Onze predikanten: 

Ds. Bernadette de Groot

Predikant vanaf 30 april 2023.
Adres: Laan 12, 4901 LP Oosterhout

Telefoon: 0162-696915
Email: b.de.groot@pgoosterhout.nl

Maandag tot en met vrijdag van 9.00-10.00 telefonisch spreekuur. Woensdagmiddag vrij.

 

Ds. André P. Vlieger 
Predikant in Oosterhout vanaf januari 2000, vanaf 2016 voor 33%.
Adres: Venkelhof 15, 4907 HH Oosterhout 
Telefoon: 0162 – 424 974      
Tel. spreekuur: donderdag 09.00-10.00 uur 
Email: apvlieger@gmail.com

Werkdagen in de regel op dinsdag en donderdag.

 

Henco de Bruijn
Sinds 1 februari 2018 kerkelijk werker voor het ouderen- en wijkpastoraat
Adres: Burgemeester Posweg 32, 5306 GD Brakel
Telefoon: 06 – 12314915

Email: hjbruijn1981@kpnmail.nl

Werkt op maandag t/m vrijdag


Gezamenlijk mailadres: pastoraalteampgo@gmail.com

Als u dit mailadres gebruikt, zorgen wij ervoor dat het bij de juiste persoon terecht komt.


Aandachtsveld/groep contact/aanspreekpunt
Kerkdiensten/vieringen etc. Bernadette, Henco, André
Pastoraat/pastoraatsteam Bernadette, Henco, André
Kerkenraad Bernadette, Henco, André
Diaconie Bernadette
Multiple Voice/evtl. korenoverleg Bernadette
PVD/Vrijwilligersdienst Henco
Redactie kerkblad Bernadette
Redactie nieuwsbrief Bernadette
Website Allen
Groene kerk André
Kunst en geloof André
Oecumene/Raad van Kerken Bernadette, André
Kliederkerk Bernadette
Jeugdwerk Bernadette
Kindernevendienst Bernadette
Afspraken rond projecten en  
Liturgisch bloemschikken Bernadette
ZWO Bernadette

Werkzaamheden van ds. Bernadette de Groot 100%

Kerkdiensten/vieringen

 • Kerkdiensten 
 • Aanspreekpunt Taizeviering 
 • Leiden van diensten in de zorgcentra in Oosterhout 

 

Pastorale taken (zie bijlage onderaan)

 • Pastorale zorg 80- (behalve de secties van André Vlieger)

 

 Beleid en organisatie

 • Lid van kerkenraad/moderamen.
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van kerkenraad en commissies.

 

Overige taken

 • Oecumene: lid Raad van kerken 
 • Verzorging van de kopij voor kerkblad en nieuwsbrief.
 • Verzorging bloemengroet.
 • Naar mogelijkheid leiden van kringen.
 • Lid van de ring van predikanten en kerkelijk werkers.

 

Diaconaat

Aanspreekpunt voor diaconie

Minimaal 1x per jaar bij de vergadering

Jeugdwerk

Aanspreekpunt voor het jeugdwerk

Voorganger Kliederkerk

Leider eten is weten (samen met Henco de Bruijn)


Werkzaamheden van ds. André Vlieger  33%

Kerkdiensten/vieringen

 • Voorgaan in kerkdiensten naar rato (33% werktijd).
 • Betrokkenheid bij andere vieringen (zoals bv.  de Ionaviering)  en enkele Protestantse Vieringen in de tehuizen. 

  

Pastorale taken (zie bijlage onderaan)

 • Pastorale zorg in een aantal aangegeven afgesproken secties in Zuid.

 Beleid en organisatie

 • Lid van kerkenraad/moderamen.
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van kerkenraad en commissies.

 

Overige taken

 • Organisatie Kunst en geloof.
 • Oecumene: lid Raad van kerken, aandachtsveld contact met moslims.
 • Verzorging van de kopij voor kerkblad en nieuwsbrief.
 • De organisatie van meditatieve wandelingen.
 • Naar mogelijkheid leiden van kringen en groepen
 • Voorzitter ring van predikanten en kerkelijk werkers.

Werkzaamheden van dhr. Henco de Bruijn  50%

Kerkdiensten/rouwdiensten (in overleg met André en Bernadette)

 • Het leiden van rouwdiensten.
 • Incidenteel voorgaan in kerkdiensten.

 

Pastoraat     

 • Ouderenpastoraat 80+ in alle secties (behalve de secties van André) zorgcentra 
 • Als ‘ouderenpastor’ betrokken bij de Protestantse Vrijwilligers Dienst (PVD), voorganger in de (PVD) kerst- en paasviering. 
 • Betrokkenheid bij de Protestantse Vieringen in Zuiderhout, Dongepark,  in de toekomst mogelijk ook in de Doelen en Oosterheem. 

 

 Beleid en organisatie

 • Lid van kerkenraad.

 

 Overig

 • Verzorging van de kopij voor kerkblad en nieuwsbrief .
 • Lid van de ring van predikanten en kerkelijk werkers.
 • Naar mogelijkheid leiden van kringen en groepen (gesprekskring woensdagmiddag)

 


BIJLAGE t.a.v. de pastorale taken (geldt in principe voor alle pastores)

 1. Het bezoeken van mensen in de verschillende secties, zowel spontaan als tijdens belangrijke levensmomenten (bijv. geboorte en jubilea of bij overlijden, ziekte, rouw, eenzaamheid etc.);
 2. Maandelijkse bijeenkomst van de pastoraatsgroep. Doel: uitwisseling en delen van ervaringen, onderlinge bemoediging en toerusting voor het werk;
 3. Wekelijks open kerk/ pastoraal spreekuur in de Beuk op woensdagen (daarbij zijn met name de kerkelijk werker en de predikant(en) naar mogelijkheid en in overleg met elkaar aanwezig.

Eigenaar pagina: scriba, Laatste update: 2023-10-16