De zorg voor de stoffelijke aangelegenheden, voor zover niet van diaconale aard, is toevertrouwd aan het College van Kerkrentmeesters (CvK), e-mail: kerkrentmeesters@pgoosterhout.nl. Dit college omvat zes leden, die door de kerkenraad worden benoemd, waarvan er drie tevens ouderling te zijn.
Het CvK zorgt voor het beheer en onderhoud van kerkgebouwen en predikantswoningen, maar ook voor de werving en het beheer van financiële middelen (o.a. Kerkbalans), verzekeringen, personeelszaken en verzorgt de financiële administratie en de ledenadministratie.

De leden van het CvK zijn:

Auke Jan Bandringa, voorzitter
Telefoon: 0162-684471, e-mail: ajbandringa@outlook.com

 

 

 

Duco Wijma, secretaris
Telefoon: 0162-438346, e-mail: ducowijma@kpnmail.nl

 

 

 

Els Dentro – van Strien
Telefoon: 0162-432178, e-mail: edentro@ziggo.nl

Jan Willem Baas
Telefoon: 06-53110646, e-mail: jwbaas@live.nl

Jaap Kok
Telefoon: 0162-458439, e-mail: jaap.kok.nl@gmail.com

Onno Koopmans
Telefoon: 0162-430710, e-mail: o.koopmans@ktservices.nl

Peter de Waard
Telefoon: 0162-683862, email: peter.dewaard@kpnmail.nl


Penningmeester:
Els Dentro – van Strien
Telefoon:  0162-432178, email: penningmeester@pgoosterhout.nl
Bank NL03 RABO 0112 2611 08, tnv. Protestantse Gemeente Oosterhout


Ledenadministratie, abonnementen, adreswijzigingen – Kerkelijk Bureau
Dhr. C.J. Quist, Tulpenlaan 8, 4904 CD Oosterhout, telefoon: 06-106 114 56
e-mail: ledenadmin@pgoosterhout.nl


Kerkbalans (Vaste Vrijwillge Bijdrage):
Coördinatie van Actie Kerkbalans (de jaarlijkse actie) en inning van de VVB (het geldbedrag):

 

Bank (uitsluitend voor VVB-betalingen): NL73 INGB 0006 8910 41 tnv PGO.
Wilt u meer informatie over de aftrekbaarheid van uw VVB als periodieke gift, klik dan hier.


Collectebonnen
Hier vindt u informatie over collectebonnen.


Eigenaar pagina: kerkrentmeesters@pgoosterhout.nl. Laatste update: 2017-10-02