Actie Kerkbalans 2018

Kerk zijn we samen

Dit jaar starten wij de actie kerkbalans onder het motto: Kerk zijn we samen!

De actieperiode loopt van zondag 7 januari tot en met zondag 28 januari. In die periode zal de kleurrijke folder en het toezeggingsformulier bij u bezorgd en opgehaald worden.
Ruim 40 (!) kerkbalans vrijwilligers met elk ongeveer 25 adressen op zak gaan daarvoor op pad: een kleine 1000 adressen worden persoonlijk bezocht en dat bespaart niet alleen (porto) kosten, maar laat ook de mogelijkheid open voor een (kort) persoonlijk contact.

Ook dit jaar hebben we weer met een team van vrijwilligers de actie inhoudelijk voorbereid: de actie die tot doel heeft om de uitgaven voor pastoraat en gebouwen te kunnen betalen met regelmatige inkomsten.

In de begroting voor 2018 (kijk onder het MENU Geldzaken) ziet u dat alleen al voor het pastoraat bijna €191.000 zal moeten worden uitgegeven, terwijl de totale inkomsten via kerkbalans op grond van de afgelopen jaren niet meer dan € 200.000 zullen bedragen.
Andere inkomsten hebben we niet of nauwelijks. Naast het pastoraat hebben we nog aanzienlijke uitgaven zoals kosten voor onderhoud gebouwen en inventarissen, verplichte kerkelijke afdrachten, vergoedingen en overige kosten.
Deze kosten bedragen ongeveer € 101.000,–.

Pastoraat is ‘omzien naar elkaar’ daar spannen onze predikanten en de vele vrijwilligers zich dagelijks voor in. Komend jaar is volgens de begroting ruim € 50.000 extra nodig om dit te kunnen blijven doen.
Wilt u helpen dit tekort te verkleinen en het pastoraat in stand te houden? Het afgelopen jaar hebben velen van u gehoor gegeven aan de oproep om uw bijdrage te verhogen en daar zijn wij u dankbaar voor. Wij vragen u dan ook dit jaar het pastoraat te blijven steunen met uw bijdrage.

Zo kunnen we dan als Gemeente het tekort ook Samen Delen!

In de bijgesloten antwoordenveloppe kunt u het ingevulde toezeggingsformulier doen, liefst al vóór dat de kerkbalans vrijwilliger weer bij u aanbelt.
Daarmee helpt u de vrijwilliger bij het werk dat hij of zij, ondanks de winterse koude en duisternis, belangeloos voor onze gemeente uitvoert.
Legt u dus de enveloppe met het toezeggingsformulier klaar? Bij voorbaat onze hartelijke dank!

 

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Peter de Waard

 

  1. Wilt u als de antwoordenveloppe onverhoopt in de actieperiode niet is opgehaald, deze toesturen aan het adres vermeld op de enveloppe?

Eigenaar: Peter de Waard, laatste wijziging: 2017-12-20