De PGO heeft een beleidsplan opgesteld, die in 2020 is verniewd. In de kerkenraadsvergadering van september 2020 is het vernieuwde beleidspan voor 2020-2025 vastgsteld.