Van de ZWO

Vanuit de ZWO-commissie is er nieuws dat wij met jullie willen delen.

Op zaterdag 11 mei is er weer de voorjaarsmarkt: Wees welkom.

In de maanden maart en april wordt er op verschillende zondagen gecollecteerd voor Kerk in actie

10 maart: collecte voor een project in Cuba

De bevolking zoekt naar houvast en zingeving: kerken groeien. Door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe. Om als kerk beter voorbereid te zijn op haar groeiende (diaconale) taak, is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie helpt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba een nieuw begin te maken. We ondersteunen theologische opleidingen en helpen kerken diaconale activiteiten op te zetten, zoals thuiszorg voor eenzame en verarmde ouderen.

24 maart: collecte voor een project in India

In dit droge landbouwgebied Narsapur kunnen families maar nauwelijks rondkomen. In dit district in de Indiase deelstaat Telangana moeten 12.700 kinderen werken. De Indiase organisatie Sadhana wil Narsapur vrij maken van kinderarbeid en deze achtergestelde kinderen nieuwe kansen bieden door onderwijs. Dat is alleen te bereiken als alle betrokken partijen met elkaar willen samenwerken: als ouders zich bewust worden van het belang van onderwijs, als volwassenen kinderen gaan beschermen, als kinderen beseffen hoe belangrijk onderwijs is en wat hun rechten zijn, als leraren niet verzuimen en goed onderwijs bieden, als de overheid haar verantwoordelijkheid neemt.

Sadhana wil:

  • op 75 scholen kinderclubs oprichten
  • in 75 dorpen kinderrechtencomités oprichten
  • bijeenkomsten organiseren voor leraren van 75 scholen
  • ieder kwartaal schoolleiders, ambtenaren en kinderen in gesprek laten gaan
  • 75 scholen in actie krijgen in de kinderrechtenweek (14-20 nov. 2017)
  • 285 volwassenen trainen over de rechten van meisjes

 

7 april: collecte voor Rwanda

Mwana Ukundwa is een organisatie die zich inzet voor de vele weeskinderen in Rwanda; ze zoekt opvangfamilies voor deze kinderen, en regelt onderdak en scholing voor kindgezinnen. Deze organisatie heeft inmiddels drie vestigingen (in Kigali, Butare en Kibuye) waar totaal zo’n 2.400 kinderen en hun opvanggezinnen begeleid worden. Het is de enige Rwandese organisatie, die voorlichting over hiv/aids geeft aan jonge kinderen.

Rwanda telt bijna 230.000 weeskinderen. Tijdens de oprichting in 1995 waren kinderen vooral wees door de genocide. Tegenwoordig zijn de meesten wees door aids. Mwana Ukundwa besteedt daarom veel aandacht aan aidsvoorlichting. De medewerkers geven voorlichting over hiv/aids aan de leraren en leerlingen van de vijf betrokken scholen, districtsbestuurders en predikanten. De organisatie heeft boekjes uitgebracht over huiselijk- en seksueel geweld. Ook organiseert men seminars over allerlei thema’s.

Samen zijn we de Kerk in Actie. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.

Tanja Heurter