Actie Kerkbalans 2021

Actie Kerkbalans 2021

 

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Dit jaar starten wij de actie kerkbalans onder het motto: Geef vandaag voor de kerk van morgen!

Door de maatregelen rond corona zijn mensen meer en meer op zichzelf en hun kleine kring aangewezen en dan is de kerk een plek van verbinding, al dan niet via internet. Vandaar dat Kerkbalans juist nu oproept om uw bijdrage te geven voor ondersteuning van onze plaatselijke kerk. Ook al omdat de vaste kosten van de kerk doorgaan en er extra uitgaven worden gedaan om contact te houden met gemeenteleden en om onze kerkdiensten online bij u thuis te brengen.

De actieperiode loopt van zondag 3 januari tot en met zondag 31 januari. In die periode zal de kleurrijke folder en het toezeggingsformulier bij u bezorgd en opgehaald worden. In de folder laten we zien hoe we toch als kerkgemeenschap met elkaar verbonden kunnen zijn.

Ruim 35 (!) kerkbalans vrijwilligers met elk ongeveer 25 adressen op zak gaan daarvoor op pad: een kleine 900 adressen worden persoonlijk bezocht en dat bespaart niet alleen (porto) kosten, maar laat ook de mogelijkheid open voor een (kort) persoonlijk contact hoewel dat in deze tijd misschien alleen een groet aan de deur zal zijn.

Uw bijdrage is hard nodig. Om onze kerk een  actieve geloofsgemeenschap te laten zijn waar mensen elkaar ontmoeten en worden bemoedigd en geïnspireerd. Om onze kerk een geloofsgemeenschap te laten zijn waar de sacramenten worden bediend en waar iedereen altijd – of u nu lid bent of niet- terecht kan voor praktische steun of een luisterend oor. Geef daarom uw bijdrage aan uw kerk. Zodat uw kerk kan blijven bestaan en om kan blijven zien naar anderen.

Help mee en geef aan uw  kerk wat u kunt missen.

In 2021 hebben we € 293.600 nodig. Hiervan is € 185.050. bestemd voor het pastoraat. Inclusief reserveringen voor groot onderhoud hebben we voor de huisvesting van onze gemeente een kleine  € 69.100 nodig. U kunt hierbij denken aan het onderhoud van de Vredeskerk en De Beuk.

Voor alle activiteiten in onze gemeente hebben we ruim € 19.500 nodig en we dragen € 14.900 bij aan de landelijke kerk. Aan beheers- en administratieve kosten denken we ruim € 5050 kwijt te zijn.

Een heel groot deel is bestemd voor het  pastoraat. Pastoraat is ‘omzien naar elkaar’.  Daar spannen onze predikanten, kerkelijk werker, en de vele vrijwilligers zich dagelijks voor in.

Hoeveel geeft u?

Geef slim!

Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug. U leest hier alles over op onze website pgoosterhout.nl.  Ook is het mogelijk uw bijdrage over te maken op een bankrekening van de PGO bij de TRIODOS bank, een duurzame  en groene bank. Ook op de achterzijde van iedere Ontmoeting kunt u alle bankrekeningnummers vinden.

 

In de bijgesloten antwoordenveloppe kunt u het ingevulde toezeggingsformulier doen, liefst al voordat de kerkbalans vrijwilliger weer bij u aanbelt.

Daarmee helpt u de vrijwilliger bij het werk dat hij of zij, ondanks de winterse koude en duisternis, belangeloos voor onze gemeente uitvoert. Zowel voor uw veiligheid als de veiligheid van de vrijwilliger worden daarbij natuurlijk de coronaregels in acht genomen zoals de 1,5 meter afstand regel. Wij hopen dat u daar begrip voor hebt.

Legt u dus de enveloppe met het toezeggingsformulier klaar? Bij voorbaat onze hartelijke dank!

Wij willen u alvast graag bedanken voor uw medewerking en wensen u in deze moeilijke tijd alle goeds voor het jaar 2021.

 

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Peter de Waard

PS: Wilt u als de antwoordenveloppe onverhoopt in de actieperiode niet is opgehaald, deze toesturen aan het adres vermeld op de enveloppe?


Eigenaar: Peter de Waard, laatste wijziging: 2021-01-11