Onze predikanten: 

Ds. Bernadette de Groot

Predikant vanaf 30 april 2023.
Adres: Laan 12, 4901 LP Oosterhout

Telefoon: 0162-696915
Email: b.de.groot@pgoosterhout.nl

Maandag tot en met vrijdag van 9.00-10.00 telefonisch spreekuur. Woensdagmiddag vrij.

 

Ds. André P. Vlieger 
Predikant in Oosterhout vanaf januari 2000, vanaf 2016 voor 33%.
Adres: Venkelhof 15, 4907 HH Oosterhout 
Telefoon: 0162 – 424 974      
Tel. spreekuur: donderdag 09.00-10.00 uur 
Email: apvlieger@gmail.com

Werkdagen in de regel op dinsdag en donderdag.

 

Henco de Bruijn
Sinds 1 februari 2018 kerkelijk werker voor het ouderen- en wijkpastoraat
Adres: Burgemeester Posweg 32, 5306 GD Brakel
Telefoon: 06 – 12314915

Email: hjbruijn1981@kpnmail.nl

Werkt op maandag t/m vrijdag


Werkzaamheden van ds. André Vlieger  33%

Kerkdiensten/vieringen

 • Kerkdiensten naar rato (33% werktijd).
 • Betrokkenheid bij de organisatie c.q. uitvoering van andere diensten en vieringen zoals bv. , de Ionaviering, de Taizeviering, adventssamenzang. 
 • Leiden van diensten in de zorgcentra in Oosterhout (elke twee maanden).

 

Pastorale taken (zie bijlage onderaan)

 • Pastorale zorg in een aantal aangegeven afgesproken secties in Zuid.

 

Beleid en organisatie

 • Lid van kerkenraad/moderamen.
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van kerkenraad en commissies.

 

Overige rollen/activiteiten

 • Organisatie Kunst en geloof.
 • Contact met jonge ouders – betrokken bij organisatie Schakelkring – (aandachtspunt Dirk-Jan).
 • Oecumene: lid Raad van kerken, aandachtsveld contact met moslims.
 • Aanspreekpunt voor de Kindernevendienst en de Bloemschikgroep rond projecten in de adventstijd en de veertigdagentijd.
 • Verzorging van de kopij voor kerkblad en nieuwsbrief.
 • Verzorging bloemengroet.
 • De organisatie van meditatieve wandelingen.
 • Organisatie rouwgroep (naar mogelijkheid en wenselijkheid).
 • Naar mogelijkheid leiden van kringen.
 • Voorzitter ring van predikanten en kerkelijk werkers.

 

Werkzaamheden van dhr. Henco de Bruijn  100%

Kerkdiensten/rouwdiensten (in overleg met André en Dirk Jan)

 • Het leiden van rouwdiensten.
 • Incidenteel voorgaan in kerkdiensten.

 

Pastoraat     (zie ook bijlage onderaan)

 • Ouderenpastoraat in alle secties en zorgcentra m.u.v. de secties waarin André werkzaam is.
 • Als ‘ouderenpastor’ betrokken bij de Protestantse Vrijwilligers Dienst (PVD), voorganger in de (PVD) kerst- en paasviering. 
 • Pastorale zorg in een aantal secties in wijk Zuid (- 75 jaar- min).
 • In Zuiderhout betrokken bij de protestantse vieringen.
 • Betrokken bij de twee gesprekskringen en de ‘open kerk’ op de woensdagochtenden. 

 

Jeugdwerk

 • Organisatie Eten = weten.

 

Beleid en organisatie

 • Lid van kerkenraad/moderamen.

 

Overig

 • Verzorging van de kopij voor kerkblad en nieuwsbrief .
 • Verzorging bloemengroet.
 • Lid van de ring van predikanten en kerkelijk werkers.

(streven:  samenkomst 1 x per kwartaal)

 

BIJLAGE t.a.v. de pastorale taken (geldt in principe voor alle pastores)

 1. Het bezoeken van mensen in de verschillende secties, zowel spontaan als tijdens belangrijke levensmomenten (bijv. geboorte en jubilea of bij overlijden, ziekte, rouw, eenzaamheid etc.);
 2. Maandelijkse bijeenkomst van de pastoraatsgroep. Doel: uitwisseling en delen van ervaringen, onderlinge bemoediging en toerusting voor het werk;
 3. Het ondersteunen van verschillende groepen in de kerk door daar aanwezig te zijn (van koffieochtend en gesprekskring tot gemeentegroeigroepen);
 4. Wekelijks open kerk/ pastoraal spreekuur in de Beuk op woensdagen (daarbij zijn met name de kerkelijk werker en de predikant(en) naar mogelijkheid en in overleg met elkaar aanwezig.

Eigenaar pagina: scriba, Laatste update: 2022-02-25