De Protestantse Jeugd Raad (PJR) is een groep enthousiaste jeugdwerkers die gedurende het jaar allerlei activiteiten organiseert voor de kinderen en jongeren van onze gemeente. We hebben activiteiten voor iedereen, zoals:

  • crèche tijdens de kerkdiensten
  • diensten voor de jonge kinderen
  • voor de basisschoolkinderen is er de kindernevendienst
  • het kinderlied van de maand
  • de kinder-doe-dagen in de diverse vakanties
  • speciale gezinsdiensten
  • voor de jeugd vanaf groep 8 en eerste jaren van het voortgezet onderwijs hebben we om de andere week Tienerkerk waar we met de jongeren een programma volgen van JOP
  • een aantal keer per jaar organiseren we een spelavond, een gourmetavond en doen we mee met Sirkelslag.
  • de oudste jeugd vanaf 14 jaar is om de andere week op zondagavond actief tijdens Church & Chill, waar we gezellig bij elkaar zijn en over alledaagse dingen praten met elkaar.
  • en met Eten is Weten leren we onder de maaltijd iets over de kerk

Zoals u ziet hebben we heel wat te bieden aan onze jeugd. Dankzij de inzet van heel veel vrijwilligers en uw (geldelijke) bijdrage kunnen we dit allemaal doen. In de Ontmoeting van september treft u een acceptgiro aan die u kunt gebruiken voor uw bijdrage.

Als er nog mensen zijn die graag mee willen helpen en denken met deze activiteiten kun je jezelf hiervoor aanmelden bij de jeugdouderling of bij de predikanten of kerkelijk werker.


Inleiding.

Op de volgende tabbladen vindt u de onderdelen van ons jeugdwerk in volgorde van jong naar oud. Bij ieder onderdeel op de eigen pagina algemene informatie, voorzien van enkele foto’s en/of plaatjes. Dan volgt het kopje ‘activiteiten’ met aankondigingen van dingen die op de planning staan. Tot slot volgt voor ieder onderdeel een fotomap. Hier zijn foto’s en verstuurde uitnodigingen van projecten te vinden met een stukje toelichting. Ze vormen een stukje geschiedenis van minimaal twee voorafgaande kalenderjaren.

Informatie: jeugd@pgoosterhout.nl