De Protestantse Gemeente Oosterhout wil een levende geloofsgemeenschap zijn rond het Woord en de Sacramenten. De Woordverkondiging en bediening van de sacramenten vormen het hart van de christelijke gemeente.

In de zondagse eredienst luisteren we aandachtig naar wat God ons wil zeggen en wij brengen ons leven van zingen en zwoegen, van lief en leed onder de aandacht van deze God. We ontvangen zijn woorden van eeuwig leven en gaan als gezegende mensen naar huis. Daar realiseert zich dan ook deze zegen. Ook wij staan voortaan op tegen de machten van duisternis en dood. Daartoe ontvingen we immers nieuwe moed en nieuwe krachten.
Als gemeenteleden kunnen we elkaar op de zondag niet missen. Samen heffen we het loflied aan. Samen luisteren wij. Samen bidden wij. En na de dienst is er in beide kerken tijdens de koffie altijd nog even tijd om weer wat bij te praten.

Veel gesprekken waren er in de afgelopen jaren in onze gemeente over de vraag hoe de zondagse viering een bron van vreugde en inspiratie kan zijn. Een grote verscheidenheid aan geloofsbeleving is helder geworden.
Het besef is gegroeid om deze verscheidenheid ook een plaats te geven in een groeiende verscheidenheid aan vieringen.
De samenstelling van onze gemeente nodigt uit tot een grote liturgische pluriformiteit met voldoende ruimte tot experimenten. Over het algemeen vieren wij onze diensten in aansluiting aan de reformatorische traditie. In principe is er echter ruimte voor meer, zoals voor Taizédiensten, vesperdiensten enz.
Om hieraan nadere invulling te geven en de nodige initiatieven te nemen, is de taakgroep Liturgie in het leven geroepen. Al met al moet het mogelijk zijn de wekelijkse viering tot een verrassende gebeurtenis te maken, waarin de ontmoeting met God en met elkaar centraal staat.

Eens in de twee maanden vieren we de Maaltijd van de Heer, waarbij ook de kinderen van harte welkom zijn.
In de veertig-dagen-tijd en in de adventstijd volgen wij vaak een project dat in samenwerking met de kindernevendienst georganiseerd wordt.

 


Eigenaar pagina: Kerkenraad. Laatste update:2018-03-06