Regelmatig bereiken ons vragen wat de mogelijkheden zijn om vermogen bij overlijden na te laten aan de kerk. Kan dit? En welke mogelijkheden zijn hiervoor? Wat mag en kan je daarbij van de kerk verwachten? Om hier wat meer duidelijkheid in te geven heeft het CvK onderstaande informatie opgesteld.

Een nalatenschap kan bestemd worden (of een deel daarvan) aan de PGO. Zo wordt ook na overlijden bijgedragen aan de opbouw van de PGO. Nalaten aan een goed doel (in dit geval de PGO) kan alleen via een testament dat door een notaris is opgemaakt. Een codicil (eigen handgeschreven verklaring) is niet voldoende.

Er zijn twee manieren:

1) de PGO is erfgenaam

Als (mede)erfgenaam heeft de PGO alleen of samen met andere erfgenamen recht op de hele nalatenschap. De PGO en eventuele mede-erfgenamen erven dan alle baten en schulden van de nalatenschap. In de praktijk zal de PGO een nalatenschap altijd ‘beneficiair’ aanvaarden. Door deze manier van aanvaarden is de PGO niet met haar eigen vermogen aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap.

2) de PGO krijgt een legaat

Een legaat kan een geldbedrag zijn, maar ook een goed (bijvoorbeeld een huis), een effectenportefeuille of een waardevol voorwerp zoals een schilderij. Ook een legaat moet in een testament worden vastgelegd. In dat geval is de PGO benoemd als legataris in het testament. Voor een legaat is beneficiaire aanvaarding niet nodig.

Wilt u meer weten via bijvoorbeeld een persoonlijk gesprek hierover. Neemt u dan contact op met één van de kerkrentmeesters. Het spreekt voor zich dat we uw vragen vertrouwelijk behandelen.

Tot slot, bespreek een voornemen van een nalatenschap met een notaris.

het College van Kerkrentmeesters,