet betekent dit: invulling geven aan de zorg voor de zwakkeren in onze samenleving en de zorg voor de diaconale taken in de eredienst. Deze zorg heeft niet alleen betrekking op financiële ondersteuning van de minder draagkrachtigen, maar ook op sociale armoede en op de opvang van ‘de vreemdeling onder ons’. Op drie niveaus:

  • Internationaal. We hebben ca. €109.000 uitgeleend aan OikoCredit, zij leveren microkredieten in ontwikkelingslanden.
  • Nationaal. Daarnaast steunen we de financiering van drie PDKN-projecten met totaal ca.€94.000. 
  • Lokaal

 

Diaconaat is uiteraard geen exclusieve taak voor de diakenen. Samen met andere PGO-commissies (ZWO, PVD) en individuele vrijwilligers probeert het College van Diakenen de diaconale roeping van onze gemeente concreet te maken.

Het werkterrein van de diaconie beperkt zich uiteraard niet tot de eigen gemeenteleden. In toenemende mate wordt samenwerking gezocht met andere kerken in onze regio. Zo kunnen de krachten worden gebundeld en wordt de plaats van de kerken in onze samenleving beter geprofileerd.

De voorzitter schrijft enkele malen per jaar wat er in het College van Diakenen gaande is. Deze “Diaconalia” vindt u onder Actueel in het menu hierboven.

De leden van de Diaconie zijn:

Voorzitter: Jolanda Breems

Plv. voorzitter/autodienst: Ron Steffers

Secretaris: Rini Bos-Muns, tel. 0162-456858
Postbus 598, 4900 AN Oosterhout,

email:  diaconie@pgoosterhout.nl

Penningmeester: Marian Smeulders, tel. 06-26.77.20.07

Rekening Diaconie: NL70RABO 0119 8592 70, gaarne duidelijk doel vermelden.

Stille Hulp: Ilse Eikhout

Stille Hulp: Koos Visser

Geerdien Huizinga

Administratie: Jacob van Nes

 

ZWO Commissie

Secretaris: Rini Bos-Muns, tel. 0162-456858

email: zwo@pgoosterhout.nl
Rekening ZWO-Zending: NL48 RABO 0127 1670 72
Rekening ZWO-Werelddiaconaat: NL26 RABO 0127 1670 64

 


Eigenaar pagina: diaconie@pgoosterhout.nl. Laatste update: 2021-9-24