WAT DOET DE ZWO MET UW GELD

U heeft zich misschien wel eens afgevraagd waar het geld van de ZWO allemaal naar toe gaat. Wij
dachten dat het tijd werd om daar een stukje aan te wijden.
Voor het jaar 2018 is dat Kameroen en vanaf september een project in Moldavië: Ouderen in de
laatste fase van hun leven.

Tot de zomer is er 3000 euro naar Kameroen gegaan en het is gelukt om al 4000 euro naar Moldavië
over te maken.
Verder hadden we een bijdrage van 3000 euro voor noodhulp in Syrië, in Lombok en Rohinja (ieder
krijgt 1000 euro). Met de Kerst geven we altijd een bijdrage aan Kinderen in de Knel van 1000 euro.
En volgens afspraak met Utrecht hebben we ook een algemene afdracht aan Kerk in Actie van 2000
euro.

Het project Moldavië loopt nog door tot de zomer van 2019; daar gaat begin volgend jaar nog een
bedrag van 3000 euro naar toe. Vanaf september 2019 hebben we dan weer een nog te bepalen
nieuw project.

We krijgen regelmatig vragen om noodhulp. Alleen al daarom is het fijn dat u allen met de
Voorjaarmarkt, de Herfstmarkt en de Kerstfair ons bezoekt en artikelen bij ons koopt. Ook met de
opbrengsten van de collectes kunnen we veel goeds doen in de wereld.
U begrijpt dat we dus ook weer heel erg blij waren met de opbrengst van de Herfstmarkt in oktober;
die leverde voor de ZWO een bedrag van zo’n 2400 euro op. Dat kunnen we weer goed besteden.
Wij hopen dat u ons ook in de komende tijd wil blijven steunen, zodat wij met uw hulp ons werk
kunnen voortzetten.

Verder willen wij u graag wijzen op onze komende acties:
18 november na afloop van de dienst: pannenkoeken kopen en eten
en op 8 december hebben we weer onze prachtige Kerstfair met hopelijk ook weer veel nieuwe
artikelen om te kopen.

Zet deze data in uw agenda’s zodat u niets mist!

Nogmaals heel hartelijk dank namens het hele team van de ZWO, Rini Bos-Muns