Graag willen wij als ZWO-commissie weer een beroep op u doen! In deze Ontmoeting heeft u een acceptgiro gevonden, waarmee u de ZWO kunt ondersteunen. Dankzij uw gift kunnen wij als commissie weer onze mooie actie ‘Geen kinderarbeid in de textielindustrie’ (India) ondersteunen! Deze actie loopt tot september 2021.

In 2021 en 2022 willen we twee acties ondersteunen van Kerk in actie. Vanaf september 2021 tot februari 2022 gaan we een actie in Ethiopië ondersteunen en van februari tot september 2022 gaan wij een andere actie ondersteunen. De Ethiopië-actie lichten we alvast toe: ‘Noodhulp en rampenpreventie in Ethiopië’.

Door de klimaatverandering worden bepaalde delen van Ethiopië steeds vaker getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. De Ethiopische kerk en hulporganisatie willen dat patroon doorbreken: ze leren boeren en boerinnen zich aanpassen aan de nieuwe situatie. Ze leren vruchtbare grond vast te houden, grond te irrigeren, nieuwe gewassen te verbouwen die bestand zijn tegen droogte. Ze gebruik een weeralarm dat aangeeft wanneer je het beste kunt planten en oogsten. Maar ook helpt de kerk mensen met andere bronnen van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt.

Wat brengt uw steun?

20 euro: training over spaargroep (1 persoon)

22 euro: droogtebestendige zaden (1 persoon)

30 euro: training winkel starten (1 persoon)

663 euro: 5 vrouwen beginnen een restaurant 

715 euro: generator voor irrigatielandbouw

Ook geven wij in december aan Kinderen in de knel. Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in het leven zonder de bescherming van volwassenen. Kerk in Actie zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals voor straatkinderen en werkende kinderen. Hun rechten moeten nageleefd worden, zoals hun recht op onderwijs. We stimuleren ook dat kinderen en jongeren een rol krijgen in de kerk. Helpt u mee om het leven van kinderen in de knel te verbeteren?

Tot slot willen we ook direct geld kunnen geven wanneer zich plotseling een ramp in de wereld voltrekt!

Alvast onze hartelijke dank voor uw gift!

Namens de ZWO-commissie,

Tanja Heurter