Postadres:

Kerkenraad Protestantse Gemeente Oosterhout
Postbus 598
4900 AN  Oosterhout

scriba: mevr. Lenie van Nes
e-mail: kerkenraadpgo@gmail.com
telefoon:


Beleidsplan

De PGO heeft een beleidsplan opgesteld, die in 2020 is verniewd. In de kerkenraadsvergadering van september 2020 is het vernieuwde beleidspan vastgsteld. 


Plaatselijke regeling.

De Plaatselijke Regeling van de Protestantse Gemeente in Oosterhout is besproken en vastgesteld door de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Oosterhout op 12 november 2018. De plaatselijke regeling is vanaf deze datum geldig.


Eigenaar pagina: kerkenraadpgo@gmail.com, Laatste update: 2023-10-02