Actie Kerkbalans 2020

 

Geef voor je kerk

 

Dit jaar starten wij de actie kerkbalans onder het motto: Geef voor je kerk!

De actieperiode loopt van zondag 5 januari tot en met zondag 26 januari. In die periode zal de kleurrijke folder en het toezeggingsformulier bij u bezorgd en opgehaald worden.

Ruim 35 (!) Kerkbalansvrijwilligers met elk ongeveer 25 adressen op zak gaan daarvoor op pad: een kleine 900 adressen worden persoonlijk bezocht en dat bespaart niet alleen (porto) kosten, maar laat ook de mogelijkheid open voor persoonlijk contact.

Uw bijdrage is hard nodig. Om onze kerk een actieve geloofsgemeenschap te laten zijn waar mensen elkaar ontmoeten en worden bemoedigd en geïnspireerd. Om onze kerk een geloofsgemeenschap te laten zijn waar de sacramenten worden bediend en waar iedereen altijd -of u nu lid bent of niet- terecht kan voor praktische steun of een luisterend oor. Geef daarom uw bijdrage aan uw kerk. Zodat uw kerk kan blijven bestaan en om kan blijven zien naar anderen.

Help mee en geef aan uw kerk wat u kunt missen.

In de folder kerkbalans Oosterhout 2020 kunt u zien en lezen hoe we een aantal bijzondere kerkdiensten vieren.

In 2020 hebben we € 281.750 nodig. Hiervan is € 178.300 bestemd voor het pastoraat. Inclusief reserveringen voor groot onderhoud hebben we voor de huisvesting van onze gemeente een kleine € 64.550 nodig. U kunt hierbij denken aan het onderhoud van de Vredeskerk en De Beuk.

Voor alle activiteiten in onze gemeente hebben we ruim € 17.600 nodig en we dragen

€ 14.000 bij aan de landelijke kerk. Aan beheers- en administratieve kosten denken we ruim

€ 7.300 kwijt te zijn.

Een heel groot deel is bestemd voor het pastoraat. Pastoraat is ‘omzien naar elkaar’. Daar spannen onze predikanten, kerkelijk werker, en de vele vrijwilligers zich dagelijks voor in.

 

Hoeveel geeft u?

Geef slim!

Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug. U leest hier alles over op onze website pgoosterhout.nl. Ook is het mogelijk uw bijdrage over te maken op een bankrekening van de PGO bij de TRIODOS bank, een duurzame en groene bank. In de Ontmoeting van september 2019 kunt u daarover lezen. Ook op de achterzijde van iedere Ontmoeting kunt u alle bankrekeningnummers vinden.

 

In de bijgesloten antwoordenvelop kunt u het ingevulde toezeggingsformulier doen, liefst al voor dat de kerkbalans vrijwilliger weer bij u aanbelt.

Daarmee helpt u de vrijwilliger bij het werk dat hij of zij, ondanks de winterse koude en duisternis, belangeloos voor onze gemeente uitvoert.

Legt u dus de envelop met het toezeggingsformulier klaar? Mocht de envelop niet worden opgehaald in de actieperiode, wilt u deze dan toesturen aan het adres dat vermeld staat op de envelop?

 

Bij voorbaat onze hartelijke dank!

 

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Peter de Waard


Eigenaar: Peter de Waard, laatste wijziging: 2019-12-30