De zorg voor de stoffelijke aangelegenheden, voor zover niet van diaconale aard, is toevertrouwd aan het College van Kerkrentmeesters (CvK), e-mail: kerkrentmeesters@pgoosterhout.nl. Dit college omvat zes leden, die door de kerkenraad worden benoemd, waarvan er twee tevens ouderling te zijn.
Het CvK zorgt voor het beheer en onderhoud van kerkgebouwen en predikantswoningen, maar ook voor de werving en het beheer van financiële middelen (o.a. Kerkbalans), verzekeringen, personeelszaken en verzorgt de financiële administratie en de ledenadministratie.

De leden van het CvK zijn:

Voorzitter : vacature

Duco Wijma, secretaris
Telefoon: 06-13679418, e-mail: kerkrentmeesters@pgoosterhout.nl

 

 

Els Dentro – van Strien, penningmeester
Telefoon: 0162-432178, e-mail: penningmeester@pgoosterhout.nl

Peter de Waard, ouderling-kerkrentmeester
Telefoon: 0162-683862, email: peter.dewaard@kpnmail.nl

Leo Alewijnse, administrateur


Penningmeester:
Els Dentro – van Strien
Telefoon:  0162-432178, email: penningmeester@pgoosterhout.nl
Bank NL03 RABO 0112 2611 08, tnv. Protestantse Gemeente Oosterhout


Ledenadministratie, abonnementen, adreswijzigingen – Kerkelijk Bureau
Dhr. C.J. Quist, Tulpenlaan 8, 4904 CD Oosterhout, telefoon: 06-106 114 56
e-mail: ledenadmin@pgoosterhout.nl


Kerkbalans (Vaste Vrijwillge Bijdrage):
Coördinatie van Actie Kerkbalans (de jaarlijkse actie) en inning van de VVB (het geldbedrag):

 

De VVB-administratie wordt verzorgd door:

  • Mevr. M. Quist, Tulpenlaan 8 , 4904 CD Oosterhout, telefoon: 06-51263845

 

Bank (uitsluitend voor VVB-betalingen): NL73 INGB 0006 8910 41 of NL 26 TRIO 0379 6839 54 t.n.v. Protestantse Gemeente Oosterhout.
Wilt u meer informatie over de aftrekbaarheid van uw VVB als periodieke gift, klik dan hier.


Collectebonnen
Hier vindt u informatie over collectebonnen.


Eigenaar pagina: kerkrentmeesters@pgoosterhout.nl. Laatste update: 2021-09-30